MAOTWANA METPAP

Kuier - - IN DIE KOMBUIS -

Ge­noeg vir 6 4

BE­STAND­DE­LE Var­kliesVir die pap (met die vel aan – on­ge­veer 2,5 kg) 24t ak­kies­ko ppiesr oos­ma­ryn,wa­ter blaar­tjies van die stin­gels Sout­na­ge stroopsmaak 13eet­le­pe l­kop­pies vin­kel­saadm ie­lie­me el(fen­nel) Ge­ras­perd e’nPaark lont jies­skil­van­bott er1suur le­moen (op­si­o­neel) 4 Vir knof­fe l­hui­sies­die hoen­der­vler­kies 43eet­le­pels o­lyf­o­lie­o­lie 112e et­le­pel­hoend er­vler­kies gro w­we­sout 41u ie, kop­pi­ein­di khoen­de­ra ftreks el­sky­we­ge­sny 2 kop­pies­rooib rand­ris­sies, hoen­der­af­trek­sel fyn­ge­kap 1 tee­le­pel ker­rie­poei­er METODESout en vars­ge­maal­de swart­pe­per Vra jou slag­ter om vir jou die vel van die var­klies METODEin ’n di­a­mant­pa troon­tjie bo-op te sny. Pap: JyGooi­kan­die­dit self­wa te­roo kin­doen’ ns­waar­boom­kas-–ek­ge­bruik ’trol­n­matm es­sie­o­fy ster­pot­jie. (S­tan­ley-Voeg­mes). soutWee­s­nas maak­ver­by sig­tig(jy­soe­kom nie­nie­laww e­to­tin­pap die­vleis­nie! )teen sny­bring­nie. tot Sit­kook­punt. die­lie­sop So­dra’n­draa drak­di e­wa­ter­in­kook, jou (skoon!) ver­laag op­was­ba kdie­hit­te enm et­strooid ied ie­vel­ka nt­mie­liem eel­na­boen­bo-gooi­op. ’Moe­nien­ket el­kook­wa­terr oer­nie. Si­toor. ’ndek­selDroo gop­dit­diea fmet­pot en hand­doek­pa­pier. laat­staa nnet­soop Maak­lae hit­te’npas­ta­vir 20van­mi­nu­te.die roos­ma­ryn, Neem’n vurk­vin­kel­saad, en­roer­die­su ur­le­moens kil,pap­lig­gies deur­knof fel­me­kaar. enDit2 vor­meet­lep elskrum­mels. van­die Plaas­o­lyf­ol ie­di e­met­dek­jou sel­te­rug­st am­per­op en die­vy­sel­po­te nof­laat in­jou­nou­voed­sel-’n­uur­lank verw er­kersosta a­no­pen­la esmeerh it­te­dit–viraan rus­tig­di e­vleis­kant. kook­en Rang­skiklan g­saam­die­uitswel. ui­e­opOp­si­o­neel: die­bo­de m R oer­van­die’n bo­toond­pan­ter­de ur­di­een­pap sit­di­een­var klie­slaat­no gdaar­op­vir 10mi­nu­te so­dat die­prut­ge­smeerd e­sod at­die­bot­terv lei­s­kant­go e­dop­kan­die in­trek.ui­e­rus. S­meerHoen­der­vle rkies:die res van dieVer­hi­tol ie­die­aano lie­diein vel­kant’n ens­waar­boo mpanb es­prin­ke l­me­ten­ker­ver­br uin­bros­kra­ke ling­dieh oen-is end er­vle rkies­die vleis­gaar­daar­in.is. Haal Voeg­dit­di e­uit­af­trek­se l,die­oond, be­dek brand­ris­sie los­sie­jy­en­di tker­rie poei­er be­dien. b y. Be­dek die pan, ver­laag die hit­te en laat lig­gies prut WENK:tot ’n dik­ke­ri­ge Hier­die taai­sous­ge­reg­ga an­vorm. bai­eVoeg­goed­nog ’n saam­bie­tjie me­taf­t­re k­sel­die­sp e­se­ryr ys­by­in­dien(bla ai­no­dig.o mGeur­vi­r­die­met re­sep).sou­ten pe­per.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.