VERMY KONFLIK OOR KLEINKINDERS

Kuier - - KUIERCOACH - DEUR ANDELINE WILLIAMS-PRETORIUS

Groot­ou­ers wat hul kleinkinders vol­tyds ver­sorg, is ’n baie al­ge­me­ne ver­skyn­sel. Som­mi­ge ou­ers werk uit­ste­dig en dan moet die kleinkinders nood­ge­dwon­ge by hul groot­ou­ers woon. Daar is ook ge­val­le waar ou­ers on­ver­ant­woor­de­lik is en as ge­volg daar­van moet groot­ou­ers in­spring met die ver­sor­ging van hul kleinkinders, an­ders gaan die kin­ders aan hul eie lot oor­ge­laat word of in die wel­syn­stel­sel op­ein­dig.

Selfs al is Ou­ma en Ou­pa baie lief vir hul kleinkinders, kan hul­le by tye voel as­of hul­le nie meer hul kleinkinders wíl ver­sorg nie; nie ter­wyl die ou­ers nog le­we en ’n on­ver­ant­woor­de­li­ke leef­styl hand­haaf nie. Dalk het die groot­ou­ers daar­na uit­ge­sien om hul ou­dag te ge­niet, maar die kleinkinders ver­an­der nou hul pri­o­ri­tei­te. Dit is nor­maal om te voel dat jy al­leen­tyd no­dig het, maar ont­hou jou kleinkinders se wel­syn moet die be­lang­rik­ste pri­o­ri­teit wees. In plaas daar­van om heel­te­mal halt te roep wat die ver­sor­ging van jou kleinkinders be­tref, kan jy dalk re­ël dat ’n goeie en ver­ant­woor­de­li­ke vriend of fa­mi­lie­lid jou van tyd tot tyd af­los. Só kan jy tyd maak vir die goed wat jy ge­niet om te doen. Oor ’n dag of wat kan jy met nu­we e­ner­gie jou taak as pri­mê­re ver­sor­ger her­vat.

IN UITERSTE GE­VAL­LE

Hoe­wel dit nie al­tyd mak­lik is vir groot­ou­ers om hul kleinkinders per­ma­nent in te neem en te ver­sorg nie, is dit be­lang­rik om dit te doen ver­al as hul kleinkinders se vei­lig­heid be­dreig word. In ge­val­le waar ou­ers drank of d­welms mis­bruik of waar kin­ders aan e­ni­ge vorm van mis­han­de­ling bloot­ge­stel word, is dit be­ter dat groot­ou­ers op­tree en nie som­mer net moet wag vir din­ge om te ver­an­der nie.

Dis vir e­ni­ge groot­ou­er moei­lik om te sien hoe hul kind, wat hul­le góéd groot­ge­maak het, hul le­we weg­gooi en die­self­de doen met hul kleinkinders se le­we.

Dit is dus be­lang­rik dat groot­ou­ers ver­se­ker hul kleinkinders ont­vang die no­di­ge lief­de en voel wel­kom on­der hul groot­ou­ers se dak. ’n Kind se self­beeld kan groot ska­de ly wan­neer hul ou­er se le­we te deur­me­kaar is om self na hul­le om te sien.

Kin­ders is ook ge­neig om hul­self te bla­meer wan­neer daar pro­ble­me in hul ge­sin is. Maak se­ker jou kleinkinders bla­meer nie hul­self vir hul ou­ers se on­ver­ant­woor­de­li­ke ge­drag nie. En wat die ver­sor­ging van jou kleinkinders be­tref – ver­al in die af­we­sig­heid van ’n va­der­fi­guur – maak se­ker jou kleinkinders weet dat hul­le ’n pa in die He­mel­se Va­der het.

Daar ís ma­nie­re om skuld­ge­voe­lens te ver­werk as Ou­ma nie meer haar kleinkinders wil groot­maak nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.