On­der­steun só jou kind wat werk soek

Dit is el­ke ou­er se wens dat hul kind een­dag ’n goeie werk sal hê. Maar wat doen jy as maan­de se werk­soek niks op­le­wer nie?

Kuier - - Inhoud - DEUR Ma­re­tha Bo­tes

Om son­der werk te sit is nie lek­ker nie. En in Suid-A­fri­ka is werk so skaars soos hoen­der­tan­de en selfs men­se wat met ’n string gra­de sit, kry soms nie werk nie.

Vol­gens die In­ter­na­si­o­na­le Ar­beids­or­ga­ni­sa­sie (IAO) is Suid-A­fri­ka ag­ste op die lys van lan­de met die hoog­ste werk­loos­heid­sy­fer en teen 2020 sal ons op nom­mer ses staan. Dus as jy met ’n kind sit wat werk soek, is dít glad nie ’n lek­ker ge­dag­te nie.

Raad­op van suk­kel

Vir Mar­ge van As (48), ’n huis­vrou van Jo­han­nes­burg, is dit nie mak­lik om te sien hoe haar seun, Jay­den (21), suk­kel om werk te kry nie. Jay­den het ná ma­triek ’n kur­sus in kan­toor-ad­mi­nis­tra­sie ge­doen, maar ná ve­le aan­soe­ke by ver­skil­len­de be­sig­he­de, is hy steeds werk­loos.

“Hy het een­dag ná ’n in­ter­view by die huis ge­kom en net ge­sê:‘Mam­mie, ek weet nie wat hul­le soek nie’. Hy pro­beer sy bes.

“Maar ons hou steeds aan. Ek gaan nie dat hy som­mer nou op­gee nie. Ons sal wel die reg­te werk vir hom kry,”ver­tel Mar­ge.

Dit is vir dié ma baie erg om haar jong seun in hom­self te sien twy­fel wan­neer hy hoor dat hy nie die pos ge­kry het waar­voor hy aan­soek ge­doen het nie.

“Hy is par­ty­keer baie de­pres­sief. Dan sal hy goed sê soos hy weet nie wat om nog te doen nie. Hy dink daar’s fout met hom. Hoe gaan hy ooit een­dag ’n ge­sin kan hê as hy nie eens ’n werk kan kry nie . . . sul­ke goed. Dit breek my hart,”sê Mar­ge.

“En ek er­ken dat ek nie al­tyd weet wat om vir hom te sê of hoe om hom te on­der­steun nie.”

Jay­den het drie maan­de te­rug uit sy eie be­sluit om te be­gin wai­ter.“Hy het ge­sien dit is nie lek­ker om niks geld te hê of om heel­tyd vir sy ma te moet geld vra nie. Nou het hy ’n wer­kie as kel­ner by ’n re­stau­rant hier na­by en hy ver­dien da­rem ’n iet­sie om vir hom­self ’n je­ans of paar skoe­ne te koop as dit no­dig is,”sê Mar­ge.

“Dit is een ding wat ek vir ma’s kan sê; moe­dig jou kind aan om in hier­die tyd net ’n klein wer­kie ie­wers te kry, al is dit glad nie in die rig­ting wat hy stu­deer het nie. Dit help dat hy ’n klein bie­tjie self­waar­de te­rug­kry en dat hy voel hy kan da­rem iets vir hom­self doen. Hy gaan nie vir e­wig wai­ter nie; dis net vir ’n ruk­kie. En wie weet? Dalk kan hy nou ge­noeg ge­spaar kry om ’n by­ko­men­de kur­sus by die kol­le­ge te doen.”

Dr. Frances Wes­sels, uit­voe­ren­de hoof van vol­hou­ba­re op­hef­fing en ont­wik­kling by Buil­ding B­rid­ges Na­ti­on­wi­de (BBN), sê jou on­der­steu­ning is van on­skat­ba­re waar­de vir jou kind in die tyd wat sy werk­loos is en dit is be­lang­rik dat jy haar al­tyd sal laat ver­staan jy glo in haar ver­mo­ëns.

Frances sê dit is ook be­lang­rik om jou kind aan te moe­dig om ’n maat­skap­py of or­ga­ni­sa­sie te be­soek en ’n daad­werk­li­ke po­ging aan te wend om hul­le te oor­tuig om haar vir ’n ruk lank – son­der be­ta­ling – in diens te neem. Op dié ma­nier kan jou kind eer­ste­hand­se er­va­ring op­doen. Soms is daar in die tyd­perk ’n po­si­sie wat oop­gaan en kan jou kind dan, met er­va­ring, daar­voor aan­soek doen.

Wees kre­a­tief en on­der­ne­mend en pro­beer om die be­hoef­tes in jou eie ge­meen­skap te be­paal, ver­dui­de­lik Frances.

Daar is dalk ’n ga­ping in ’n se­ke­re mark en jou kind kan dalk hier­in voor­sien en só ’n eie, klein on­der­ne­ming op die been bring.“Moe­dig jou kind al­tyd aan om wy­er te kyk as die hier en die nou,”sê Frances.

Leer vaar­dig­he­de

An­dy Be­re­lo­witz, woord­voer­der vir Ha­ram­bee Youth Em­ploy­ment Acce­le­ra­tor, sê daar is pos­te be­skik­baar vir ’n wye ver­skei­den­heid in­tree­vlak­po­si­sies. In die klein­han­del- en gas­vry­heids­be­dryf sluit dit in ver­koops­per­so­neel, kas­sie­re, ho­tel- en re­stau­rant­per­so­neel, as­ook af­le­we­rings­per­so­neel. Daar is ook skaars vaar­dig­he­de soos dié van slag­ters, ba­ris­tas en bak­kers.

In die kor­po­ra­tie­we sek­tor is daar po­si­sies in kon­tak­sen­trums (in­bel­sen­trums) en an­der diens- en ver­koop­om­ge­wings. Die in­dus­tri­ë­le sek­tor het werk vir o­pe­ra­teurs in ver­vaar­di­ging en kon­struk­sie as­ook am­bags- en teg­nie­se va­ka­tu­res.

Frances stel voor jy lei jou kind om in­lig­ting te soek oor skaars, spe­si­fie­ke en teg­nie­se vaar­dig­he­de wat deur maat­skap-

pye land­wyd ge­soek word en doen dan moei­te om op­ge­lei te word in hier­die vaar­dig­he­de. Bel maat­skap­pye en vra om met die on­der­skeie de­par­te­men­te of af­de­lings­hoof­de te ge­sels en vind uit waar jou kind op­lei­ding kan kry, soos by FET’s, SEDA’s, ens.

vir nuwe werk­soe­kers

1. Sien werk­soek as ’n“werk”. Maak dit jou doel om el­ke dag vir ’n se­ke­re hoe­veel­heid pos­te aan­soek te doen.

2. Maak se­ker jy vol­doen pre­sies aan die aan­soek­ver­eis­tes. As hul­le vra vir ’n CV van 600 woor­de, maak se­ker jy het nie 700 nie. Hul­le het waar­skyn­lik ’n stel­sel in plek wat el­ke aan­soek fil­ter en dié uit­gooi wat nie aan die ver­eis­tes vol­doen nie.

3. Be­rei ’n goeie dek­brief (co­ver let­ter) voor. Hou dit kort, krag­tig en han­teer dit as die ge­leent­heid om te wys hoe hoog jou pro­fes­si­o­ne­le stan­daard is.

4. Doen baie moei­te met jou aan­soek. Ge­bruik jou bes­te spel­ling en taal (kry ie­mand wat van taal weet om die spel­ling na te gaan). En as jy vir ie­mand ’n hard copy van jou CV gee, maak se­ker dit is net­jies. Jou CV spreek boek­de­le vir jou wan­neer jy nie fi­sies daar is nie.

5. Klop aan die deur van e­ni­ge werk­ge­wer, fa­briek of be­sig­heid wat jou in­te­res­seer om te hoor of hul­le va­kan­te po­si­sies het. Hul­le mag dalk jou CV hou vir wan­neer daar in die toe­koms po­si­sies oop­gaan.

6. Doen aan­soek vir el­ke moont­li­ke werk. Moe­nie dink as jy vir werk A aan­soek doen, moet jy eers wag om van hul­le te hoor voor­dat jy vir werk B kan aan­soek doen nie. Werk A mag dalk nooit te­rug­kom na jou toe nie en dan het jy tyd ge­mors.

7. Volg op. Moe­nie be­sluit hul­le wil jou nie hê nie. Laat hul­le vir jou ver­tel as hul­le jou nie wil hê nie (bel hul­le, hoor wat die uit­koms is). 8. Doen slegs een keer aan­soek vir ’n pos. 9. Doen slegs aan­soek vir pos­te wat reg is vir jou. As ’n pos ’n be­stuurs­li­sen­sie ver­eis en jy het nie een nie, moe­nie vir die pos aan­soek doen nie.

10. Net­werk, net­werk, net­werk. Jou loop­baan­net­werk moet e­nig­ie­mand in­sluit wat jou kan help om ’n werk te kry!

VIR DIE OU­ER

Luis­ter na jou kind. Jy kan dalk nie die si­tu­a­sie ver­an­der nie, maar wees net dáár.

Wees on­der­steu­nend. Jy kan nooit ge­noeg smi­les en druk­kies gee nie. S­peel haar guns­te­ling-mu­siek of neem haar uit om te gaan fliek.

Stel voor dat sy vry­wil­lig­heids­werk doen (vo­lun­teer). Dit sal jou kind ’n doel gee en sy sal waar­de­vol­le er­va­ring kan op­doen. Re­gis­treer by www.my­hand­sand­he­art.org.

Stel voor dat sy iets an­ders stu­deer of pro­beer ’n aan­lyn­kur­sus volg.

Werk saam met jou kind deur on­der­houd-te­rug­voer en dink aan ma­nie­re om hier­op te ver­be­ter en swak­he­de te ver­sterk.

Moe­dig haar aan om fi­sie­se oe­fe­ning te kry wat sy ge­niet om haar te help ont­span.

Doen ’n paar prak­tie­se on­der­houd­ses­sies om jou kind te help voor­be­rei.

Moe­dig haar aan om ’n men­tor te kry met wie sy kan ge­sels en by wie sy kan leer. Be­soek ook www.ha­ram­bee.co.za en www.bbn.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.