AK­TU­EEL: Seks­spe­le­tjies on­der kin­ders is al­les­be­hal­we on­skul­dig!

Nie al­le kin­der­spe­le­tjies is so on­skul­dig as wat ou­ers dink nie. En par­ty het ge­vaar­li­ke sek­su­e­le on­der­to­ne wat die ge­vaar­lig­te moet laat flikker, waar­sku ken­ners. DEUR er­nusta maralack

Kuier - - Inhound - * Skuil­naam

Weg­krui­per­tjie, ken­ne­tjie, aan-aan – lek­ker kin­der­spe­le­tjies wat ons nou nog met heim­wee laat te­rug­dink aan ons kin­der­dae. Maar wat die kin­ders dees­dae speel, is soms al­les­be­hal­we on­skul­dig . . .

Vat nou maar die spe­le­tjie ge­naamd “Vang My, Druk My”wat ons in ’n Kaap­se woon­buurt ge­sien het. Dit lyk op die oog af na ’n lek­ker spe­le­tjie tus­sen ’n groep seuns en mei­sies, maar dit het baie vin­nig ont­aard in iets wat me­ni­ge ou­er se ha­re sal laat reg­op staan. Want in hier­die spe­le­tjie waar die seuns die mei­sies jaag, word dit baie sek­su­eel wan­neer die seuns die mei­sies op ’n on­van­pas­te wy­se be­voel en be­tas wan­neer hul­le die mei­sies vang.

In die to­neel wat ons ge­sien het, het ten min­ste drie seuns op een mei­sie toe­ge­sak, haar om­sin­gel en sug­ges­tief aan haar be­gin vat. Maar dit het nie daar ge­ëin­dig nie. Toe voeg die seuns in kru-taal by:“Ons speel nou Vang My, N** My!”en van die mei­sies wat saam­ge­speel het, het ewe kru by­voeg,“d****r haar as sy nie wil saam­speel nie!”. En die mees on­stel­len­de: Die kin­ders wat ge­speel het, was al­mal tus­sen se­we en 12 jaar oud. Hul­le is dan ver­on­der­stel om nog on­skul­dig te wees – hoe weet hul­le van sul­ke goed op daai ou­der­dom?

Die ou­er seuns het die lei­ding ge­neem en het die jon­ger seuns in die groep be­heer met die mees­te mei­sies wat ge­wil­lig saam­ge­speel het. Daar was een of twee mei­sies wat dui­de­lik on­ge­mak­lik was met die“druk my”-ge­deel­te, maar dis dan wan­neer van die an­der mei­sies die seuns aan­ge­moe­dig het om fi­sie­ke ge­weld te ge­bruik om die on­wil­li­ge mei­sies te laat saam­speel.

Hier­die is nie ’n spe­le­tjie waar­van Kui­er bloot net ge­hoor het nie. Ons het dit self aan­skou toe die kin­ders dit ge­speel het. Dit was vroeg­aand – tus­sen half­se­we en se­we­uur – op ’n weeks­aand. Dalk het die kin­ders se ou­ers ge­dink hul kin­ders speel maar net bui­te rond, soos wat kin­ders maar doen, son­der dat hul­le weet van wat­ter sek­su­e­le aard die s­pe­le­tjies werk­lik is.

PRO­BLEEM STREK WYD

Toe Kui­er be­gin rond­vra oor“Vang My, Druk My”en die sek­su­a­li­se­ring van kin­ders en kin­der­spe­le­tjies in die al­ge­meen, blyk dit hier­die spe­le­tjie is maar net“the tip of the ice berg”. Ons sit met ’n ge­ne­ra­sie kin­ders (selfs voor­skools en op la­er­skool), wat aan por­no­gra­fie ver­slaaf is en sek­su­eel sug­ges­tie­we mu­siek­vi­deo’s kyk en pro­beer uit­beeld wat hul­le ge­sien het!

“Vang My, Druk My”word klaar­blyk­lik ook nie net ge­re­ser­veer vir wan­neer die kin­ders by die huis speel nie. ’n Be­kom­mer­de ma van die Wes-Kaap, S­tel­la John­son* (28), het on­langs met dié spe­le­tjie ken­nis ge­maak, maar in ’n an­der vorm.

S­tel­la ver­tel haar dog­ter, Zoey* (6), wat in gr. R is, het on­langs by die huis aan­ge­kom en ge­kla oor drie seuns in haar klas

wat ’n spe­le­tjie met haar wil speel waar­in hul­le haar pro­beer vas­druk en soen. Sy het nie daar­van ge­hou nie en ’n an­der keer vir S­tel­la ver­tel sy het een van die seuns ge­klap om­dat hy nie wou op­hou (pro­beer het om haar vas te druk en te soen) nie.

“Zoey het vir my ge­sê die spe­le­tjie se naam is‘Vang My, Soen My’en sy het haar juf­frou ook daar­van ver­tel, wat die seuns aan­ge­spreek het. Zoey het eg­ter la­ter weer kom kla oor die seuns en ge­sê hul­le wil nie op­hou nie. Ek het haar pa ge­sê om skool toe te gaan en met die hoof te gaan praat. Ek won­der net waar kom die kin­ders aan hier­die spe­le­tjie en/of hul­le dit by die huis ook speel?”voeg S­tel­la be­kom­merd by.

Sy sê voorts die hoof het die seuns se ge­drag on­der hul ou­ers se aan­dag ge­bring en in ’n ver­ga­de­ring, wat S­tel­la by­ge­woon het, vir ou­ers ge­sê kin­ders kan in­stem om nie weer die spe­le­tjie te speel nie, maar dit tog doen wan­neer daar nie ou­er- of vol­was­se toe­sig is nie.“Die hoof het ou­ers aan­ge­raai om eer­der hul kin­ders in die huis in te laat kom – ver­al saans of ná hul­le uit­ge­val het – so­dat hul­le ’n oog oor hul kin­ders kan hou wan­neer hul­le speel. As ’n mens ’n mei­sie­kind het, wil jy nie hê iets moet met haar ge­beur nie, daar­om vra ek el­ke dag vir Zoey hoe haar dag was.”

STA­TIS­TIE­KE

Toe ons praat met dr. Ma­ri­ta Ra­de­mey­er, ’n kli­nie­se siel­kun­di­ge en me­de­stig­ter van die Kin­der­trau­ma-kli­niek in P­re­to­ria, het wat sy ge­sê het, die wind uit ons sei­le ge­neem.

Vol­gens Ra­de­mey­er is daar wê­reld­wyd ’n pro­bleem met kin­der­sek­su­a­li­se­ring en pro­ble­ma­tie­se sek­su­e­le ge­drag. Die groot­ste skok is dat om­trent 40% (4 uit 10 ge­val­le) van kin­ders wat slag­of­fers is van sek­su­e­le mis­han­de­ling, sê an­der kin­ders het dit aan hul­le ge­doen. En na­der aan die huis het hul­le na­vor­sing ge­doen en ag­ter­ge­kom wat­ter groot rol por­no­gra­fie in die sek­su­a­li­se­ring van kin­ders en pro­ble­ma­tie­se sek­su­e­le ge­drag speel.

“Por­no­gra­fie is ’n groot be­kom­mer­nis en ons sien dit selfs by voor­skool­se en gr. 1 – 2-kin­ders wat ver­slaaf is aan por­no­gra­fie! En 1 uit 10 ho­ër­skool­kin­ders in Gau­teng kyk daag­liks por­no­gra­fie,”deel Ra­de­mey­er die skok­ken­de werk­lik­heid. Sy be­han­del on­der an­de­re kin­ders wat an­der kin­ders sek­su­eel uit­buit so­wel as kin­ders wat ver­slaaf is aan por­no­gra­fie.

Sy sê eg­ter ou­ers en vol­was­se­nes moet be­wus wees van wat­ter ge­drag nor­maal is en wat­ter nie om te ver­hoed dat hul­le oor- of on­der­re­a­geer en deur hul op­tre­de meer ska­de aan­rig.“Dis nor­maal vir ’n voor­skool­se kind om te sê,‘s­how me yours and I’ll s­how you mi­ne’om­dat hul­le nuus­kie­rig is, maar wan­neer daar pe­ne­tra­sie in die va­gi­na of a­nus plaas­vind of by­voor­beeld deur mid­del van ’n stok­kie wat in die a­nus of va­gi­na ge­druk word of o­ra­le kon­tak met die ge­ni­ta­lië, moet ons be­kom­merd raak.

“Die­self­de met wan­neer ’n an­der kind ge­for­seer of ge­ma­ni­pu­leer word om sek­su­e­le da­de te pleeg. En as daar ’n ou­der­doms­ver­skil van twee jaar tus­sen die kin­ders is, wek dit al­les ge­vaar­lig­te.”

Sy sê voorts ou­ers en vol­was­se­nes se op­tre­de wan­neer hul­le uit­vind van iets sek­su­eel van aard tus­sen kin­ders, speel ’n be­lang­ri­ke rol. As voor­beeld sê Ra­de­mey­er as twee voor­skool­se mei­sies hul broe­kies af­trek en na me­kaar se ge­slags­de­le kyk, moet jy nie oor­re­a­geer deur die kin­ders te slaan en te sê hul­le mag nie meer maat­jies wees nie. Dis be­ter om met hul­le te praat en lei­ding te gee en te ver­dui­de­lik hoe­kom hul­le dit nie mag doen nie. In ter­me van ’n on­der­re­ak­sie, sê Ra­de­mey­er as een kind ’n vin­ger in ’n an­der se va­gi­na druk en vol­was­se­nes maak dit af as“kin­ders is maar net kin­ders”, is dit nie die reg­te ma­nier om die si­tu­a­sie te be­na­der nie.

ONTOEPASLIKE SPEL

Por­no­gra­fie en mu­siek­vi­deo’s waar die ly­ne tus­sen sen­su­eel en sek­su­eel ge­blur word, speel ’n groot rol in kin­der­spe­le­tjies soos“Vang My, Druk My”, wat so ’n groot sek­su­e­le on­der­toon het.

“Sek­su­e­le spel is nie nood­wen­dig trau­ma­ties nie, maar dit ís on­toe­pas­lik as ge­volg van por­no­gra­fie en die om­stan­dig­he­de van hul sa­me­le­wing. Kin­ders kyk TV en mu­siek­vi­deo’s met sek­su­e­le sug­ges­tie­we be­we­gings op YouTu­be wat sek­su­a­li­teit pro­mo­te. Mu­siek­vi­deo’s word nie ge­re­gu­leer nie,”voeg Ra­de­mey­er by.

Maar die skok­feit wat sy ons mee­ge­deel het, is voor­skool­se kin­ders wat ver­slaaf is aan por­no­gra­fie.“Die mees­te kin­ders kom per on­ge­luk op por­no­gra­fie af op hul pa, ou­pa of ou­er se sel­foon. In P­re­to­ria by­voor­beeld is daar ge­val­le van ou­ers wat por­no­gra­fie­se vi­deo’s van hul eie kin­ders maak en dit ver­koop! En dis nie net pap­pas wat dit doen nie, mam­mas ook.”

Ra­de­mey­er doen deur­lo­pend na­vor­sing oor nu­we nei­gings op die ge­bied van kin­der­mis­han­de­ling en sek­su­e­le uit­bui­ting.

In na­vor­sing wat die or­ga­ni­sa­sie CIET in 2004 ge­doen het, het hul­le on­der meer be­vind 1 uit 10 mei­sies vind seuns wat sek­su­eel ag­gres­sief is, aan­trek­lik. En kin­ders glo ook dis ou­kei vir ’n seun om ’n mei­sie te dwing om seks te hê.“Dit kom uit die ver­krag­tings­kul­tuur in Suid-A­fri­ka en dis nie net mei­sies wat sek­su­eel mis­han­del word nie; mans ook,”ver­dui­de­lik Ra­de­mey­er.

Oor hoe sy voor­stel sko­le s­pe­le­tjies soos “Vang My, Druk My”moet han­teer, sê Ra­de­mey­er el­ke skool be­hoort ’n be­leid te hê wat rig­ly­ne gee oor hoe om sul­ke voor­val­le te han­teer; by wie dit aan­ge­meld word; en hoe dit han­teer moet word.

“Dit baat nie jy straf ’n kind vir ontoepaslike spel nie, want hy sal dit net weer doen wan­neer jy nie sien nie. En wees ver­sig­tig om nie net te dink seuns is al­leen die ag­gres­sors nie. Mei­sies kan dit aan me­kaar ook doen en seuns met me­kaar. As daar for­se­ring was, haal diep a­sem, raak kalm en gaan dan skool toe.”

Wan­neer ou­ers sul­ke voor­val­le soos ge­sek­su­a­li­seer­de kin­der­spe­le­tjies of soort­ge­ly­ke voor­val­le met ’n skool op­vat, moet hul­le sê,“dít het ge­beur, wat is die be­leid in plek, wat gaan ons doen en teen wan­neer kan ek te­rug­voe­ring ver­wag?”En in­dien jy nie vol­doen­de te­rug­voe­ring kry nie, wend jou na die o­wer­he­de.

Ons le­we in ’n tyd waar kin­ders toe­gang tot so­veel goed het en ou­ers weet nie waar­mee kin­ders hul­self be­sig hou nie. Wat“Vang My, Druk My”en ken­ners ons leer, is dat ons meer be­wus moet wees van ons kin­ders se doen en la­te en ge­pas moet op­tree in­dien no­dig. Maar een ding is vir se­ker – ons kan nie niks doen nie.

“Ek won­der net waar kom die kin­ders aan hier­die spe­le­tjie en/of hul­le dit by die huis ook speel?” S­tel­la John­son*

Fo­to ter il­lus­tra­sie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.