roe­ping vir ra­dio

Wan­neer jy jou doel ge­vind het, sal niks jou keer om dit te be­reik nie – daar­van kan dié ra­dio-aan­bie­ders ge­tuig.

Kuier - - VERMAAK - DEUR ERNUSTA MARALACK EN TAR­REN-LEE HA­BEL­GAARN

Dit is een ding om ’n werk te doen waar­voor jy lief is, maar dis ’n to­taal an­der ding wan­neer die werk wat jy doen, werk­lik ’n ver­skil maak in an­der se le­wens. En wan­neer jy laas­ge­noem­de doen, ver­an­der jou werk in ’n roe­ping en bied dit jou ’n ti­pe ver­vul­ling waar­mee min din­ge in die le­we kan mee­ding. Dít is hoe A­den T­ho­mas (44) en Cla­ren­ce Ford (49), al­bei aan­bie­ders op die grootste kom­mer­si­ë­le ra­di­o­sta­sie in die WesKaap, Heart FM, oor hul werk voel. Wan­neer ’n mens hul tyd op ra­dio saam­tel, strek dit oor ’n al­le­min­ti­ge 51 jaar, maar nie A­den of Cla­ren­ce dink al daar­aan om die mi­kro­foon vaar­wel toe te roep nie. Hul­le voel hul­le het steeds baie om te gee, maar bo­wen­wal dat hul­le daar­die ver­skil kan maak – of dit nou is om al­le­daag­se ge­meen­skaps­hel­de aan ons be­kend te stel of om men­se te laat ont­hou hoe be­lang­rik dit is om lief­de aan me­kaar te be­toon, of selfs om nos­tal­gies te raak en die mooi van gis­ter te ont­hou. Maak nie saak wat A­den en Cla­ren­ce in hul on­der­skeie ra­di­o­pro­gram­me op He­ar­tFM aan­bied nie, jy wíl luis­ter om­dat hul­le dit reg­kry om e­mo­si­o­neel met luis­te­raars te con­nect, selfs al kan jy hul­le nie sien nie.

PAK DIN­GE KAALVUIS

A­den, oor­spronk­lik van Mitchells Plain op die Kaap­se Vlak­te, bied die ont­byt­pro­gram saam met Ju­li­an Nai­doo en Tap­fu­ma Ma­ki­na aan en hul­le pak e­ni­ge on­der­werp kaalvuis aan. Wan­neer dit by erns­ti­ger on­der­wer­pe kom, vra A­den die vrae wat nie­mand wil vra nie en hy bring dik­wels kwes­sies met be­trek­king tot die ge­meen­skap of kin­ders on­der ons aan­dag. Maar hy kan jou net­so goed laat ska­ter van die lag met sy sê­goed en hoe hy hom­self spot of sy me­de-aan­bie­ders se sie­le uit­trek.

Dié ra­di­o­man het al uit­ste­ken­de on­der­hou­de in sy loop­baan van 24 jaar ge­doen, maar die een wat ons ver­le­de jaar hoen­der­vleis ge­gee het, was toe hy met Ce­les­te Nur­se, bi­o­lo­gie­se ma van die ont­voer­de Zep­ha­ny Nur­se, ge­praat het. Ce­les­te het toe al baie me­dia-on­der­hou­de ge­doen oor ’n saak wat ook in­ter­na­si­o­na­le me­dia-aan­dag ge­niet het, maar haar on­der­houd met A­den was iets an­ders. Ons kon die ab­so­lu­te rou e­mo­sie van ’n ge­bro­ke vrou en ma nie net hoor nie, maar vóél ook.

Voorts het A­den ons ook be­kend­ge­stel

aan die wis­kun­de­on­der­wy­ser, Kurt Min­naar, wat hip-hop en rap kom­bi­neer om wis­kun­de op ’n al­ter­na­tie­we en cool­er ma­nier vir leer­ders aan te bied.

Hy het ook die sto­rie ver­tel van ’n tie­ner­mei­sie wat ’n an­der een via so­si­a­le me­dia ge­boe­lie en haar op ’n sel­foon­vi­deo met die dood ge­dreig het. Die sto­rie het vi­ral ge­gaan en an­der me­dia het dit vin­nig op­ge­tel. Die­self­de tie­ner­mei­sie was kort daar­na weer in die nuus ná sy in ’n vi­deo te sien was wat o­wer­he­de as kin­der­por­no­gra­fie be­skou. En toe die S­tad Kaapstad te mid­de van die Wes-Kaap­se wa­ter­kri­sis be­sluit om“wa­ter­ver­mor­sers”in die me­dia te“na­me en shame,”het A­den die da­ta nie net­so aan­vaar nie, want op dié“na­me en shame”-lys was ook stra­te op die Kaap­se Vlak­te. A­den het on­der­soek gaan in­stel en toe kom dit aan die lig daar is al die tyd ’n on­der­grond­se wa­ter­pyp wat by een straat lek. As dit nie vir hom was nie, sou dié be­trok­ke in­wo­ners waar­skyn­lik nooit hier­van ge­weet het nie.

“Ek het van ’n baie jong ou­der­dom af ge­weet ek wil ’n loop­baan in kom­mu­ni­ka­sie volg. Ek was ’n stil kind, maar toe ek in pu­ber­teit ve­re kry, het ek op skool al be­gin pu­blic spea­king doen,”ver­tel A­den.

Maar hoe­wel hy vroeg oor sy loop­baan be­sluit het,“het ek ná skool eers ’n gap-jaar ge­vat nog voor­dat gap-jaar ’n thing was”, sê A­den. Hy het daar­na be­sluit om joer­na­lis- tiek te stu­deer om­dat“joer­na­lis­tiek mý ge­vind het”. Joer­na­lis­tiek gaan daar­oor om sto­ries te ver­tel en om dit deur mid­del van ’n me­di­um soos ra­dio te doen, is vir A­den spe­si­aal om­dat hy weet men­se raak ver­lief op ra­dio en dat hul­le am­per ’n ro­man­tie­se ver­hou­ding daar­mee vorm.

“Ek het groot­ge­word in Mitchells Plain en kom uit ’n ag­ter­grond waar daar nie baie geld was nie. Men­se in sul­ke ge­meen­skap­pe wil i­den­ti­fi­seer met re­al con­tent en sto­ries van ge­wo­ne men­se. Soos met die wa­ter­ge­val, vra ons vrae om­dat ge­wo­ne men­se dit nie sal be­vraag­te­ken nie om­dat dit van men­se in ge­sags­po­si­sies kom. En ek hou van sto­ries ver­tel van men­se wat strui­kel­blok­ke oor­kom,”sê A­den pas­sie­vol.

Dit is sul­ke sto­ries wat A­den in­spi­reer en mo­ti­veer om te bly doen wat hy doen – “tot­dat ek my sell-by da­te be­reik”.

NU­WE HOOFSTUK

Maar van ’n ra­di­o­man wat skrik vir niks tot een wat men­se op sy mid­dag­pro­gram laat ont­hou hoe­kom hul­le die eer­ste keer ver­lief ge­raak het, bly Cla­ren­ce ’n guns­te­ling. Hy is die ver­per­soon­li­king van hoe ’n mens nie moet toe­laat dat an­der be­paal of jy een­dag suk­ses­vol gaan wees of nie.

Cla­ren­ce wat in Dis­trik Ses ge­bo­re is en in Park­wood groot­ge­word het, het lank te­rug in ’n vo­ri­ge Kui­er- on­der­houd ver­tel hoe ie­mand des­tyds vir hom ge­sê het hy moet ’n loop­baan in ra­dio koe­baai sê om­dat hy nie goed ge­noeg is nie. Sul­ke voor­spel­lings sal dalk an­der men­se laat knak, maar nie vir Cla­ren­ce nie. En nou 27 jaar la­ter, is Cla­ren­ce steeds op die lug, ’n sa­ke­man weg van die lug af, be­trok­ke in die ge­meen­skap en su­per op­ge­won­de oor die vol­gen­de hoofstuk in sy le­we.

Hy word van­jaar 50 en ou­der­dom pla hom nie – eint­lik voel hy nie veel an­ders as toe hy jon­ger was nie, sê hy met ’n glim­lag, maar eers na­dat hy wou hoor hoe­kom ons oor sy ou­der­dom wil weet.

Maar ter­wyl hy ge­woon­lik lo­ve son­gs speel wat ons fuz­zy aan die bin­ne­kant maak, is daar ’n nu­we ver­wik­ke­ling in sy le­we wat ’n groot smi­le op sy ge­sig én in sy hart sit. Cla­ren­ce het weer lief­de by ’n ou lief­de ge­vind en gaan trou. Die da­tum is nog nie vas­ge­maak nie, maar vir eers ge­niet Cla­ren­ce die we­te dat sy hart weer aan ie­mand be­hoort en ie­mand s’n aan hom.

Hier­die vrien­de­li­ke man laat ons ’n bie­tjie in sy harts­ka­mer toe wan­neer hy ver­tel sy vo­ri­ge verhoudings het nie uit­ge­werk nie om­dat hy“al­tyd pro­beer het om die rid­der op die wit perd te wees”.

Hy is al twee keer ge­skei, maar sê hier­die keer voel hy­self die skoen­lap­pers soos net die lief­de ’n mens kan laat voel en sê hy is vir die eer­ste keer ge­reed om te trou vir die reg­te re­des. Cla­ren­ce en sy ver­loof­de, Wen­dy, het me­kaar vir die eer­ste keer in 1998 ont­moet, maar het hul ver­hou­ding ver­breek toe sy kort daar­na Lon­den toe ge­trek het. Hul­le het me­kaar weer in 2012 raak­ge­loop en het on­mid­de­lik weer con­nect.“Ek het vir ’n baie lang tyd an­der men­se voor my­self ge­stel en het ná my twee­de hu­we­lik gaan kyk na hoe­kom ek se­ke­re be­slui­te in my le­we ge­maak het. Ek het be­sef dat ek nie al­mal kan be­skerm nie en dat ek som­tyds my eie be­lan­ge eer­ste moet stel. Dit is pre­sies wat ek nou doen en ek is baie ge­luk­kig en op­ge­won­de.”

A­den en Cla­ren­ce is groot ra­di­o­fi­gu­re, nie net oor Wes-Ka­pe­naars hul na­me ken nie, maar oor die ver­skil wat hul­le maak deur die mag van hul stem­me te ge­bruik om goed te doen en an­der goed te laat voel.

HOOFFOTO en REGS: Die Heart FM ra­dio-aan­bie­ders A­den T­ho­mas (44) en Cla­ren­ce Ford (49) sal hul werk vir niks ver­ruil nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.