ENKELMA'S KÁN DIE MAS OPKOM

As jy as enkelma diep in die skuld is en suk­kel om kop bo wa­ter te hou, moet jy leer be­groot.

Kuier - - KUIERCOACH - DEUR ANDELINE WILLIAMS-PRETORIUS

Is jy as enkelma diep in die skuld en suk­kel jy om in die ba­sie­se be­hoef­tes van jou kin­ders te voor­sien? Is jou fi­nan­si­ë­le om­stan­dig­he­de só moei­lik dat jy ge­reeld nie weet hoe jy deur die maand gaan kom nie?

Dalk het jy jou werk ver­loor, dalk is jou sa­la­ris net té klein, dalk het die af­ster­we van jou kin­ders se pa jou in ’n fi­nan­si­ë­le pe­na­rie ge­dom­pel, of dalk het jy ver­suim om mooi met jou geld te werk toe jy ge­noeg ge­had het. On­ge­ag die re­de vir jou moei­li­ke om­stan­dig­he­de, dit ís moont­lik om al jou skuld af te be­taal, dalk ’n ek­stra werk te kry en dan ook ’n geld­jie te spaar of selfs ryk te word.

Om jou kin­ders al­leen te moet groot­maak en om al­leen vir al­les te moet op­dok, is nie al­tyd ’n mak­li­ke taak nie – ver­al nie wan­neer jy dit as en­kel­ou­er, wat fi­nan­sie­ël suk­kel, moet doen nie.

Ons leef in ’n tyd waar­in baie men­se moei­li­ke fi­nan­si­ë­le om­stan­dig­he­de on­der­vind. Pry­se styg, die rand se waar­de daal, jou kin­ders het kos en kle­re no­dig – om nie van skool­be­no­digd­he­de te praat nie. En wan­neer jy as enkelma suk­kel om selfs die ba­sie­se goed te koop, kan dit tot groot stres lei en ook skuld­ge­voe­lens tot ge­volg hê – ver­al wan­neer jy net die bes­te vir jou kin­ders wil gee.

Ont­hou ook wan­neer jy daar­aan werk om jou si­tu­a­sie te ver­be­ter, is dit be­lang­rik om po­si­tief te bly en op die toe­koms te fo­kus. Weet maar daar­die dag gáán aan­breek wan­neer jou en jou kin­ders se om­stan­dig­he­de heel­te­mal an­ders gaan lyk.

Wan­neer jy fi­nan­si­eel suk­kel, maar boon­op ook diep in die skuld is, is dit be­lang­rik dat jy goed moet be­plan, by ’n streng be­gro­ting moet hou en moet doen wat jy kan om jou skuld af te be­taal. Dit is ook be­lang­rik om te spaar waar jy kan en om jou kin­ders by jul be­gro­ting te be­trek. In­dien jou kin­ders be­wus is van wat jul­le kan be­kos­tig en wat nie, sal hul­le min­der druk op jou plaas wat die aan­koop van on­no­di­ge goed be­tref. Werk ook ge­rus daar­aan om jou kin­ders vir goeie sa­me­wer­king te ver­goed. In plaas daar­van om uit te eet, is daar baie ge­son­der e­tes wat jy self tuis kan voor­be­rei. Oor­weeg ook goed­ko­per of gra­tis al­ter­na­tie­we wan­neer dit by jou kin­ders se ak­ti­wi­tei­te kom.

Om die bes­te vir jou kin­ders te gee, be­te­ken nie nood­wen­dig om hul­le al­les te gee wat hul­le wil hê nie. En ver­skil­len­de ou­ers se bes­te vir hul kin­ders ver­skil, so waak daar­teen om nie jou­self met an­der ou­ers te ver­ge­lyk nie.

’n Boek met raad oor hoe om fi­nan­si­ë­le uit­da­gings as ’n enkelma te oor­kom deur reg met jou geld te werk en vir jou kin­ders te sorg, is T­heSuccess­fulSing­leMomGet­sRich:Ta­ke Con­trolOfYourFi­nan­cesAnd YourFu­tu­re. Dis ge­skryf deur Ho­norée Cor­der en is be­skik­baar by A­ma­zon.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.