Kry ’n troe­tel­dier en leer jou kind ver­ant­woor­de­lik­heid

Troe­tel­die­re hou ver­skeie ont­wik­ke­lings- en e­mo­si­o­ne­le voor­de­le in vir kin­ders. Maar voor jy ’n dier­tjie aan­skaf, maak eers se­ker jy weet waar­voor jy jou in­laat.

Kuier - - INHOUD - DEUR RO­WE­NA HEN­DRICKS

Dis iets spe­si­aal vir e­ni­ge kind om met ’n troe­tel­dier groot te word. Die­re is dik­wels kin­ders se heel eer­ste bes­te vriend, part­ner in cri­me en dit leer hul­le ook van ’n vroeë ou­der­dom af hoe om em­pa­tie teen­oor an­der le­wen­de din­ge te hê.

Om troe­tel­die­re te hê, help ook kin­ders met hul ont­wik­ke­ling en leer hul­le al vroeg­dag ver­ant­woor­de­lik­heid.

Hoe­wel troe­tel­die­re tal­le e­mo­si­o­ne­le en ge­sond­heids­voor­de­le in­hou, meen ken­ners dis ook goed vir die ge­moed. En men­se met die­re is ge­woon­lik oor die al­ge­meen baie meer ge­luk­ki­ger, want troe­tel­die­re se teen­woor­dig­heid en on­voor­waar­de­li­ke lief­de is oor­wel­di­gend en laat jou goed voel.

Dus kan ’n spe­si­a­le band tus­sen kind en troe­tel­dier ver­skeie fi­sie­ke, e­mo­si­o­ne­le en so­si­a­le voor­de­le vir jou kind(ers) in­hou.

Tra­cey Fou­rie van To­kai in die Kaap is ’n ma van twee en meen hul troe­tel­die­re het be­slis ’n goeie uit­wer­king op haar kin­ders se le­we ge­had.

“Ons het ’n Da­chs­hund (hond), ham­ster, kat en vis­se. En my dog­ter, Ma­ya (12), wil met al­le mag nou ook ’n pet sna­ke hê, want sy is mal oor rep­tie­le en het ’n reg­te ob­ses­sie en pas­sie vir al daai gril­le­ri­ge goe­ters.

“Die hond het ons ge­kry toe Ma­ya se­we jaar oud was en dit het haar baie ge­help, ver­al om­dat sy al­tyd bang was vir hon­de. Toe ons die hond kry, was daar da­de­lik ’n ver­an­de­ring in haar hou­ding jeens hon­de. Dit het ’n heng­se ver­skil ge­maak om­dat sy nou glad nie meer bang is vir hon­de nie. Dis ook haar ver­ant­woor­de­lik­heid om na die die­re om te sien en hul­le te ver­sorg,”sê Tra­cey.

“Met haar was daar be­slis ’n e­mo­si­o­ne­le om­me­keer, want ver­al hon­de is baie lief­de­vol. Dit het ook haar con­fi­den­ce ’n boost ge­gee. Die hond is haar ver­ant­woor­de­lik­heid; sy speel met hom; hy slaap by haar op die bed en sy is nou baie lief vir e­ni­ge die­re.”

Tra­cey sê hul­le oor­weeg ook nou om

vir hul seun, No­ah (7), sy eie hond­jie te kry, want sy glo dit sal hom ook help met on­der meer sy e­mo­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling.

“Ek sal dit be­slis weer doen, want ek glo die be­ne­fits van troe­tel­die­re out­weigh be­slis die cons.”

Troe­tel­die­re hou nie net ge­sond­heids­voor­de­le vir jou en jou ge­sin in nie, maar jy voel ook meer vry, ge­liefd en ge­luk­ki­ger saam met jou dier; jy’s min­der bang en jy kry be­slis oe­fe­ning ver­al met ’n hond wat el­ke dag wil gaan stap.

As daai stert so swaai of jy kry ’n lek­soen, ver­min­der dit ver­al angs­tig­heid en bied dit ’n ma­te van ver­troos­ting en e­mo­si­o­ne­le vei­lig­heid vir baie men­se.

Die voor­de­le

Klein kin­ders leer van jongs af daar is ver­skeie ver­ant­woor­de­lik­he­de en plig­te daar­aan ver­bon­de om ’n troe­tel­dier te hê:

Hul­le leer hoe om vir iets wat le­we te sorg; om die dier en sy hok skoon te hou en hom ge­reeld te voed.

Hul­le leer om te praat en nie te skreeu nie.

Hul­le leer om em­pa­tie te hê en nie die dier, en uit­ein­de­lik ’n maat­jie, af te knou nie.

Om ge­dul­dig te wees en nie die dier wak­ker te maak wan­neer sy slaap nie. Re­spek te hê vir die dier. Ver­ant­woor­de­lik­heid om na die dier om te sien en te be­skerm.

Leer maat­jies hoe om die dier te han­teer en mee te speel, as­ook meer van die dier self.

Om­dat jy jou troe­tel­dier as deel van die ge­sin be­skou, moet sy ook só be­han­del word. Ou­ers moet die voor­beeld stel en die kin­ders leer hoe om na die dier om te sien en te ver­sorg.

Af­han­gen­de of die ba­ba of dier eer­ste deel van die ge­sin was, moet die dier ver­al stel­sel­ma­tig aan die nu­we ba­ba be­kend­ge­stel word. Só sal die dier, by­voor­beeld ’n hond, nie ja­loers word en die ba­ba wil seer­maak nie.

Die ba­ba aan die an­der kant groei saam met die dier op en leer so met tyd lief­de, em­pa­tie en om­gee teen­oor an­der en hoe om die dier te ver­sorg na­ma­te al­bei ou­er word.

Vol­gens Ja­cqui Ka­ber, ei­e­naar van Ge­or­ge Pets & A­qua­ti­cs op Ge­or­ge in die Suid-Kaap, hou troe­tel­die­re ver­skeie ge­sond­heids- en e­mo­si­o­ne­le voor­de­le vir kin­ders in soos on­voor­waar­de­li­ke lief­de en ver­ant­woor­de­lik­heid deur self die dier te ver­sorg. Dit help ook die kind met so­si­a­le ont­wik­ke­ling.

“Troe­tel­die­re sti­mu­leer ook oor­ak­tie­we en ge­strem­de kin­ders. Selfs net om ’n troe­tel­dier te streel, kan jou e­mo­sies laat be­daar,”ver­dui­de­lik sy.

Ja­cqui sê ou­ers moet eers ge­woond raak aan die roe­ti­ne met ’n nu­we ba­ba voor­dat hul­le daar­aan dink om ’n troe­tel­dier soos ’n hond­jie aan te skaf.

“Nu­we ou­ers is so be­sig met hul nu­we ba­ba en klein kin­ders dat hul­le nie ge­noeg aan­dag aan ’n nu­we troe­tel­dier ook sal kan gee nie,”meen sy.

voor jy ’n dier kry

Ja­cqui sê daar is ver­skeie fak­to­re wat jy in ge­dag­te moet hou wan­neer jy ’n troe­tel­dier wil aan­skaf. Voor­ne­men­de troe­tel­dier-ei­e­naars moet hul­self dus eers die vol­gen­de af­vra:

Kan ek die troe­tel­dier be­kos­tig? Dit sluit in: Kos, vee­arts­kos­te, ti­pe dier, groot­te hok, ver­sor­ging, en­so­voorts.

Is die werf ge­skik vir ’n troe­tel­dier? Is daar by­voor­beeld ge­noeg spa­sie in die ag­ter­plaas, huis, woon­stel of op die stoep?

Is die werf heel­te­mal om­hein en vei­lig vir die dier om vry­lik rond te kan be­weeg?

Ja­cqui sê die groot­te en ti­pe dier hang af van die klant se be­hoef­tes en dus hul keu­se.

“Hon­de, ham­sters, rot­te, mar­mot­te, kat­te en slan­ge (mees­te rep­tie­le), ver­naam on­der die jon­ger seun­tjies, is van die ge­wild­ste troe­tel­die­re by ons klan­te hier.

“’n Huis­hond­jie soos ’n Jack Rus­sell is se­ker­lik die ge­wild­ste en ge­skik­ste troe­tel­dier as jy klein kin­ders het. Hul­le kry nie gou seer nie, spring nie kin­ders om nie, is nie by­te­rig nie en raak baie gou ge­heg aan jong kin­ders.”

Sy sê ver­der kin­ders leer deur die voor­beeld wat hul ou­ers stel.“Kin­ders kan van jongs af met by­na e­ni­ge troe­tel­dier oor die weg kom, mits die ou­ers hul goeie lei­ding gee oor hoe om die dier te han­teer en te ver­sorg.”

op­pas vir Al­ler­gieë

Ja­cqui stel voor dat ou­ers en kin­ders lie­wer ’n rep­tiel aan­skaf as e­ni­ge van die ge­sins­le­de ’n al­ler­gie het.

“Rep­tie­le is ge­skik vir men­se en kin­ders met al­ler­gieë. As jy reg­tig ’n troe­tel­dier wil hê, is Yor­kies ’n goeie keu­se, want hul­le is be­kend vir hul mooi ha­re son­der ’n un­der­co­at.

“Rep­tie­le is ’n bie­tjie meer in­ge­wik­keld om aan te hou. Jy moet die reg­te in­lig­ting en toe­rus­ting hê, so­wel as die reg­te be­lig­ting voor­dat jy e­nig­sins ’n rep­tiel kan aan­hou. Jy moet ook ver­staan wat hul­le bron van voed­sel is voor­dat jy ’n rep­tiel aan­skaf,”sê Ja­cqui.

Sy meen ook dis wys om eers voor­af se­ker te maak dat geen ge­sins­lid bang is vir ’n slang, ak­ke­dis of spin­ne­kop nie.

Kin­ders kan van jongs af met by­na e­ni­ge troe­tel­dier oor die weg kom, mits die ou­ers hul goeie lei­ding gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.