STERRE VOORSPEL

Kuier - - SPELETJIES -

vis

20 Feb. – 20 Maart

Om ’n be­ter mens te wees, moet jy jou uit­kyk op die le­we ver­be­ter. Kry som­mer ook ’n nu­we look wat daar­by pas. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0182)

ram

21 Maart – 20 A­pril

Maak plan­ne om jou fi­nan­sies te ver­be­ter, want dit sal ook jou le­we mak­li­ker maak. Be­taal eers jou skuld af. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0171)

bul

21 A­pril – 21 Mei

Jou ge­dag­tes het in­vloed, so hou dit po­si­tief. Só sal jy ook op ’n per­soon­li­ke vlak op die reg­te ma­nier groei. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0172)

twee­ling

22 Mei – 21 Ju­nie

Jy moet jou leef­wy­se ver­be­ter. Doen dit vir jou familie, ver­al vir kin­ders in jou sorg. Sorg dat jy hel­der dink om die reg­te be­slui­te na­mens hul­le te maak. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0173)

kreef

22 Ju­nie – 23 Ju­lie

Plaas jou­self in die kol­lig in jou ge­meen­skap en maak ge­bruik van ge­leent­he­de om jou­self te be­vor­der. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0174)

Leeu

24 Ju­lie – 23 Aug.

Jy moet ’n lief­de vir die le­we ont­wik­kel om voor­spoe­dig te wees. Wees meer po­si­tief; dis goed vir jou ge­sond­heid. ( DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0175)

maagd

24 Aug. – 23 Sep.

Span krag­te saam met men­se wat kan help om jou le­we te ver­ge­mak­lik. Slegs met span­werk sal jy suk­ses­vol wees. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0176)

weeg­skaal

24 Sep. – 23 Okt.

Jy het ’n in­ner­li­ke veg­gees en jy moet dit op die reg­te tyd ge­bruik om te kry wat jy wil hê. Ver­trou jou in­stink en gaan baie stra­te­gies te wer­ke. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0177)

S­ker­pi­oen

24 Okt. – 22 Nov.

Dink po­si­tief en ver­wy­der al­le ne­ga­tie­we ge­dag­tes van af­guns en gie­rig­heid. Sorg dat jy elke dag iets nuuts leer. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0178)

boog­skut­ter

23 Nov. – 21 Des.

Kyk uit vir nu­we ge­leent­he­de en wees reg vir ak­sie. Wees self­ver­se­kerd; die reg­te men­se sal dit raak­sien. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0179)

steen­bok

22 Des. – 20 Jan.

Jou so­si­a­le le­we neem baie van jou tyd in be­slag. Maak se­ker dis tans die beste ding vir jou om te doen. DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0180)

wa­ter­dra­er

21 Jan. – 19 Feb.

Jy moet al jou vaar­dig­he­de in­span om jou per­soon­li­ke sa­ke te ver­be­ter. Ge­bruik jou ver­beel­ding, vin­ding­ryk­heid en e­ner­gie om jou doel­wit­te te be­reik. (DAAG­LIK­SE STERRE EN DIE LIEF­DE: 083 914 0181)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.