WERK AAN JOU VER­HOU­DING

Om deel van ’n paar­tjie te wees, verg har­de werk, maar jul­le moet al­tyd die lief­des­vonk aan die brand hou.

Kuier - - Kuiercoach - DEUR ANDELINE WIL­LI­AMS-P­RE­TO­RI­US

Suk­ses­vol­le ver­hou­dings is nie iets wat som­mer net ge­beur nie. Jou ver­hou­ding hoef nie saai en ver­ve­lig te wees nie en daar­om is dit be­lang­rik dat paar­tjies doel­be­wus­te po­gings aan­wend om die suk­ses daar­van te ver­se­ker.

Nu­we­jaars­voor­ne­mens word ge­woon­lik ge­sien as iets wat meest­al deur die mat val. Die re­de hier­voor kan toe­ge­skryf word aan men­se wat goed­be­doel­de nu­we­jaars­voor­ne­mens maak, maar ge­woon­lik nie ie­mand het wat hul­le aan­moe­dig of ge­reeld na­vraag doen oor hoe hul­le vor­der nie. Om ie­mand te hê aan wie jy jou vor­de­ring rap­por­teer, kan tot gro­ter suk­ses lei wan­neer dit kom by die doel­wit­te wat jy wil be­reik. Jou ver­hou­ding kan ook baat­vind wan­neer jy en jou maat jul voor­ne­mens aan die lief­des­front ske­du­leer.

Dit is eg­ter be­lang­rik dat jy dit net soos jou an­der doel­wit­te han­teer en al­les neer­skryf. Trek ’n amp­te­li­ke kontrak op waar­in jy en jou maat jul lief­des­doel­wit­te ske­du­leer en ruim tyd in om te be­sin oor hoe jul­le te werk sal gaan om dit te be­reik.

GOEIE KOM­MU­NI­KA­SIE

Wan­neer ’n paar­tjie reeds lank in ’n ver­hou­ding of lank ge­troud is, is dit mak­lik om te ver­geet dat daar ’n vonk is wat aan die gloei ge­hou moet word. Soms ge­beur die le­we en gaan paar­tjies deur moei­li­ke tye wat ook ge­son­de kom­mu­ni­ka­sie kan laat ska­de ly. Gil jy dalk op jou maat wan­neer jy on­ge­luk­kig is oor iets? Nie al­mal het in ’n huis op­ge­groei waar daar met re­spek en em­pa­tie ge­kom­mu­ni­keer was nie. Die ge­woon­te om te gil, kan baie mak­lik van die een ge­ne­ra­sie na die an­der oor­ge­dra word. Jy kán eg­ter so ’n sleg­te na­la­ten­skap ver­breek en be­ter op­sies kies. Vra jou maat om jou po­si­tief aan te moe­dig as jy suk­kel om in be­heer van jou e­mo­sies te bly.

Teg­no­lo­gie is ’n won­der­li­ke hulp­mid­del waar­mee ons in ’n kits toe­gang tot by­na al­les kan kry. As dit eg­ter nie met nug­ter­heid ge­bruik word nie, kan dit groot ska­de aan jou ver­hou­ding of hu­we­lik rig.

Bly weg van pri­vaat ge­sprek­ke op so­si­a­le me­dia, ver­al wan­neer dit iets is wat jy van jou maat weer­hou. En wan­neer jy en jou maat ver­on­der­stel is om kwa­li­teit-tyd saam te span­deer, sit jou foon en an­der teg­no­lo­gie af so­dat jy slegs op jou maat kan fo­kus. As jul­le kin­ders het, moet jul­le ’n goeie en po­si­tie­we lief­des­voor­beeld stel. Ont­hou, kin­ders sien hoe hul ou­ers me­kaar be­han­del en jy wil nie graag hê dat hul­le ne­ga­tie­we op­tre­de aan­neem en dit een­dag in húl ver­hou­dings ui­ter nie.

’n Boek met raad oor hoe paar­tjies weer die lief­des­vonk met prak­tie­se ak­sies kan laat gloei, is: Fig­ht Less, Lo­ve Mo­re: 5-Mi­nu­te Con­ver­sa­ti­ons to C­han­ge Your Re­la­ti­ons­hip wit­hout Blo­wing Up or Gi­ving In. Dit is ge­skryf deur Lau­rie Puhn, JD en is be­skik­baar by www.a­ma­zon.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.