HAN­TEER SÓ JOU SKULD­GE­VOE­LENS

Kuier - - KUI­ER­CO­ACH -

Groot­ou­ers raak ook soms moeg en wil ook net al­leen wees of din­ge doen wat hul­le ge­niet. Maak dus se­ker jy dra die bood­skap reg oor.

Dis nor­maal om te voel dat jy nie meer jou klein­kin­ders wil ver­sorg nie, maar wan­neer jou klein­kin­ders se ou­er(s) hul on­ver­ant­woor­de­li­ke ge­drag voort­sit, is dit nie die bes­te op­sie nie.

Laat jou klein­kin­ders toe om saam met hul ou­er(s) te woon slegs wan­neer jy heel­te­mal se­ker is jou kind het haar le­we ver­an­der of is ge­re­ha­bi­li­teer vir drank- of dwelm­mis­bruik.

Na­tuur­lik gaan jy as groot­ou­er met skuld­ge­voe­lens wor­stel wan­neer jy sê jou kind moet na haar eie kin­ders om­sien. Maar maak se­ker jy is steeds be­trok­ke (ver­al aan die be­gin) en sien steeds ge­reeld jou klein­kin­ders so­dat hul­le nie voel jy ver­stoot hul­le nie.

Ont­hou, daar is ’n ver­skil tus­sen on­der­steu­ning en ver­ster­king in die kwaad. Tough lo­ve is baie be­lang­rik; daar­son­der gaan jy nie jou vol­was­se kind wat on­ver­ant­woor­de­lik op­tree, oor­tuig om hul le­we te ver­an­der nie.

Wan­neer jou kind uit­ein­de­lik weer op die reg­te pad is, is dit be­lang­rik dat hul­le hul eie kin­ders ver­sorg. Jy moet pro­beer om daar­die band tus­sen kind en ou­er te bou en te pro­beer ver­sterk.

In­dien jou kind wat pas hul le­we ver­an­der het, hulp be­no­dig – ver­al wan­neer dit kom by dis­si­pli­ne en an­der moets en moe­nies – raad­pleeg ’n ken­ner wat goeie lei­ding kan gee.

En selfs wan­neer jou klein­kin­ders te­rug is by hul ou­ers, maak se­ker hul­le weet hul­le is al­tyd wel­kom en dat jy al­tyd vir hul­le lief sal wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.