VIN­GER OP DIE LIP!

Om jou ore uit te leen vir an­der se sa­ke, kan jou duur te staan kom. Maar som­mi­ge kol­le­gas weet nie waar om die streep te trek nie en lap als oor hul lief­des­le­we uit. DEUR CHARMONIQUE MEYER

Kuier - - Werkplek - *Skuil­naam

dis lek­ker om ver­lief te wees en ons gun el­ke dier­tjie sy ple­sier­tjie. Maar wan­neer ie­mand by jou werk al­wéér haar slaap­ka­mer­sto­ries vir jou kom uit­lê of jou aan­dag af­trek met haar hart­sa­ke, kan din­ge le­lik on­ge­mak­lik raak.

Van die an­tie wat son­der om te sen­sor on­der haar la­kens uit­praat, tot die hoog­hei­li­ge sus­ter wat maak as­of sy nog nooit van seks ge­hoor het nie – die werk­plek we­mel dik­wels van men­se wat jou met die ups en do­wns van hul lief­des­le­we (of ge­brek daar­aan) wil be­las, of jy nou daar­van wil hoor of nie!

Maar hoe moet jy nou maak, want hul ge­drag put jou uit en jy wil maar net jou werk doen. Hoe stel jy die gren­se op

kan­toor son­der om jul werk­ver­hou­ding te knou?

Kui­er het vier ver­skil­len­de per­soon­lik­heids­ti­pes ge­ï­den­ti­fi­seer wat dik­wels die di­na­mi­ka op kan­toor kan deur­me­kaar krap wan­neer hul­le nie weet waar om die streep te trek tus­sen die pri­va­te en die pro­fes­si­o­ne­le nie. Ons het die ken­ner dr. ST Pot­gie­ter, ’n pas­to­ra­le siel­kun­di­ge van Bos­ton in Bell­vil­le, ge­vra om ad­vies te gee oor hoe om dié ka­rak­ters te han­teer.

LORNA DIE LO­VE PUPPY

Sy is die een wat nie kan wag om al­mal op kan­toor in te lig oor haar lief­des­le­we nie. Een oom­blik is sy so in die wol­ke oor haar ver­hou­ding met Lar­ry, want dié het haar nou weer ver­ras met ’n bos rooi ro­se en haar hart ge­steel. Die vol­gen­de oom­blik wil sy hom nooit weer sien nie. So­dra Lar­ry haar te­leur­stel, huil sy op jou skou­er en jy weet nie hoe om haar af te skud nie.

Jy moet dan tra­ne opmop en jou werk op­sy skuif, want sy het nou al jou tyd en aan­dag no­dig. Haar le­we en moods word ba­sies be­paal deur hoe Lar­ry haar tre­at.

Ro­nell Ja­cobs* (36), ’n klein­han­dels­be­stuur­der van Wor­ces­ter in die Bo­land, ge­tuig van ’n kol­le­ga wat haar met haar lief­des­le­we be­las het.“El­ke og­gend ná die mor­ning talk moes ek my kol­le­ga se pro­ble­me aan­hoor en dit het my uit die werk ge­hou. Sy het ag­ter­na so ’n le­li­ke in­vloed op my ge­had dat ek ’n na­re ge­voel op my

maag ge­kry het el­ke keer as sy na my toe kom. Re­tail is be­sig en daar is nie tyd vir klets nie. Al ex­cu­se wat ek aan kon dink om van haar ont­slae te raak, is deur eer­lik vir haar te sê die an­der kol­le­gas voel ek span­deer meer tyd met haar as met hul­le en ek trek haar voor, want hul­le doen al die werk. Dit het wel ons werk­ver­hou­ding be­ïn­vloed, maar ek is van haar ont­slae.”

BERYL DIE BROEKJAGTER

Sy het net geen keer aan haar hor­mo­ne nie en maak o­ral van haar­self ’n oor­las. Sy maak som­mer o­pen­lik jag op el­ke man.

Sy gaan as­pris na ’n man­li­ke kol­le­ga toe om kam­stig iets te leen, maar die le­ne­ry is nie die pro­bleem nie, dit is die ma­nier hóé sy by jou kom“leen”wat jou pla. Beryl leun be­hoor­lik oor jou les­se­naar, ste­wels in die lig so­dat e­ni­ge ver­by­gan­ger haar G-string moet sien én met haar hu­ge cle­a­va­ge in jou ge­sig. So­dra Beryl jou ver­laat, bly haar sterk par­fuum­reuk ag­ter en jy kan glad nie meer op­volg met dit waar­mee jy be­sig was voor­dat jy ge­pla was nie.

“’n C­le­a­ner in die kan­toor waar ek werk, hou daar­van om lang ge­sel­sies met my aan te knoop,’”ver­tel Ger­hard Jan­sen* (39), ’n of­fi­ce ad­mi­nis­tra­tor van Bell­vil­le in die Kaap oor ’n kol­le­ga by die werk wat vir hom o­gies maak.“Sy maak al­tyd ’n oor­las van haar­self. As ek in die ge­bou stap, hou sy my van kop tot to­ne dop. Sy kyk my so aan laat ek skoons on­ge­mak­lik voel en sy sal al­tyd com­ments maak en sê,‘jy het da­rem lek­ker be­ne jong’. Nou die dag toe ek in die lift klim, was sy daar, toe sê my een kol­le­ga vir haar,‘hy het ’n vrou nuh’. Toe sê sy,‘ja, maar hy het nie ’n vrou by die werk nie.”

HOOG-HEI­LI­GE he­len

Sy is die een wat on­skul­dig voor­kom en jy speel be­skerm­en­gel teen­oor haar. Sy be­skou haar­self as die kan­toor se mo­re­le kom­pas wat al­mal op die reg­te pad moet hou. Mos s­weet 16 en ne­ver been tou­ched, net per on­ge­luk ge­soen. He­len het jou nou al by daar­die punt dat jy maak as­of jy haar ma is. Jy keer be­hoor­lik vir haar wic­kets en dit pla jou dat jy so be­trok­ke in haar lief­des­le­we is. Jy wil haar teen mans be­skerm, maar weet baie min van haar.

“By my werk­plek het ek ook ie­mand so be­skerm om­dat sy on­skul­dig en kerk­lik voor­ge­kom het. Ag­ter­na was sy kam­stig so hul­pe­loos dat ek ver­skeie ke­re moes help met dit waar­mee sy be­sig was,”sê Ro­nald Beu­kes* (41), ’n fi­nan­si­ë­le klerk van Retre­at in die Kaap.“Sy het la­ter by my be­gin flik­kers gooi. Dit het só erg ge­raak dat my vrou my ver­dink het van on­trou­heid en ek my werk kwyt is. Die vrou pla my steeds.”

JOE DIE JOLLER

Hy is die do­ring tus­sen die ro­se. Hy hou daar­van om jou net voor uit­val­tyd van sy seks-di­a­ries te ver­tel, want dan is al­mal druk be­sig om hul werk klaar te maak en nie­mand leen hul ore uit nie.

Joe is ’n ge­trou­de man en sy ge­hei­me bê­re hy vei­lig by jou. Dan gee hy jou die skok van jou le­we wan­neer hy jou ver­tel van sy nu­we skelm­pie ge­naamd Pru­den­ce. Jy spring uit jou stoel op om hom te lyf te gaan, want jy is soos ’n ma vir ein­ste Pru­den­ce wat net daar sit as­of niks ge­beur het nie. Nou is jý knie­diep in die moei­lik­heid om­dat jy van al­les ge­weet en tjoep­stil ge­bly het.

En Neil Bro­wn* (39), ’n ge­ne­ral wor­ker van Eer­ste­ri­vier in die Kaap, weet maar al­te goed wat­ter na­re ge­vol­ge ’n kol­le­ga se ge­jol­le­ry vir die­ge­ne om hul­le kan in­hou.

“Ek moes ge­reeld aan­hoor van my kol­le­gas se da­de met an­der vroue tot­dat die een se vrou my een­dag by die werk aan­ge­val en be­skul­dig het dat ek van al­les (haar man se on­trou­heid) weet. Ek is on­mid­del­lik dis­si­pli­nêr ver­hoor en is la­ter af­ge­dank om­dat ie­mand toe per on­ge­luk be­seer was (ty­dens ’n ru­sie).”

HAN­TEER HUL­LE Só

Pot­gie­ter gee raad as jy met een van die bo­ge­noem­de ka­rak­ters werk:

Leer om jou­self te ver­skoon uit ein­de­lo­se ge­sprek­ke op ’n re­spek­vol­le ma­nier. Hoe doen jy dit? Wys vir die per­soon dat jy nie reg­tig aan­dag skenk aan dit wat hy/sy sê nie deur on­ge­ërg aan te gaan met jou werk.

Weet waar­voor jy be­taal word so­dat jy jou werk so ef­fek­tief moont­lik kan doen ver­al wan­neer jy be­vor­der wil word.

Pas goeie tyds­be­re­ke­ning toe m.a.w. skenk aan­dag aan jou werk ge­du­ren­de werks­u­re in plaas van op jou kol­le­gas.

Wees reg­uit met met jou kol­le­gas en sê vir hul­le jy is hier om te werk en kan ge­du­ren­de lunch met hul­le ge­sels. In­dien die per­soon nie luis­ter nie, neem ver­de­re stap­pe.

Be­paal wat werk vir jou en wat werk nie. Daar­na trek jy die lyn.

Moe­nie van jou kol­le­gas skin­der of toe­laat dat an­der by jou skin­der nie.

Sit jou voet neer en moe­nie te be­trok­ke raak in jou me­de­wer­kers se le­we nie.

Bly ge­fo­kus en moe­nie toe­laat dat ie­mand jou werk ont­wrig nie.

I­den­ti­fi­seer die moei­lik­heid­ma­ker en kla hom/haar aan by jou be­stuur­der.

As ie­mand by jou wil af­pak, stel voor dat hy/sy eer­der met ’n pro­fes­si­o­ne­le per­soon daar­oor praat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.