Ear­ly B mik nou nog ho­ër ná hy G­hoe­ma wen

Hy het eie i­ni­si­a­tief ge­bruik om sy mu­siek wyd en syd te deel. Nou het die be­dryf hom raak­ge­sien en ons kan nog groot din­ge van hom ver­wag.

Kuier - - Inhound - DEUR Char­mo­ni­que Mey­er

Dis glad nie mak­lik om naam te maak in die mu­siek­be­dryf nie. Dis baie me­de­din­gend en dan is daar nog die hoë kos­te ver­bon­de aan op­na­mes wat be­hoor­lik jou sak kan ruk.

Maar niks is on­moont­lik nie en as jy slim te werk gaan deur jou mu­siek vir so min as moont­lik met so­veel men­se moont­lik te deel, kan jy som­mer baie ver­mag. En as jy nog so­veel hou­ding met ’n u­nie­ke ver­maak­styl soos Ear­ly B van Bloe­men­dal in Port E­li­za­beth het, kan jy dit lag-lag doen.

Earl Swartz (28), of­te­wel Ear­ly B, se klets­rym-ver­moë (rap) het uit hum­ble be­gin­nings ont­staan. Hy sê hy wou al­tyd net men­se laat lag. Dís pre­sies die ge­voel wat jy kry wan­neer jy met hom ge­sels, want el­ke twee­de woord wat hy sê, is nog­al snaaks. As kind was hy al­tyd die een wat die snaaks­ste wou wees en wou uit­staan, dus kon hy nooit wag vir die De­sem­ber­skool­va­kan­sie om sy ha­re te laat kleur nie. Hy sê hy het ag­ter­ge­kom wan­neer hy tus­sen sy vrien­de is, ver­wag hul­le al­tyd dat hy hul­le met sy sê­goed moet vermaak. Dís toe dat Ear­ly B sy grap­pi­ge kant ont­dek en dit van sê­goed na rap ge­trans­for­meer het. Van­dag vermaak hy sy aan­han­gers met hu­mo­ris­tie­se A­fri­kaan­se rap en die be­dryf het hom beslis raak­ge­sien.

Twee van sy lied­jies“Be­ne Lam”en “Ce­re­bel­lum”is vir die on­lang­se SuidA­fri­kaan­se G­hoe­ma-toe­ken­nings ge­no­mi­neer en hy het met“Be­ne Lam”die G­hoe­ma vir die bes­te hip-hop-lied­jie van die jaar ont­vang.

“Die ge­voel is steeds vir my on­be­skryf­lik. Ek kan dit steeds nie glo nie. Toe ek be­gin het, was ek baie vol van my­self om­dat ek ge­ïn­spi­reer is deur Mu­ham­mad Ali en sy self-be­lief. My plan was om die bes­te rap­per in Bloe­men­dal te word, maar ek het nooit ge­dink ek sal hier­die toe­ken­ning wen nie.”

sy inspirasie

Ear­ly B het teen groot mu­siek­kuns­te­naars wat hom in­spi­reer, soos He­mel­be­sem vir sy lied­jie“Noem my S­kol­lie”, Je­ro­me Rex vir sy lied­jie“Fyn­skrif”en Lin­kris vir “Ga­me C­han­ge Ga­zi”, mee­ge­ding en dié prys voor hul­le al­mal se neu­se weg­ge­raap.

Op ho­ër­skool het Ear­ly B al ge­rap oor al­les wat rond­om hom aan­gaan.“Ons was ’n groep seuns wat al­tyd pou­se voor die seuns­toi­let­te ge­rap het oor din­ge wat ons sien. En ons wou graag hê die mei­sies moet hoor. Dan het ons voor die toi­let ’n rap­ping batt­le ge­hou. A­me­ri­kaan­se rap­ping sty­les was ons ding,”ver­tel Ear­ly B.

Sy rap het hom so op­ge­won­de ge­maak dat hy nie kon wag dat die me­neer die klas ver­laat om sy woor­de in ’n rap te her­haal nie.“So­dra die me­neer uit is, ont­wrig ek gou die klas. Ek was al­tyd die een wat met die snaaks­ste rym­pies vo­ren­dag kon kom, ver­al oor din­ge wat die me­neer ge­doen of kwyt­ge­raak het.”

Hy was ’n paar keer uit­ge­vang, maar het al­tyd ge­sorg dat die me­neer ag­ter­na saam daar­oor lag. As Ear­ly B iets vir die kuns-en-kul­tuur-klas moes doen, het hul­le al ge­weet hy gaan rap.

Maar hy wou al­tyd sy eie ding doen, sy eie“sty­le cre­a­te”; iets u­niek aan Bloe­men­dal. Toe be­gin hy en ’n groep vrien­de hul eie lied­jies in A­fri­kaans skryf.“Soos ons ou­er ge­word het, het men­se eint­lik na

ons be­gin luis­ter. Toe maak ons die skuif van En­gel­se A­me­ri­kaan­se lied­jies na trots A­fri­kaans. En om­dat ons nie ge­weet het hoe om ons lied­jies vir ra­dio te sub­mit nie, ver­vaar­dig ons toe wat ons noem die Blu­e­tooth S­ta­ti­on, met die Mo­tor­o­la v360-sel­foon. Om­dat dié sel­foon nie meer as drie lied­jies op sy built-in me­mo­ry kon stoor nie, was ons hoof­doel om te sorg dat ten min­ste een van ons lied­jies deel van die drie op men­se se sel­fo­ne uit­maak. Ons het be­sef as ons dit nie self gaan doen nie, sal nie­mand dit vir ons doen nie.”

Hoe­wel baie men­se wat reeds in die mu­siek­be­dryf is nie al­tyd saam­ge­stem het met hoe hul­le din­ge doen nie, was die groep se mis­sie om mu­siek ver­niet weg te gee vir bloot­stel­ling en dan hul geld by op­tre­des te­rug te maak.

“Soos wat die lied­jies in die ge­meen­skap ge­wild ge­raak het, het dit ’n de­mand ge­word vir ons om op te tree. Ons het ons eie shows ge­hou en in sa­le op­ge­tree. Só het ons via Blu­e­tooth naam ge­maak,” ver­tel Ear­ly B.

Die groep het selfs die lied­jie“Wel­co­me to the Dal”vir hul ge­meen­skap van Bloe­men­dal ge­skryf. Maar on­ge­luk­kig, soos wat hul­le ou­er ge­word het, het elk­een sy eie paad­jie ge­volg. Tog was mu­siek nog al­tyd Ear­ly B se ding en hy glo dis hoe­kom hy steeds in dié be­dryf is.

Ear­ly B, wat van kleins af op die ver­hoog op­ge­tree en in ’n Chris­te­li­ke fa­mi­lie groot­ge­word het, sê sy ou­ers het dit baie snaaks ge­vind toe hy die nuus dat hy ’n rap­per wil word, met hul­le deel. Hul­le het wel op een voor­waar­de in­ge­stem en dis dat hy e­ni­ge kur­sus van sy keu­se vol­tooi so­dat hy iets het om op te­rug te kon val.

Hy het toe me­ga­nie­se in­ge­ni­eurs­we­se stu­deer, so­wel as film en pro­duk­sie by The Me­dia Works­hop in PE.“Ek ont­hou my ma se woor­de aan my:‘As jy dit gaan doen, doen dit tot die bes­te van jou ver­moë.’Dit het die de­al ge-se­al,”sê hy.

“Ek het be­sluit om al­leen aan te gaan en die web­tuis­te www.e­ar­ly­b­mu­sic. com vir my­self be­gin. Hier het ek al my mu­siek be­skik­baar ge­stel. Só het ek in die be­dryf be­gin groei en be­sluit om my eie mu­siek(vi­deo’s) ook te skiet.”

Ear­ly B is baie ge­fo­kus op“doen-dit­self”, daar­om is sy eer­ste mu­siek­vi­deo vir die lied­jie“Leka Djy”, met ’n sel­foon ver­film. Dié vi­deo het 401 000 views op so­si­a­le me­dia ge­kry. Hy het be­sluit om ’n t­rend met die mu­siek­vi­deo te be­gin en glo el­ke kans wat hy kry om in die be­dryf te groei, is ’n kans vir ie­mand om saam met hom te groei. Dus ge­bruik hy op­ko­men­de dra­ma-ak­teurs en dan­sers in sy mu­siek­vi­deo’s.

groot dro­me

Ear­ly B neem die mees­te van sy mu­siek in sy ka­mer op. En tyd speel ’n be­lang­ri­ke rol. Hy sê wan­neer die inspirasie hom beet­pak, maak nie saak hoe laat dit is nie, moet hy op­staan. Soms skryf en rap hy tot drie-uur in die og­gend.“My men­se het al­tyd vir my ge­sê ek staan vroeg op om te skree. Ek kon nooit hoor dat ek skree nie, want ek het al­tyd oor­fo­ne in wan­neer ek rap. Dit het net ’n tyd­jie ge­vat, toe wor­ry hul­le nie meer nie.”

Met die lied­jie“Be­ne Lam”, het Ear­ly B ge­leer hoe om ge­dul­dig te wees en vir die eer­ste keer het die rap­per hom­self ge­niet – vir ie­mand wat nie kan dans nie, lag hy. Hier­die lied­jie is ook by die huis op­ge­neem en self ver­vaar­dig. Hy het toe be­sluit om die lied­jies“Be­ne Lam”en“Ce­re­bel­lum”op ’n aan­lyn­pro­gram te laai. En toe wen hy die G­hoe­ma vir“Be­ne Lam”!

Hy sien ’n baie groot toekoms vir A­fri­kaan­se rap en sê:“Dis u­niek, sap­pig en oor­spronk­lik.”

Die bood­skap wat hy deur sy mu­siek vir jong­men­se pro­beer oor­dra is:“Ken jou waar­de.”Hy rap meest­al oor ver­hou­dings en dit wat tus­sen paar­tjies ge­beur. Daar­na skep hy ’n sce­na­rio waar­mee die luis­te­raar kan re­la­te, dan rap hy daar­oor.

Hy rap nie oor ben­de­ge­weld in sy ge­meen­skap nie, want hy wil jong­men­se se ge­dag­tes ver­sit, ver­dui­de­lik Ear­ly B. Hy sê ben­de­ge­weld het net twee paaie; dit lei na die tronk of na die dood toe.

“Toe ek klein was, het ek al­tyd ge­sien hoe ou­ens met blink ket­tings en ge­vaar­li­ke tek­kies in die stra­te loop, maar soos ek groot­ge­word het, het ek ge­leer waar daar­die blink goed van­daan kom en be­sef dit is glad nie kwaai nie. Ek wil jong­men­se in­spi­reer om lie­wer toe­ken­nings te lig as vuur­wa­pens of mes­se.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.