Wen groot kon­tant­pry­se met jou u­nie­ke ge­dig!

As jy nog nie in­ge­skryf het vir van­jaar se ATKV­ge­dig­te­kom­pe­ti­sie nie, moet jy wik­kel. Die kom­pe­ti­sie sluit bin­ne­kort en jy kan lek­ker pry­se wen!

Kuier - - Inhound -

Haal uit jou pen en pa­pier, want hier­die is jou laas­te kans om in te skryf vir die ATKV-gedigtekompetisie, in sa­me­wer­king met Kui­er. Ons het al­reeds meer as 200 in­skry­wings ont­vang en die kom­pe­ti­sie word al hoe straw­wer. Is jy ’n skry­wer van for­maat? Of dalk ken jy ie­mand by jou werk of skool wat van hier­die gul­de ge­leent­heid ge­bruik moet maak om sy of haar skryf­ver­nuf te wys. Laat weet hul­le ook som­mer da­de­lik, want daar is lek­ker kon­tant­pry­se op die spel en die wen­ge­dig word in Kui­er ge­pu­bli­seer waar al­mal dit gaan sien. So, moe­nie hui­wer om jou ge­dig van­dag nog aan Kui­er te s­tuur nie!

Wie kan deel­neem?

Al­le as­pi­rant­dig­ters land­wyd kan deel­neem aan die kom­pe­ti­sie.

Hoe oud moet jy wees om te kan deel­neem? Daar is twee ka­te­go­rieë:

Ju­ni­or ka­te­go­rie: Gr. 8- tot 12-leer­ders. Se­ni­or ka­te­go­rie: Vol­was­se­nes ou­er as 18 jaar. Ont­hou, in­dien jy in die ju­ni­or ka­te­go­rie is, moet jy skrif­te­li­ke toe­stem­ming kry van jou ou­ers of voog. Hier­die toe­stem­ming moet ook in­ge­stuur word saam met jou ge­di­g­in­skry­wing. Son­der hier­die skrif­te­li­ke in­skry­wing kan jy nie deel­neem nie en word jy on­mid­del­lik ge­dis­kwa­li­fi­seer.

Hoe neem jy deel aan die kom­pe­ti­sie?

• As jy aan die kom­pe­ti­sie wil deel­neem, kan jy slegs een ge­dig in­skryf.

• Die ge­dig mag nie lan­ger as 14 re­ëls wees nie.

• Dit moet slegs in A­fri­kaans wees.

• Jou ge­dig kan oor e­ni­ge on­der­werp han­del, maar mag geen kru (vloek-)taal be­vat nie.

• Dit moet jou eie, oor­spronk­li­ke sa­me­stel­ling wees en nie voor­heen el­ders ge­pu­bli­seer wees nie.

• Moe­nie pla­gi­aat pleeg nie. Dit be­te­ken dat jy bv. nie Da­niel Hugo se ge­dig kan in­stuur of de­le daar­van kan ge­bruik en in­skryf nie.

Wan­neer sluit die kom­pe­ti­sie?

Die slui­tings­da­tum vir al­le in­skry­wings is op Vry­dag 30 Ju­nie 2017 stip­te­lik om 12:00. Geen laat in­skry­wings word aan­vaar nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.