A­dam Small (1936 – 2016)

Kuier - - Jou Kind En Skool -

A­dam Small is op 21 De­sem­ber 1936 op Wel­ling­ton ge­bo­re. Small het groot­ge­word op Go­ree, ’n plaas net bui­te Ro­bert­son, waar sy pa as skool­hoof ge­werk het. Daar­na trek hul­le na die Kaap­se Vlak­te waar sy pa as hoof aan­ge­stel word by ’n skool in Retre­at. Dit is dan hier waar hy vir die eer­ste keer ken­nis maak met Kaaps, die spreek­taal van die wer­kers­klas wat Small la­ter so tref­fend in sy werk ge­bruik het. Na­dat hy in 1953 sy ma­triek ge­slaag het, het hy fi­lo­so­fie aan die U­ni­ver­si­tei­te van Kaapstad, Lon­den en Ox­ford stu­deer. In 1957 de­bu­teer hy met sy dig­bun­del Ver­se van lief­de. Sy be­kend­ste werk sluit in Kan­na hy kô hys­toe en in 2012 word die Hert­zog-prys aan hom toe­ge­ken vir sy by­drae tot A­fri­kaan­se dra­ma. Kan­na word deur baie be­skou as een van A­fri­kaans se groot­ste dra­mas nog en A­dam Small sal vir baie lank as een van A­fri­kaans se bes­te skry­wers ont­hou word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.