2017 GEDIGTE KOMPETISIE

As dit nog al­tyd jou droom was om jou ge­dig te pu­bli­seer, is dit nóú jou kans. Skryf in vir van­jaar se ATKV-ge­dig­te­kom­pe­ti­sie en wen groot!

Kuier - - KOMPETISIE -

die ATKV-ge­dig­te­kom­pe­ti­sie, in trot­se sa­me­wer­king met Kui­er, is ’n gul­de ge­leent­heid om jou bui­ging te maak as dig­ter in die grootste Afrikaanse vrouetydskrif in die land! As jy jou e­mo­sies, er­va­ring en dro­me uit­leef met woor­de, is hier­die ge­dig­te­kom­pe­ti­sie net vir jou. Mis­kien is jy nie self ’n dig­ter nie en ken jy dalk ie­mand wat van hier­die ge­leent­heid ge­bruik kan maak – ons deu­re is wa­wyd­oop vir nu­we skryf- en dig­ta­lent! Ná ver­le­de jaar se reu­se­suk­ses met die ge­dig­te­kom­pe­ti­sie, soek ons som­mer baie meer in­skry­wings, want ons weet die skryf­ta­lent in Kui­er- land is groot en daar is nog veel meer ver­bor­ge ta­lent daar bui­te.

Wie kan deel­neem?

Al­le as­pi­rant­dig­ters land­wyd kan deel­neem aan die kompetisie.

Hoe oud moet jy wees om te kan deel­neem?

Daar is twee ka­te­go­rieë: Ju­ni­or ka­te­go­rie: Gr. 8- tot 12-leer­ders Se­ni­or ka­te­go­rie: Vol­was­se­nes ou­er as 18 jaar Ont­hou, in­dien jy in die ju­ni­or ka­te­go­rie is, moet jy skrif­te­li­ke toe­stem­ming kry van jou ou­ers of voog. Hier­die toe­stem­ming moet ook in­ge­stuur word saam met jou ge­di­g­in­skry­wing. Son­der hier­die skrif­te­li­ke in­skry­wing kan jy nie deel­neem nie en word jy on­mid­del­lik ge­dis­kwa­li­fi­seer.

Hoe neem jy deel aan die kompetisie?

• As jy aan die kompetisie wil deel­neem, kan jy slegs een ge­dig in­skryf.

Die ge­dig mag nie lan­ger as 14 re­ëls wees nie. • Die ge­dig moet slegs in Afrikaans wees. • Dit kan oor e­ni­ge on­der­werp han­del, maar mag geen kru (vloek-)taal be­vat nie. •

Dit moet jou eie, oor­spronk­li­ke sa­me­stel­ling wees en nie voor­heen el­ders ge­pu­bli­seer wees nie. •

Moe­nie pla­gi­aat pleeg nie. Dit be­te­ken dat jy bv. nie Da­niel Hugo se ge­dig kan in­stuur of de­le daar­van kan ge­bruik en in­skryf nie.

Wan­neer o­pen in­skry­wings?

In­skry­wings vir die kompetisie het reeds op Vry­dag 28 A­pril 2017 ge­o­pen.

Wan­neer sluit die kompetisie?

Die slui­tings­da­tum vir al­le in­skry­wings is op Vry­dag 30 Ju­nie 2017 stip­te­lik om 12:00.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.