Be­gin só:

Kuier - - KUIERCOACH -

HAN­TEER DIE DRUK

Jou eer­ste pri­o­ri­tei­te is om ’n be­gro­ting op te stel waar­by jy streng hou en om jou skuld af te be­taal. Nog ma­nie­re hoe jy die druk kan han­teer, is die vol­gen­de:

Ont­hou om die bes­te vir jou kin­ders te gee, be­te­ken nie nood­wen­dig dat jy hul­le al­les moet gee wat hul­le wil hê nie of wat hul vrien­de het nie.

Spaar elke maand ’n geld­jie – selfs al is dit net ’n klein be­drag­gie. Met ’n ek­stra geld­jie kan jy die moont­lik­heid oor­weeg om ver­der te stu­deer – iets wat jou in staat sal stel om jou kwa­li­fi­ka­sies te ver­be­ter so­dat jy ’n be­ter werk of be­vor­de­ring kan kry.

In­dien die maat­skap­py waar jy werk ge­leent­he­de be­skik­baar het waar jy ver­der kan stu­deer of jou vaar­dig­he­de kan ver­be­ter, moet jy daar­van ge­bruik maak. In­dien sul­ke moont­lik­he­de nie by jou werk­plek be­staan nie, kan jy jou werk­ge­wer vra om dit te oor­weeg.

As jou kin­ders groot ge­noeg is om na hul­self te kyk, of in­dien jy ’n ver­ant­woor­de­li­ke vriend of fa­mi­lie­lid het wat na-ure na jou kin­ders kan om­sien, kan jy dalk ’n ek­stra werk pro­beer kry. Só kan jy ’n ek­stra in­kom­ste ge­ne­reer.

Dalk is daar in jou om­ge­wing ie­mand wat be­trou­baar is en jou by ’n wet­ti­ge ske­ma kan be­trek waar jy pro­duk­te ver­koop en kom­mis­sie ver­dien op dit wat jy ver­koop het. Maak se­ker dit is ’n wet­ti­ge ske­ma.

Wan­neer jy mooi met jou geld werk, doel­wit­te stel en doen wat no­dig is om dit te be­reik, kan jy la­ter heel­te­mal skuld­vry wees en selfs ryk word.

Praat ge­rus met ie­mand wat reeds die pad ge­loop het, wat vir jou goeie raad kan gee en jou kan be­moe­dig wan­neer din­ge moei­lik raak of lyk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.