An­ties van Kaap­se Vlak­te leer jeug brei vir ’n beter toekoms

Vry­wil­li­gers van ’n brei­klub vir kin­ders op die Kaap­se Vlak­te glo dis nood­saak­lik om vir kin­ders ba­sie­se vaar­dig­he­de te leer.

Kuier - - Inhound - DEUR ELMARINE ANTHONY

in Se­a­winds, ’n“stil­ler”a­rea in La­ven­der Hill op die Kaap­se Vlak­te, staan vyf an­ties op­ge­won­de rond. Hier en daar skuif hul­le goed reg in die plaas­li­ke se­ni­or klub se con­tai­ner. Na­tuur­li­ke lig skyn deur die deur en ven­sters wat ’n lek­ker at­mos­feer skep. Dis hier waar so­wat 30 kin­ders vir die af­ge­lo­pe jaar by­me­kaar kom om te leer brei.

Die an­ties sit ver­skil­len­de kleu­re wol en brei­naal­de voor el­ke stoel neer. An­tie Con­nie A­bra­hams (62) het met die i­dee vir die Young K­nit­ters Club vo­ren­dag ge­kom toe haar klein­kin­ders ’n skool­taak ge­kry het waar­ty­dens hul­le moes brei. Sy moes toe vir hul­le die pro­jek doen om­dat hul­le nie kon brei nie. Sy was ook ver­stom dat haar bu­re se kin­ders ook nie kon brei nie. Sy het be­sluit om die taak aan te vat om die kin­ders te leer brei.

An­tie Con­nie het toe reeds ’n maand vroe­ër be­sluit sy wou“iets sag doen”om die kin­ders van die stra­te af te hou. Sy wou ook hê kin­ders moet na die ba­sie­se din­ge van die lewe te­rug­keer en be­sef dat die waar­de van die lewe nie net is om by ’n win­kel in te stap en al­les te koop nie.

“Kin­ders van van­dag kan nie meer naald- of brei­werk doen nie, al is dit hoe een­vou­dig. Hul­le stap net by ’n win­kel in en koop al­les. Hul­le moet sit en leer en hul­self chal­len­ge,” sê sy.

Ek er­ken toe aan an­tie Con­nie dat ek self een van“van­dag se kin­ders”is wat nie kan brei nie. En dan om net te de­mon­streer hoe mak­lik dit is om te brei, be­gin an­tie Con­nie my tou­wys maak. Sy staan ag­ter my rug en oor­han­dig brei­naal­de en wol. Sy wys eer­ste vir my hoe, maar doen dit te vin­nig om­dat dit so na­tuur­lik vir haar kom. Ek staar ver­ward na haar. Dan gee sy vir my die brei­werk en ek wend ’n po­ging aan, maar kry dit glad nie reg nie.“Kon­sen­treer . . . sta­dig . . . nee dis ver­keerd,” sê sy. Ek voel stu­pid om­dat die vry­wil­li­gers en la­ter die kin­ders dit so mak­lik laat lyk.

Tus­sen die brei­e­ry deur ver­tel an­tie Con­nie haar sto­rie ver­der en haar ge­dag­tes gaan te­rug na toe sy op la­er­skool be­gin brei het.“Ons was agt of ne­ge jaar oud. Ek het ’n juf­frou ge­had – juf­frou S­mith. Sy het vir ons ge­leer brei en ons het baie pak ge­kry as ons nie reg kon brei nie.”Hul­le het ge­brei met wit wol wat al­tyd vuil ge­word het.“Die wol het vuil ge­word en by die tyd wan­neer daai stuk­kie werk moet te­rug­gaan na die skool, dan is daar hard­ly e­ni­ge wol oor, want ons het al­tyd af­ge­breek en weg­ge­gooi. Ons was baie bang ons kry pak op ons vin­gers,”skerts an­tie Con­nie.

Dié ma van vier dog­ters en ou­ma van ses klein­kin­ders meen vak­ke soos brei- en naald­werk, kos­kook en hout­werk moet weer in sko­le ge­ïm­ple­men­teer word. Een van die re­des, vol­gens haar, is om­dat dit iets is wat kin­ders van die stra­te af­hou.“Die ben­de-ak­ti­wi­tei­te in ons ge­bied is ter­ri­ble. Dis my pas­sie om die kin­ders net meer be­wus te maak dat daar iets an­ders in die lewe as net ben­des is.”

daar ís nog hoop

La­ven­der Hill was nie al­tyd die tuis­te van ge­weld­da­di­ge ben­des soos dit van­dag is nie. An­tie Con­nie en haar fa­mi­lie het op die ou­der­dom van 12 van­af S­teen­berg, wat nie ver hier­van­daan is nie, ver­huis na­dat haar pa, ’n plaas­wer­ker, ver­drink het.

“Hier was baie sok­ker- en net­bal­span­ne. Kin­ders kon speel en in die stra­te loop. Dit

was lek­ker om in La­ven­der Hill te bly. Van­dag word ou­men­se be­roof wan­neer hul­le hul pen­si­oen gaan haal en skool­kin­ders wan­neer hul­le huis toe loop van die sko­le af. Dis hart­ver­skeu­rend om te sien wat nou hier in dié plek aan­gaan.”

Vol­gens an­tie Con­nie, wat ’n huis­wer­ker was, is die plek self fi­ne en die men­se ni­ce, dis net die ben­des op die stra­te wat die plek so deur­me­kaar maak. Sy meen kin­ders kan hul om­stan­dig­he­de oor­kom en dat hul­le nie net in La­ven­der Hill hoef te bly nie.“Jy kan e­nig­iets in die lewe be­reik, ten spy­te van die ben­des en skie­te­ry, al be­te­ken dit jy brei kle­re en be­gin ’n be­sig­heid deur die kle­re te ver­koop.”

Toe an­tie Con­nie be­gin het, was daar op die eer­ste dag slegs 10 kin­ders wat sy ge­leer het. Van­dag leer sy en haar vry­wil­li­gers, wat al­mal pen­si­oe­na­ris­se is, by­na 200 la­er­skool­kin­ders – die 30 wat na die con­tai­ner toe kom en die res al­mal by sko­le in die ge­meen­skap. Die klub se vry­wil­li­gers bied drie dae per week ná skool brei­klas­se by die sko­le aan, en Sa­ter­dae in die con­tai­ner vir kin­ders tus­sen die ou­der­dom­me van 7 en 14. Hul­le stel baie keer hul le­wens in ge­vaar wan­neer hul­le na die sko­le toe stap om brei­klas­se te gaan gee. Op pad te­rug van die skool af sê hul­le ook vir die kin­ders op die straat om huis toe te gaan. “Wan­neer die skie­te­ry be­gin, hard­loop die kin­ders deur die skie­te­ry in plaas van om weg van dit af te hard­loop. Dis hoe­kom ek dank­baar is vir my vry­wil­li­gers, want hul­le sê vir die kin­ders, nie hier­na­toe nie, daar­na­toe en dies meer’.”

Die brei­klub gaan nie net daar­oor om te brei nie, ver­tel an­tie Con­nie.“Dis van lek­ker sit en ge­sels en vra hoe gaan dit in die huis. As daar seer in die huis is, is ons ook seer.”

Sy ont­hou ’n voor­val waar­in een van die seuns sy twee­ja­ri­ge sus­sie in ’n on­ge­luk ver­loor het.“Ons het hul­le pyn ge­voel, hom om­hels en hom ge­huis­ves in ons har­te. Dis ook een van die re­des hoe­kom ons die brei­klas­se gee, net om na­der aan die kin­ders te wees.”

‘Dit help met die stres’

Die vry­wil­li­gers kry ook baie uit die klas­se. “Daar gaan baie goed in ons hui­se aan en dit vat die stres weg om hier te kom sit met die kin­ders. Dit help vir ons om met me­kaar te ge­sels oor die lewe. Die kin­ders kom sit ook hier om te re­lax. Brei help met die stres,” ver­tel Li­sa S­mith (65).

Gus­ti­na Ly­ners (67) sê sy dink nie eens wan­neer sy brei nie.“Jy re­lax net en doen jou ding. Sa­ter­dae brei die kin­ders vir drie ure, maar hul­le wil soms nie eens huis toe gaan nie om­dat hul­le dit so baie ge­niet. Dis be­lang­rik vir men­se om te weet hoe om sul­ke din­ge te doen. In ons dae was din­ge soos kook en brei be­lang­rik. Kan jy brei? Jy moet ons kom join,”nooi sy.

Drie van die kin­ders loop op­ge­won­de by die con­tai­ner in. Hul­le groet en sit on­mid­del­lik by ’n ta­fel en be­gin brei. An­tie Li­sa gaan by elk­een om, staan ag­ter hul­le en kyk hoe hul­le brei.“That’s it, the­re you got it. The­re you knit, that’s rig­ht,”sê sy vir die kin­ders. Hul­le praat nie en kon­sen­treer net op hul­le brei­werk. Die klub is tans be­sig met ’n pro­jek vir van­jaar se Man­de­la­dag. Hul­le brei se­we kom­ber­se wat aan die plaas­li­ke ou­e­te­huis ge­skenk gaan word. El­ke skool brei ’n kom­bers en die vry­wil­l­gers gaan die res brei. En om kom­ber­se en ser­pe vir die min­der­be­voor­reg­tes te skenk, is een van die re­des hoe­kom T­ri­ni­ty So­lo­mons (11), ’n gr. 6-leer­der by S­qua­re Hill P­ri­mê­re Skool, so baie daar­van hou om aan die klub te be­hoort. Dit het haar twee we­ke ge­neem om te leer brei en dit was moei­lik aan die be­gin, maar dis nou mak­lik, sê sy ter­wyl sy sit en brei. “Brei en he­kel is baie pret,”ver­tel sy met ’n glim­lag.

Dar­ren Nai­du (11) van P­rin­ce Ge­or­ge P­ri­mê­re Skool, wys brei is nie net vir mei­sies nie. Sy ou­ma het hom twee jaar ge­le­de ge­leer brei en se­dert­dien help hy haar kle­re brei wat hul­le dan ver­koop. Hy sê sy an­der seuns­vrien­de spot hom nie om­dat hy brei nie.“Ek leer nou vir hul­le ook hoe om te brei,”ver­tel hy, ter­wyl hy op sy brei­werk kon­sen­treer.

Die brei-ma­te­ri­aal word voor­sien deur Le­ar­ning In Re­ach, ’n or­ga­ni­sa­sie wat hom be­y­wer om’ n vroeë kin der ont­wik­ke­ling sen­trum in La­ven­der Hil­l­te­s­tig. As deel hier­van on­der­steun die or­ga­ni­sa­sie na­skool­se pro­jek­te soos die brei­klub. An­tie Con­nie ver­koop ook wors­rol­le­tjies en twee­de­hand­se kle­re om geld in te sa­mel.

Le­an­ne Reid, hoof van Le­ar­ning In Re­ach, sê hul­le het slegs die ma­te­ri­aal voor­sien.“An­tie Con­nie se brei­klub is nie Le­ar­ning In Re­ach nie. Sy het dit al­les self moont­lik ge­maak. Sy is ’n on­ge­loof­li­ke sterk vrou. Dit is fan­tas­ties om te sien hoe seuns en mei­sies uit vrye wil be­trok­ke raak en hoe ge­fo­kus hul­le is wan­neer hul­le brei.”Sy sê die or­ga­ni­sa­sie wil nou fond­se in­sa­mel so­dat die vry­wil­li­gers ’n toe­laag kan kry.

HOOFFOTO: An­tie Con­nie A­bra­hams van La­ven­der Hill leer ver­al la­er­skool­kin­ders brei. HEEL LINKS: An­tie Con­nie wys van die i­tems wat die klub ge­brei het.

REGS: An­tie Con­nie saam met van die le­de en vry­wil­li­gers van die Young K­nit­ters Club in La­ven­der Hill.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.