WAT DIE HART VAN VOL IS

As die een deur toe­gaan, gaan daar al­tyd ’n an­der een oop. El­ke nu­we dag bied dus ’n ge­leent­heid vir ’n nu­we be­gin.

Kuier - - Kuiercoach - Deur Bere­ni­ce Ko­ga­na

Hier­die tyd van die jaar is ’n goeie tyd om oor te be­gin. Trou­ens, el­ke dag is ’n ge­leent­heid om oor te be­gin. Niks in die le­we moet die oor­saak wees dat ons op­hou leef nie. Baie van ons is op aar­de, maar het lank­al op­hou leef.

Die tra­ge­die hier op aar­de is nie dood nie, maar wat ons toe­laat om te sterf ter­wyl ons nog le­we. Ons is nie ge­vry­waar van seer en te­leur­stel­lings nie; die ti­pe seer wat ons kan laat op­hou leef nie. El­ke klein dood lei tot ’n nu­we ge­boor­te.

Elk­een skep ’n ge­leent­heid vir iets nuuts om te be­gin. Die ein­de van ’n dag skep ge­leent­heid vir ’n nu­we dag om te be­gin. Die ein­de van ’n jaar skep die ge­leent­heid vir ’n nu­we jaar om te be­gin.

Só ook skep die ein­de van ’n ver­hou­ding ’n ge­leent­heid om ’n nu­we een te be­gin. Die ein­de van jou loop­baan skep die ge­leent­heid vir ’n nu­we een om in te stap. Daar is al­tyd meer en meer ge­leent­he­de el­ke dag om oor te be­gin.

Hier op aar­de kom ons te staan voor din­ge wat soos die ein­de lyk; ’n eg­skei­ding kan vir jou soos die ein­de voel; om jou werk te ver­loor, kan vir jou soos die ein­de lyk; ge­bro­ke dro­me; ver­lies van be­sit­tings; ver­lies van men­se; selfs fi­nan­si­ë­le pro­ble­me kan vir jou soos die ein­de lyk. Dit is nie!

In elk­een van ons lê die krag om oor te be­gin. Maar dis be­lang­rik dat jy jou­self ken. Fi­lip­pen­se 4:13:“Ek is tot al­les in staat deur Hom wat my die krag gee,”was vir my ’n vas­hou-woord in my tyd van oor be­gin. Ek het weer my­self be­gin lief­kry, weer be­gin trots word op my­self, weer be­gin glo in my­self, weer my­self oop­ge­stel vir lief­de en

Moe­nie dat vrees of jou ou­der­dom die oor­saak wees dat jy stag­neer in ’n le­we waar jy nie wil wees nie.

ek het ook van be­roep ver­an­der. Te veel van ons laat ons ja­re ver­by ons gaan deur te sit in ’n werk waar ons nie wil wees nie of om te sit in ’n on­ge­son­de hu­we­lik of ver­hou­ding. Moe­nie dat vrees of jou ou­der­dom die oor­saak is dat jy stag­neer in ’n le­we waar jy nie wil wees nie. Ek be­sef hoe moei­lik dit is om weer te droom wan­neer dro­me ver­plet­ter lê, maar dis die be­gin van oor be­gin. Be­gin weer droom. Ver­wy­der ou din­ge uit jou le­we en maak ruim­te vir nu­we din­ge en men­se. Jy kan nie nuut be­gin met ou din­ge nie. Maak jou­self leeg van oor­tol­li­ge e­mo­sies. God sal el­ke leem­te vul met nu­we din­ge. Pas­op om nie din­ge te lank te oor­dink nie, oor­dink maak ruim­te vir twy­fel. God be­lo­we ons in Je­sa­ja 54:4:“Moe­nie bang wees nie. Jy sal nie weer ver­ne­der word nie. Moe­nie bang wees vir die skan­de van voor­heen nie. Jy sal die skan­de van jou jeug ver­geet…” Vat God op Sy Woord. Om ’n nu­we le­we te be­gin, moet jy dit wil hê met so­veel pas­sie dat jy be­slui­te neem deur jou vre­se. Ek moes baie keer net my oë styf toe­knyp en die vol­gen­de stap neem. Stap in ge­loof en hou vas aan die hand van God. Die ge­seg­de“wat nie dood maak nie, maak sterk”is so waar. El­ke mis­luk­king is ’n groei­pro­ses. Ge­bruik el­ke let­sel as ’n wa­pen in jou le­we. Be­gin weer glo dat jy goeie keu­ses kan maak. Nie al­mal sal al­tyd met jou keu­ses saam­stem nie, maar ont­hou dis jóú le­we en jóú ver­ant­woor­de­lik­heid om tot die bes­te van jou ver­moë te leef.

Dis tyd dat jy dít doen wat jy al die ja­re wou doen, daar­die die­pe droom of be­geer­te waar­van nie­mand weet nie. Doen dit! Gaan vol­tooi die graad. Ver­an­der van be­roep. Be­gin weer die le­we ge­niet. Jy kan!

As ek van­dag te­rug­kyk in my le­we, staan ek ver­baas oor wat als op­ge­sluit was bin­ne my wat ek nooit sou ont­dek het as ek nie ge­waag het om oor te be­gin nie. Dit het tyd ge­word om op te hou be­geer wat an­der het en met pas­sie te gaan vat wat jou­ne is.

God be­lo­we ons le­we in oor­vloed. Ons is elk­een hier met ’n spe­si­fie­ke doel. Ons is nie aar­de toe ge­stuur om in el­len­de te leef tot­dat ons een­dag in die he­mel kom nie. Ge­niet die rit op pad na die he­mel. Bring Sy ko­nink­ryk aar­de toe; laat dit in jou leef.

El­ke oom­blik hier is kos­baar en mag nie ver­mors word nie, be­gin daag­liks met klein ver­an­de­rin­ge. Be­gin dít doen waar­van jy hou. Ge­bruik hier­die tyd waar ons op die rand staan van ’n nu­we jaar en ge­bruik dit as ’n nu­we be­gin in jou le­we.

Ek het my le­we oor be­gin, jy kan dit ook doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.