Ge­red deur God se ge­na­de met Je­sus se krui­si­ging

On­ge­ag jou son­des op aar­de, God het reeds met Sy seun se le­we vir jou son­de aan die kruis be­taal so­dat jy en ek ’n e­wi­ge le­we in Sy ko­nink­ryk kan hê.

Kuier - - Inhoud - Deur pas­toor Jo­han Stem­met * Pas­toor Jo­han Stem­met is ver­bon­de aan die King­dom Faith Mi­nis­tries in Wor­ces­ter.

God het ons ’n toe­koms van oor­win­ning ver­se­ker toe Je­sus ge­sê het:“Dit is vol­bring!” In Mat­the­üs 4:16 lees ons die volk wat in duis­ter­nis sit, het ’n groot lig ge­sien; en dié wat sit in die land en ska­du­wee van die dood, vir hul­le het ’n lig op­ge­gaan. Wie was hier­die“lig”oor wie selfs Je­sa­ja ge­pro­fe­teer het? Je­sus, die Mes­si­as (Je­sa­ja 8:23).

God het ’n toe­koms van oor­win­ning vir ons ver­se­ker deur Sy seun, Je­sus, aan die kruis vir ons te laat sterf.

Die By­bel sê na­dat Je­sus die suur wyn op die kruis in­ge­kry het, het Hy ge­sê:“Dit is vol­bring”(Johannes 19:30).

Dit is vol­bring – wat in G­rieks be­te­ken “te­te­le­stai”. Dit was ook ge­bruik as ’n skuld­be­wys wan­neer ’n skul­de­naar ’n gel­de­li­ke ver­plig­ting er­ken het. Dit het ge­dui op ’n skrif­te­li­ke er­ken­ning dat daar ’n skuld­las, ’n ver­plig­ting of aan­spreek­lik­heid op die on­der­ge­te­ken­de ge­rus het.

Wan­neer die skuld dan ten vol­le ver­ef­fen was, dan is ’n stem­pel op die skuld­brief ge­stamp wat sê“Te­te­le­stai”– ten vol­le be­taal. Pau­lus be­ves­tig dit in Ko­los­sen­se 2:14: ”Hy het die skuld­be­wys met sy ei­se teen ons tot niet ge­maak. Deur dit aan die kruis te spy­ker, het Hy dit vir goed weg­ge­neem.”

Ook in an­tie­ke tye was dit al­ge­me­ne prak­tyk om die klag­staat van ’n ge­van­ge­ne aan sy sel­deur vas te spy­ker. Die oor­tre­dings waar­voor hy ver­oor­deel is, is daar­op aan­ge­te­ken, as­ook die von­nis wat hom op­ge­lê is. Na­dat hy sy tronk­straf uit­ge­dien het, is die klag­staat van die sel­deur ver­wy- der en uit­ge­kan­sel­leer deur in groot let­ters daar­oor te skryf:“Te­te­le­stai”(ten vol­le uit­ge­dien). Daar­na is dit aan die be­trok­ke per­soon oor­han­dig en nie­mand kon hom ooit weer vir dié oor­tre­ding aan­kla nie – hy het die von­nis uit­ge­dien en daar­deur die prys vir sy mis­da­de be­taal.

Die By­bel sê ons al­mal het ge­son­dig en dit ont­breek ons aan die heer­lik­heid van God (Ro­mei­ne 3:23). Oor ons son­de is ons in die mag van Sa­tan waar ons in sy do­de­sel­le ver­hoor- en ver­oor­de­ling-af­wag­te­ned is. Die tronk­be­waar­der is die dui­wel self en geen per­soon kan hom­self uit sy mag be­vry en die dood­straf wat op hom wag, vry­spring nie, maar Je­sus Chris­tus het ge­wil­lig die dood­straf uit­ge­dien om in ons plek, wat in be­gin­sel reeds oor al­le son­daars uit­ge­spreek is, te sterf (Ro­mei­ne 6:23).

Ná sy op­stan­ding uit die dood is Hy in ’n po­si­sie om die klag­staat van el­ke ver­lo­re son­daar uit te kan­sel­leer deur met sy bloed daar­oor te skryf:“Te­te­le­stai”– die von­nis is be­taal. Die son­des waar­voor die dui­wel ons by die troon van God aan­ge­kla het, is uit­ge­wis deur die bloed van die Lam. Hy kan ons nie weer hier­voor aan­kla en be­skul­dig nie. Dit maak nie saak hoe erns­tig hier­die oor­tre­din­ge was nie, want die straf daar­voor is reeds ten vol­le be­taal. Ge­lief­des, kom ons staan dan vas in die vry­heid waar­mee Chris­tus ons vry­ge­koop het (Ga­la­si­ërs 5:1).

Te­te­le­stai was Je­sus se laas­te ster­wens­woord aan die kruis en het Hy Sy oor­win­ning oor die vy­and aan­ge­kon­dig deur dit uit te roep. Met hier­die uit­roep het God ons die ver­se­ke­ring ge­gee op oor­win­ning oor die mag van Sa­tan. Om te ster­we was vir Hom ’n groot oor­win­ning,“so­dat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die dui­wel en ons kon be­vry wat ons he­le le­we lank uit vrees vir die dood aan sla­wer­ny on­der­wor­pe was”(He­bre­ërs 2:14 – 15).

Wan­neer ’n ge­ne­raal van die slag­veld af te­rug­ge­keer het, het hy van sy krygs­ge­van­ge­nes in die stra­te ge­pa­ra­deer en sy oor­win­ning ge­pro­kla­meer deur ook uit te roep:“Te­te­le­stai”.

Hier­deur is ’n dui­de­li­ke stel­ling ge­maak, naam­lik die oor­win­ning is be­haal of die sen­ding is vol­tooi. In En­gels“mis­si­on ac­com­plis­hed”.

Pau­lus be­ves­tig dit ook in Ko­los­sen­se 2:15:“Hy het die o­wer­he­de en mag­te uit­ge­klee en hul­le in die o­pen­baar ten­toon­ge­stel en daar­deur oor hul­le ge­tri­om­feer.”

Ek wil af­sluit met die pro­fe­sie van Je­sa­ja 9:“Vir ons is ’n seun ge­bo­re, aan ons is ’n seun ge­gee; Hy sal heers, en Hy sal ge­noem word: Won­der­ba­re Raads­man, Mag­ti­ge God, E­wi­ge Va­der, V­re­de­vors. Sy heer­skap­py sal uit­brei, en Hy sal vir al­tyd vre­de en voor­spoed bring. Daar­voor sal die on­ver­deel­de trou van die He­re die Al­mag­ti­ge sorg.”

Ge­lief­des, kom ons laat toe dat God ons ver­an­der ge­du­ren­de hier­die Paas­fees 2017; ons den­ke ver­nu­we en so­doen­de ’n le­we van oor­win­ning kan lei. Wan­neer die vy­and ons ver­soek of aan­kla met leu­ens oor ly­ding, siek­te, pyn of skuld, her­in­ner hom aan Je­sus se uit­roep van oor­win­ning – Te­te­le­stai! Al­les is be­taal!

Kom ons le­we in vol­le oor­tui­ging dat God, wat die goeie werk in ons be­gin het, dit end­uit sal voer en dit sal vol­ein­dig op die dag wan­neer Chris­tus Je­sus kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.