Vra Dr. Ge­ni­ne

Soek jy raad oor ’n me­die­se pro­bleem?

Kuier - - DOKTERSADVIES -

Vraag SOEK OORSAAKVAN PYN

So­wat ’n jaar ge­le­de het ek py­ne in my lin­ker­sy ge­kry en kon nie daar­op lê of daar­aan raak nie. Ek het ook ’n va­gi­na­le af­skei­ding ge­had. By die kli­niek het hul­le ge­sê ek het in­fek­sie in my (baar)buis. Vir die af­ge­lo­pe agt maan­de ge­bruik ek nie meer voor­be­hoed nie, maar on­der­vind nou die­self­de pyn in my lin­ker­sy. Wat kan dit wees? BE­KOM­MERD

Ant­woord BES­TE BE­KOM­MERD

Py­ne in die“maag”of“buik”(ab­do­men) ver­skil in oor­saak, af­han­gen­de van die a­rea waar die pyn is – bo­kant die rib­bes, mid­del of on­der. Die oor­sa­ke kan oor­vleu­el, want die or­ga­ne aan die lin­ker­kant van die ab­do­men is baie na aan me­kaar en kan ter­self­der­tyd pyn gee in twee of al drie van die a­re­as. Die pyn wat jy be­skryf, is ’n chro­nie­se pyn (vir ’n lank tyd teen­woor­dig), so dit is nie ’n nood­ge­val nie, maar die oor­saak kan erns­tig wees. ’n Deeg­li­ke ver­slag van die pyn as­ook oor jou ge­sond­heid moet ge­doen word; dit sluit in vrae oor vo­ri­ge siek­tes of o­pe­ra­sies en/ of jy op e­ni­ge me­di­ka­sie is. Jou ge­wig, bloed­druk, u­rie­ne­toets, swan­ger­skap­toets, bloed­sui­ker en Ha­e­mo­glo­bin (ys­ter)-toets kan jou huis­dok­ter of die kli­niek doen. ’n Fi­sie­se on­der­soek (op die on­der­soek­bed) moet ook ge­doen word en dit mag ’n in­ter­ne va­gi­na­le en/of rek­ta­le on­der­soek in­sluit. In­dien ’n va­gi­na­le af­skei­ding teen­woor­dig is, moet ’n mon­ster ge­neem word vir la­bo­ra­to­ri­um­toet­se. ’n Spe­si­a­le on­der­soek kan aan­ge­vra word: X-stra­le van die ab­do­men, lon­ge, la­e­rug en lin­ker­heup. ’n Ver­wy­sing kan ge­doen word vir ’n so­nar van die buik om die ei­er­stok­ke, baar­moe­der en dik­derm te on­der­soek. An­der toet­se soos ’n ko­lo­no­sko­pie of CT-scan kan la­ter aan­ge­vra word. Oor­sa­ke sluit in: 1. Di­ver­ti­ku­li­tis: Wan­neer klein bal­lon­ag­ti­ge uit­stul­pings (pou­ches) in die dik­derm vorm en la­ter ont­steek. Die simp­to­me sluit in ab­do­mi­na­le pyn (meer aan die lin­ker­kant), koors, di­ar­ree of hard­ly­wig­heid, bloed in die stoel­gang. Die ge­vaar is dat dit ’n ab­ses kan ver­oor­saak en wan­neer dit bars, kan dit le­wens­ge­vaar­lik wees. 2. Buis­swan­ger­skap of in­fek­sie van die baar­buis, nier of blaas.

3. Pyn met o­vu­la­sie: Dis ge­woon­lik twee weke voor maand­ston­de wan­neer die ei­er­sel­le­tjie vry­ge­stel word van die ei­er­stok om na die baar­moe­der te mi­greer.

4. Sist op die ei­er­stok: Die simp­to­me hou ver­band met die groot­te, hoe­veel­heid en/of die sist ge­bars het: Ti­pie­se simp­to­me is pyn ty­dens maand­ston­de, on­ge­reel­de maand­ston­de, in­fer­ti­li­teit.

5. En­do­me­tri­o­se: Die ab­nor­ma­le groei van die baar­voe­ring bui­te die baar­moe­der. Dit gaan ge­paard met in­fer­ti­li­teit, pyn­li­ke sek­su­e­le om­gang, pyn met maand­ston­de, o­vu­la­sie of stoel­gang en u­rie­ne. 6. Ul­ce­ra­ti­ve ko­li­tis: In­flam­ma­sie van die dik­derm-voe­ring en kan seer­tjies vorm. Simp­to­me sluit in di­ar­ree, rek­ta­le bloe­ding, geen eet­lus, koors en moeg­heid. 7. Chron se siek­te: In­flam­ma­sie van die spys­ver­te­rings­ka­naal; en kan e­ni­ge plek tus­sen die mond en a­nus voor­kom. Simp­to­me is ab­do­mi­na­le pyn met di­ar­ree, koors, ge­wigs­ver­lies, bloed­ar­moe­de, vel­uit­slag, ar­tri­tis, in­flam­ma­sie van die oë. Die ri­si­ko be­staan van ob­struk­sie of kan­ker in die dun- of dik­derm. 8. Nier­ste­ne: Die simp­to­me is van ’n lig­te tot er­ge pyn in die sy; bloed in u­rie­ne. 9. S­pas­tie­se dik­derm: ’n Funk­si­o­ne­le siek­te van die dik­derm. Daar is geen struk­tu­re­le ab­nor­ma­li­teit van die dik­derm nie en die simp­to­me ver­skil van per­soon tot per­soon: Hard­ly­wig­heid, di­ar­ree, op­ge­blaas­heid, rug­pyn, slaap­loos­heid, hart­klop­pings, dui­se­lig­heid, geen eet­lus of li­bi­do, naar­heid, spier­py­ne, angs­tig­heid en de­pres­sie. 10. Pyn wat sprei van die la­e­rug­wer­wels of selfs van die lin­ker­heup. D­ís maar net ’n paar moont­lik­he­de – so gaan met die in­lig­ting na jou dok­ter of kli­niek vir ’n deeg­li­ke on­der­soek.

Die oor­sa­ke kan oor­vleu­el, want die or­ga­ne aan die lin­ker­kant van die ab­do­men is baie na aan me­kaar en kan ter­self­der­tyd pyn.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.