Be­gin só:

Kuier - - Kuiercoach -

LIEFDES VOOR­NE­MENS VIR PAAR­TJIES

Daar is baie wat paar­tjies kan doen om ’n goeie ver­hou­ding te bou en dit te laat voort­duur. Be­sluit saam oor dié doel­wit­te. Van die be­lang­rik­ste voor­ne­mens wat paar­tjies kan oor­weeg, sluit in:

Om saam te kook of saam te oe­fen is twee ak­ti­wi­tei­te wat kan lei tot goeie kom­mu­ni­ka­sie en in­ti­mi­teit en dus jul ver­hou­ding kan ver­sterk.

Be­sluit om meer kom­pli­men­te aan me­kaar uit te deel en ruim tyd in om soms die kon­flik oor ’n haak­plek te ver­vang deur te fo­kus op die goeie en mooi din­ge in jul ver­hou­ding of hu­we­lik.

Be­sluit saam om die seer van die ver­le­de te ver­werk – ver­al wan­neer jul­le steeds saam wil wees. Die ga­we van ver­gif­nis be­hoort deel van e­ni­ge ver­hou­ding te wees.

In­dien jy en jou maat jul seks­le­we ver­waar­loos het, is lief­des­voor­ne­mens net die ding om weer die lief­des­vlam hoog te laat brand. Daar is ma­nie­re om jul seks­le­we weer woe­ma te gee, maar hier is kom­mu­ni­ka­sie baie be­lang­rik. Jou maat moe­nie ge­for­seer voel om iets nuuts te pro­beer nie.

Neem ’n doel­be­wus­te be­sluit om me­kaar el­ke dag met re­spek te be­han­del. Te veel men­se be­han­del an­der men­se met re­spek, ter­wyl hul maat nie nood­wen­dig die­self­de voor­reg ge­niet nie.

Dalk het jy en jou maat al­bei ’n ge­woon­te wat jul­le wil af­leer, soos om op te hou rook en/of om al­le ge­mors­kos uit te sny. On­ge­ag wat die ge­woon­te is, jul­le kan sáám ’n plan op­stel oor hoe om dit te doen en dan me­kaar on­der­steun.

Moe­nie ver­geet van al die mooi lief­des­ge­ba­re wat jul­le aan die be­gin van jul ver­hou­ding aan me­kaar be­toon het nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.