Be­na­der só jou gay kind

As ma kan jy jou dood­be­kom­mer oor of die sa­me­le­wing jou kind aan­vaar. En as hy dalk gay is, hoe han­teer jy as ou­er dié nuus?

Kuier - - Inhound - DEUR Tar­ren-Lee Ha­bel­gaarn

Ou­ers be­kom­mer hul­le dik­wels oor goed soos hul kind se vei­lig­heid, so­si­a­le aan­vaar­ding en ver­moë om werk te kry. Wan­neer daar eg­ter vrae is oor ’n kind se sek­su­a­li­teit, kan hier­die kom­mer ver­er­ger. Want hoe­wel jy as ou­er dalk nie ’n pro­bleem met ho­mo­sek­su­a­li­teit het nie, kan die ge­meen­skap se re­ak­sie soms nie so ont­vank­lik wees nie. En wan­neer jy ook nog nie se­ker is of jou kind gay is nie, maar dit ver­moed, kan dit vir ’n ou­er ewe oor­wel­di­gend wees.

Ken­ners meen dis om­dat som­mi­ge ou­ers ’n ver­hoog­de sen­si­ti­wi­teit vir hul kin­ders se sek­su­a­li­teit het. En wan­neer ou­ers on­se­ker is oor die reg­te ma­nier om dit te han­teer, is dit wan­neer ou­ers on­be­wus­te­lik hul kin­ders be­gin weg­stoot. Dit is hoe­kom baie kin­ders on­ge­luk­kig ver­vreem word van hul ou­ers en dit is dan wan­neer men­se dik­wels te laat be­sef wat be­lang­rik is, soos hul kind se lief­de en wel­syn, maar dit maak dit steeds nie mak­lik nie.

be­kom­mer­de ma

Dít is die stryd waar­deur een ma nou gaan. Anthea Maar­man* (49) is die ma van ’n 19-ja­ri­ge seun, 16-ja­ri­ge dog­ter en 14-ja­ri­ge seun. Hoe­wel sy nie heel­te­mal se­ker is of haar jong­ste seun gay is nie, is sy oor­tuig daar­van dat hy e­ni­ge dag vir hul­le gaan kom sê dat hy wel is. Dit is iets wat Anthea in die aan­de laat wak­ker lê en nie om­dat sy haar seun min­der sal lief­hê nie, maar om­dat sy weet hoe die sa­me­le­wing kin­ders wat as an­ders be­skou word, han­teer. Al is haar fa­mi­lie die be­lang­rik­ste ding in haar lewe, is daar tal­le vrae waar­mee sy nou suk­kel. Hoe on­der­steun sy haar kind en is dit die lewe wat sy vir hom wil hê?

Hier­die be­kom­mer­de ma se lief­de vir haar kin­ders is dui­de­lik wan­neer sy oor hul­le praat. Vol­gens Anthea is dit ’n na­tuur­li­ke be­geer­te vir ou­ers om hul kin­ders “nor­maal”te wil sien groot­word, maar haar

ou­ers het haar van klein­tyd af ge­leer dat al­mal nie die­self­de is nie. Daar is ’n lang stil­te voor­dat sy sug en in ’n sag­te stem ver­tel – am­per of sy skaam is dat ie­mand haar diep­ste ge­dag­tes sal hoor – wat haar groot­ste vre­se is. Sy sê ’n ou­er se groot­ste vrees is dat hul kin­ders seer­ge­maak en deur die sa­me­le­wing ver­oor­deel sal word.

“Dit is moei­lik vir ’n ou­er. Ek wil my kind be­skerm, maar as ek hom be­skerm kan ek hom ook meer seer­maak. Ek het al­tyd play­da­tes met an­der kin­ders be­plan so­dat hul­le kan so­si­a­li­seer. Ons het vir ons seuns trok­ke en hand­bol­le­tjies ge­koop. Ons het ge­droom van die dag wan­neer hul­le sal trou en ons klein­kin­ders gee. E­nig­iets wat ver­skil van ons i­dee van wat hul­le‘moet wees’om hier­die i­dees te be­reik, is iets waar­aan ek ge­woond moet raak,”ver­tel sy.

Anthea het se­ke­re goed op­ge­let wat haar laat dink haar seun is gay.“Soms wil ek hom net vra, want ek sien hy hou van mei­sies se ha­re doen, hy het meest­al mei­sie­vrien­de en het nog nooit ’n mei­sie huis toe ge­bring nie. Hy het ook goeie styl en nie een van hier­die goed be­te­ken ie­mand is gay nie, maar as ’n ma weet jy net en dit al­les dra by tot dié we­te.“Som­mi­ge ou­ers re­a­geer op el­ke klein te­ken dat hul kind gay is, net om hul­self te oor­tuig dat dit nie so is nie. Ek wil nie daar­die ou­er wees nie. Ek wil graag my kind kan on­der­steun en vir hom wys dat ons hom aan­vaar en lief­het, maar dit is moei­lik en ’n mens is bang jy sê die ver­keer­de goed. Ek dink ook vrae soos, ‘wat gaan ons vir Ou­ma ver­tel?’. Ou­men­se ver­staan mos nie al­tyd nie en ek wil net hê hy moet ge­luk­kig wees.”

Anthea sê haar man wil niks weet nie en sy vrees dat dit haar seun sal weg­stoot van hul­le af. Haar man het nooit daar­van ge­hou dat seuns in rok­ke en hoë hak­ke moet speel nie, maar sy het nie om­ge­gee dat hul­le eks­pe­ri­men­teer nie. Vir haar was dit deel van groot­word.

Die ge­sin is baie be­trok­ke by die kerk en Anthea vrees ook dat men­se daar nie haar seun sal aan­vaar nie. Vir haar sal dit mak­li­ker wees om te weet wat haar seun se sek­su­a­li­teit is as om daar­oor te won­der.

“Ek het met die He­re ge­praat en ek was kwaad, want dit is nie die lewe wat ek vir my kind wou ge­had het nie. Maar toe be­gin ek bid en een­dag het ek net ’n ge­voel van vre­de ge­kry en be­sef dat hy steeds die­self­de per­soon gaan wees. Hy kan steeds trou of kin­ders hê, dit gaan net nie wees op die ma­nier wat ek ge­dink het nie. Dit maak dit nie ver­keerd nie, al voel baie men­se so.“Ek wil net weet so­dat ek hom kan on­der­steun; ek wil nie hê hy moet voel as­of hy al­leen is nie. Maar hoe vra jy jou kind en hoe laat jy hul­le ge­mak­lik voel as jy self nie heel­te­mal ge­mak­lik is nie?”sê sy.

“Al wat ek weet, is ek wil nie een­dag wak­ker word in ’n wê­reld waar my kind self­moord as die e­nig­ste op­sie ge­sien het nie. Op die oom­blik voel dit net as­of ek wag vir ’n bom om te bars, maar wan­neer hy ge­reed is, gaan hy ons ver­tel en dan wil ek ge­reed wees om hom te aan­vaar en lief te hê nes hy is. Ek wil ook vir hom sê dit is ou­kei en dat dit sy keu­se is hoe hy sy lewe wil leef. Ek het nou op­hou dink aan wat an­der men­se dalk sal dink en my kind eer­ste ge­stel.”

praat daar­oor

Vol­gens Za­mo M­be­le, ’n siel­kun­di­ge van Kaapstad, kan die ma­nier waar­op ou­ers teen­oor ho­mo­sek­su­a­li­teit re­a­geer, die ver­skil in jou kind se be­sluit wees om jou die waar­heid te ver­tel, as hul­le een­dag be­sef en self aan­vaar hul­le is gay.

“Baie jong seuns wil soos hul mam­ma aan­trek. Hul­le vind daar­die vreem­de skoe­ne in­te­res­sant en pret om in te loop. Mam­ma se rok­ke lyk mooi op haar, so hoe­kom pro­beer hul­le nie saam pret hê nie? Ek het baie fo­to’s van klein seuns. Som­mi­ge seuns het selfs gri­me­ring ge­dra en ge­vra om hul fo­to te laat neem. Dit is nor­ma­le ge­drag om te eks­pe­ri­men­teer. Ons vra nie die­self­de vrae as ’n klein dog­ter­tjie haar guns­te­ling- blou je­ans wil dra of bo-op pap­pa se skoe­ne staan nie.

“Baie keer vind men­se dit mak­li­ker om te aan­vaar dat ’n mei­sie gay is en nie ’n seun nie. Ek dink dit het baie te doen met hoe die sa­me­le­wing e­mo­sies by ho­mo­sek­su­a­li­teit in­bring,”meen sy.“Wan­neer ’n seun gay is, dink men­se hy is vrou­lik en ver­wys na hom as ’n mof­fie, maar nie al­le gay seuns is‘vrou­lik’nie. Som­mi­ge seuns is steeds baie man­lik en ver­kies sport bo mo­de. Dit hang al­les van per­soon­lik­heid af, maar wan­neer ’n mei­sie gay is, word hul­le ge­sien as sterk. Dit is ook mak­li­ker vir ’n mei­sie om as nor­maal be­skou te word om­dat min man­lik voor­kom en dit dan moei­li­ker is vir men­se om hul­le te ver­oor­deel. Maar weer­eens gaan nie al­le‘tom­boys’gay wees nie. Laat kin­ders hul­self leer ken,”is haar raad.

Za­mo sê hoe ou­ers op­tree, is baie be­lang­rik.“As dit blyk dat jou kind dalk gay is, kan jou re­ak­sie ’n per­ma­nen­te uit­wer­king op jou kind hê. As jy hul­le be­han­del as­of hul­le iets ver­keerd ge­doen het, sal hul­le glo om gay te wees is ook ver­keerd. Dit sal nie die feit ver­an­der dat jou kind gay is nie, dit sal hul­le net keer om met jou daar­oor te ge­sels,”waar­sku sy.

Vol­gens Za­mo sal dit nooit die reg­te tyd wees om met jou kind te ge­sels oor hul sek­su­a­li­teit nie. Dis ook nie ’n mak­li­ke ge­sprek om te hê nie, maar meen dit sal mak­li­ker wees as ’n kind oud ge­noeg is om te ver­staan.“As jy dink jou kind kan dalk gay wees, maar hul­le het nog nie vir jou ge­sê nie, is die bes­te tyd om daar­oor te ge­sels wan­neer hul­le aan die ein­de van hul skool­loop­baan is en hul­self beter ken. Som­mi­ge ou­ers wat ’n goeie ver­hou­ding met hul kind het, sal dalk hul kind wil uit­neem en daar­oor ge­sels. An­der wat min­der ge­mak­lik is, sal in­di­rek daar­oor ge­sels so­dat hul­le kind weet hoe hul­le voel son­der dat hul­le met me­kaar daar­oor ge­sels en an­der ou­ers sal ver­kies om nooit daar­oor te praat nie.”

Za­mo meen kin­ders kan self kies om nie vir jou daar­van te ver­tel nie. Maar be­lang­rik: Dit is nie te sê dat el­ke seun­tjie wat mei­sies se kle­re aan­trek, in hul ma se hak­skoe­ne loop of met mei­sies se ha­re speel, gay is nie. Elk­een moet ge­mak­lik in hul­le eie vel kan wees en ou­ers moet dit kan re­spek­teer.

As dit blyk dat jou kind dalk gay is, kan jou re­ak­sie ’n per­ma­nen­te uit­wer­king op jou kind hê. Za­mo M­be­le

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.