Dr. Ge­ni­ne

Kuier - - INHOUD -

Vraag LAERUG PYN BAIE

My man suk­kel vrees­lik met sy laerug wat aan­me­kaar pyn. Hy was nog nie dok­ter toe nie, want ek dink hy is bang vir wat die dok­ter gaan sê. Wat kan dit wees? Hy wil ook nie aan­hou­dend pil­le drink nie. Is daar iets wat hy by die huis kan doen vir ver­lig­ting? BANG

Ant­woord BESTE BANG

La­e­rug­pyn is een van die al­ge­meen­ste re­des vir dok­ters­be­soe­ke en daar is baie oor­sa­ke vir la­e­rug­pyn: Span­ning of stres: Fi­siek of siel­kun­dig Be­se­rings: Sport of mo­tor­on­ge­luk Se­ke­re be­roe­pe: Soos kan­toor­werk (krom of swak pos­tuur) of selfs fi­sie­ke werk S­pie­re en ge­wrig­te in die laerug be­seer Ná baie ja­re ver­ou­der die be­seer­de kus­sin­kies tus­sen die la­e­rug­wer­wels vin­ni­ger as dié res van die lig­gaam. Die s­pie­re rond­om die a­rea ver­swak om­dat be­we­ging ver­min­der het om die pyn te ver­my. Die pyn kan ook af in die been be­weeg as ge­volg van spier­swak­heid of ver­wys­de pyn wat die se­nu­wees in die rug vas­knyp. Oo­rerf­lik­heid S­wan­ger vroue; ek­stra ge­wig van die ba­ba. Erns­ti­ger ge­val­le:

Die in­ge­wan­de (pan­kre­as, nie­re, vrou­li­ke ge­slags­de­le), kan­ker of sis­te­mie­se siek­tes.

As jou voet sleep, kan dit ’n aan­dui­ding van ’n neu­ro­lo­gie­se pro­bleem wees (se­nu­wee­stel­sel).

Moei­li­ke u­ri­ne­ring, wat ’n moont­li­ke aan­dui­ding van druk aan die on­der­punt van die rug­graat kan wees.

Koors kan ’n te­ken van in­fek­sie wees. A­ku­te rug­pyn is min­der as drie weke en chro­nie­se rug­pyn is lan­ger as drie maan­de. Dik­wels gaan la­e­rug­pyn weg ná 1 – 3 dae son­der be­han­de­ling. Jy kan dit self tuis be­han­del met warm kom­pres­se, ’n warm­wa­ter­bot­tel, ver­war­mings­kus­sings, warm jel-pak­ke of selfs ’n warm bad. Jy kan ook ’n serp of kor­set op­sit. Neem ge­wo­ne pyn­stil­lers, want dit is ef­fek­tief.

Die nar­ko­ti­ka en spier­ver­slap­pers het baie ne­we-ef­fek­te soos lo­me­rig­heid, droë mond en moont­li­ke ver­sla­wing. Gaan voort met jou nor­ma­le ak­ti­wi­tei­te in plaas van ’n paar dae in die bed deur­bring. Be­weeg nor­maal, ten spy­te van die pyn en moe­nie mank loop nie. Mas­seer jou­self op al die seer plek­ke en her­haal die mas­se­rings elke der­de dag vir so 10 mi­nu­te. Die be­we­ging ver­sterk die s­pie­re.

As die pyn on­uit­houd­baar is en jou ver­moë om al­le­daag­se ak­ti­wi­tei­te te doen be­lem­mer . . . moet jy na ’n dok­ter of fi­si­o­te­ra­peut toe gaan.

Voor­ko­ming van la­e­rug­pyn:

Doen ge­reeld oe­fe­ning en bly fiks. Ek­stra ge­wig sit span­ning op jou rug, so be­hou ’n ge­son­de ge­wig.

Wan­neer jy ’n swaar voor­werp op­tel, ge­bruik jou be­ne en nie jou rug nie. Buig jou knieë en heu­pe en hou jou rug so reguit moont­lik en die voor­werp na aan jou lyf. Ver­sterk jou s­pie­re deur oe­fe­ning 10 – 15 mi­nu­te per dag te doen, soos by­voor­beeld swem wat jou s­pie­re ook ont­span en strek. Ge­bruik ’n sag­te, maar ferm ma­tras en slaap op jou sy, jou knie ge­buig en met ’n klein kus­sing tus­sen jou knieë. Of slaap op jou rug, met ’n kus­sing on­der jou nek en knieë. Moe­nie swaar voor­wer­pe ho­ër as jou skou­ers lig of vir lank aan­een voor­oor buig nie. Moe­nie vir lank in een po­si­sie staan of sit son­der om rond te be­weeg of te strek nie. Moe­nie iets op­tel en draai as jou rug krom is nie, want dit kan erns­ti­ge me­ga­nie­se la­e­rug­pyn ver­oor­saak. Moe­nie on­ge­ba­lan­seer­de voor­wer­pe dra wat jou lig­gaam een­kant toe laat leun nie. Sorg dat jy die reg­te af­stand van die stuur­wiel en pe­da­le af sit wan­neer jy be­stuur. As die pyn on­uit­houd­baar is en jou ver­moë om al­le­daag­se ak­ti­wi­tei­te te doen be­lem­mer, of nie na ’n paar dae op­klaar met mas­se­ring, warm kom­pres­se of pyn­stil­lers nie, moet jy na ’n dok­ter of fi­si­o­te­ra­peut toe gaan. By die mees­te kli­nie­ke of dag­hos­pi­ta­le is daar toe­gang tot ’n fi­si­o­te­ra­peut. C­hi­rur­gie is ’n laas­te uit­weg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.