Di­a­na Fer­rus (1953 –)

Kuier - - Jou Kind En Skool -

Di­a­na Fer­rus is op 29 Au­gus­tus 1953 op Wor­ces­ter ge­bo­re. Sy het haar skool­op­lei­ding by die Ne­der­duits Ge­re­for­meer de­sen­ding­skool be­gin en het in 1972 aan die Ho­ër­skool Es­se­len­park ma­tri­ku­leer. In 1973 het sy ver­der stu­deer aan die U­ni­ver­si­teit van Wes-Kaap­land (UWK), maar die u­ni­ver­si­teit het in die mid­del van die jaar weens po­li­tie­ke on­rus ge­sluit. In 1993 kry sy ’n BA-graad met So­si­o­lo­gie en Be­dryf­siel­kun­de as hoof­vak­ke en in 1999 vol­tooi sy haar hon­neurs­graad in Vrou­e­stu­dies. Sy het po­ë­sie be­gin skryf toe sy 14 was en haar be­ken­de ge­dig “Hul­de­blyk aan Sa­rah Baart­man” speel in­di­rek ‘n rol daar­in dat Saar­tjie Baart­man se oor­skot te­rug­ge­bring is na Suid-A­fri­ka. Haar de­buut­bun­del, Ons Kom Van­daan, wat sy self ge­pu­bli­seer het, het in 2006 ver­skyn. Reeds voor dié bun­del het sy al tal­le wer­ke in ver­skil­len­de ver­sa­me­lings, koe­ran­te en tyd­skrif­te die lig laat sien.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.