MOE­NIE GE­VOE­LENS OPKROP NIE

Kuier - - KUIERCOACH -

Werk eers deur jou kwa­de ge­voe­lens voor­dat jy be­sluit om in die ver­hou­ding te bly of om dit te ver­breek. Doen dit só:

Dit is moei­lik om ver­troue wat as ge­volg van jou maat se ontrouheid ge­skend is, te her­stel. Ont­hou, jy kan dit nie al­leen doen nie. Jou maat is ver­on­der­stel om jou hier­mee te help deur ’n oop boek vir jou te wees en jou vrae te be­ant­woord.

Dit sal be­slis help om ’n hu­we­liks­be­ra­der te gaan sien vir raad oor hoe om die pyn te ver­werk en hoe om saam of a­part aan te be­weeg.

Om te praat oor hoe jy voel, is baie be­lang­rik. In­dien jy en jou maat se ver­hou­ding só ver­brok­kel het dat jul­le nie juis met me­kaar ’n or­dent­li­ke ge­sprek kan hê nie, kan jy die pen op­neem. Dit kan baie te­ra­peu­ties wees om oor jou ge­voe­lens te skryf.

Ter­wyl jy eg­ter in pyn is, hou in ge­dag­te dat jy een of an­der tyd sal moet ge­nees – vir jou­self, jou kin­ders en jou ver­hou­ding; in­dien jy be­sluit om te bly.

In­dien jy bly, maak se­ker jy doen dit om­dat jy reg­tig wil. Dit be­te­ken dat jy en jou maat din­ge uit­praat en jy ge­dag­tes van weer­wraak op­sy skuif.

As jy bly ter wil­le van jul kin­ders, moet jy die reg­te op­tre­de hand­haaf. Dit is nie goed vir kin­ders om aan hul ou­ers se har­de woor­de aan me­kaar bloot­ge­stel te word nie. Dus moet jy daar­aan werk om te ver­se­ker dat jul si­tu­a­sie tuis so ge­sond en ge­ba­lan­seerd as moont­lik is.

In­dien jy bly as ge­volg van ge­loof of die kerk, kry die no­di­ge lei­ding. Jou Skep­per wil tog ook hê dat jy ge­luk­kig moet wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.