STA­TIS­TIE­Ke

Kuier - - Jou Kind -

Vol­gens die ADHD-on­der­steu­nings­groep van SA (ad­ha­sa) het 8% tot 10% van die SA be­vol­king ADHD.

Dit be­ïn­vloed men­se van al­le ras­se. In A­me­ri­ka is ADHD by net meer as 9% van die be­vol­king tus­sen 4 en 17 jaar oud ge­di­ag­no­seer.

ADHD af­fek­teer 5% van skool­gaan­de kin­ders.

ADHD is een van die mees al­ge­me­ne oor­erf­ba­re ge­ne­tie­se toe­stan­de. Daar is ’n oor­erf­baar­heid­sy­fer van 60% vir ’n kind as ’n ou­er dit het, en 70% tot 80% vir ’n twee­ling as dit by een van die twee ge­di­ag­no­seer is.

Die reg­te me­di­ka­sie kan ’n kind se pro­bleem met tot 80% ver­be­ter.

So­wat 8% tot 10% van Suid-A­fri­ka­ners het ADHD. En dit neem waar­skyn­lik toe.

So­wat 7 tot 8 uit 10 kin­ders se toe­stand ver­be­ter met me­di­ka­sie. By die klein groe­pie vir wie pil­le nie werk nie, word op ge­drags­te­ra­pie ge­fo­kus.

Vir el­ke mei­sie wat daar­aan ly, is daar 3 seuns wat die toe­stand het, vol­gens die amp­te­li­ke sy­fer. Maar ken­ners re­ken dis net so al­ge­meen on­der mei­sies en dat dit bloot nie by hul­le ge­di­ag­no­seer word nie.

Dis in so­wat 80% van ge­val­le oor­geërf en ’n kom­bi­na­sie van al­bei ou­ers se ge­ne, hoe­wel hul­le nie nood­wen­dig klink­klaar ADHD het nie.

O­me­ga 3- en o­me­ga 6-aan­vul­lings maak ’n ver­skil in so­wat 40% van ge­val­le.

Di­eet-aan­pas­sings help in so­wat 20% van ge­val­le in ’n ma­te.

1/3 kan hul me­di­ka­sie stop as hul­le groot is.

So­wat 75% van kin­ders met ADHD het leer­pro­ble­me. Hul­le flo­reer nie in die hui­di­ge on­der­wys­stel­sel nie.

S­tu­dies wys kin­ders met ADHD is meer ge­neig om:

Vroeg die skool te ver­laat (32% tot 40%).

Min of geen v­rien­de te hê nie (50% tot 70%)

By an­ti­so­si­a­le ak­ti­wi­tei­te be­trok­ke te raak (40% tot 50%).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.