Toe­ge­wyd aan god

Ons is om­ring met lief­de, maar voor ons selfs ons naas­te kan lief­hê, moet ons lief wees vir God. Hy het ons on­voor­waar­de­lik lief. SAAMGESTEL DEUR LAVERN MAARMAN

Kuier - - Gebed -

G“W­hen the an­gels ask w­hat I lo­ved the most a­bout li­fe, I’ll say you.” My De­ar Va­len­ti­ne Lo­ve Qou­tes Jo­han­nes 13:34 Ek gee jul­le ’n nu­we ge­bod: Jul­le moet me­kaar lief­hê. Soos Ek jul­le lief­het, moet jul­le me­kaar ook lief­hê. Ko­rin­thi­ërs 13:13 En nou bly ge­loof, hoop, lief­de – hier­die drie; maar die groot­ste hier­van is die lief­de! Being dee­ply lo­ved by so­meo­ne gi­ves you strength whi­le lo­ving so­meo­ne dee­ply gi­ves you coura­ge. Lao Tzu

EBED Lie­we Heer, se­dert ons kan ont­hou, word ons ge­leer van lief­de. Maar help ons be­sef dat ons bo al­les, eers God se lief­de moet aan­vaar so­dat ons ook an­der kan lief­hê. Baie keer raak ons die pad bys­ter; ons maak me­kaar seer en be­sef nie wat ons aan an­der doen nie. Soms mis­bruik ons selfs die lief­de om te kry wat ons wil hê, maar He­re kom maak ons hart rein so­dat ons U lief­de kan uit­straal. Ons dink aan die be­ken­de lied­jie van die Bee Gees ge­ti­teld “How deep is your lo­ve”. Laat ons die lied­jie só in­ter­pre­teer dat ons stil word en ons­self af­vra hoe diep is my lief­de reg­tig vir God? Een van die ver­se sê: “You’re the lig­ht in my dee­pest dar­kest hour, You’re my sa­vi­our w­hen I fall. . .” Help ons om die groot­ste ge­baar van lief­de te ont­hou – dat God Sy e­nig­ge­bo­re Seun ge­stuur het so­dat ons deur Hom kan le­we. Help ons om nie op ons eie krag staat te maak nie, maar lie­wer na U toe kom; ons Va­der wat ons e­wig sal lief­hê. A­men

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.