KEER SÓ KONFLIK TUS­SEN SIB­BE

Hoe kan ou­ers die vre­de be­waar as sib­be met me­kaar kom­pe­teer en daar kwa­de ge­voe­lens ont­staan?

Kuier - - Tv-Gids - DEUR ANDELINE WILLIAMS-PRETORIUS

Al­le broers en sus­ters kom­pe­teer in die een of an­der sta­di­um met me­kaar. Hier­die kom­pe­ti­sie tus­sen sib­be be­gin reeds ge­du­ren­de die kin­der­ja­re – van daar­die on­skul­di­ge“wê, jy het raas ge­kry en ek nie”, tot“ek het meer lek­kers of al­bas­ters as jy”of“ek kan vin­ni­ger hard­loop”. Sib­be kom­pe­teer ook graag met me­kaar vir hul ou­ers se aan­dag.

Kom­pe­ti­sie tus­sen sib­be kan eg­ter ’n pro­bleem raak as dit daar­toe lei dat die een par­ty ge­voe­lens van ja­loe­sie of kwa­de ge­voe­lens teen­oor die an­der koes­ter. Hier­die soort kom­pe­ti­sie kom ge­woon­lik voor wan­neer sib­be ou­er is. Dan word daar ge­kom­pe­teer oor goed wat die vol­gen­de kan in­sluit: Wie die mees­te vir Ma of Pa doen; kom­pe­ti­sie oor wie die mooi­ste, grootste of duur­ste huis of mo­tor kan be­kos­tig; wie se kin­ders die bes­te pres­teer, ens. Om op hier­die ma­nier met me­kaar te kom­pe­teer, is ’n pro­bleem wat nie slegs konflik tus­sen sib­be kan ver­oor­saak nie, maar ook ge­woon­lik ou­ers by die ge­twis in­trek.

’n Ou­er wat moet aan­skou hoe haar kin­ders in on­e­nig­heid met me­kaar leef, kan mag­te­loos voel om­dat dit nie juis een­vou­dig is om sul­ke konflik op te los nie. Toe die kin­ders jon­ger was, kon Ma of Pa hul stem dik maak, maar nou­dat die kin­ders vol­was­se is, is die kan­se skra­ler dat hul­le die on­e­nig­heid on­mid­del­lik sal laat vaar wan­neer ’n ou­er dit ver­soek.

DALK IN ’N GEMAKSONE?

On­ge­son­de kom­pe­ti­sie tus­sen sib­be kan tot groot on­ge­luk­kig­heid lei as daar nie vroeg­ty­dig werk van ge­maak word nie. Daar is selfs ge­val­le waar sib­be vir baie ja­re in on­e­nig­heid leef om­dat hul ou­ers ’n se­ke­re erf­stuk aan hul broer of sus­ter na­ge­laat het – iets wat hul­le ver­wag het om ná hul ou­ers se dood te kry. Maar dit is moont­lik om die stryd­byl te be­gra­we.

On­der­lig­gen­de kwes­sies vir on­ge­son­de kom­pe­ti­sie tus­sen sib­be ge­du­ren­de hul vol­was­se ja­re kan die vol­gen­de in­sluit: Een kind kan ’n self­beeld­pro­bleem hê en on­ge­mak­lik voel in haar broer of sus­ter se ge­sel­skap as hul­le meer suk­ses­vol is. Dit kan ge­beur son­der dat die suk­ses­vol­le een hul suk­ses in hul broer of sus­ter se neus hoef te vryf. Daar is ook ge­val­le waar ou­ers die kind wat la­ter min­der suk­ses­vol is, klein­tyd meer be­skerm het en hier­die kind la­ter in ’n gemaksone ver­val.

As ou­ers na­laat om jong kin­ders te dis­si­pli­neer as hul­le on­ge­sond met me­kaar kom­pe­teer, kan die si­tu­a­sie ver­er­ger en la­ter heel­te­mal bui­te be­heer raak.

’n Boek met raad oor hoe sib­be hul ver­hou­ding wat deur on­ge­son­de kom­pe­ti­sie ge­ken­merk word, kan her­stel en hoe al­mal saam kan werk om dit te ver­be­ter, is: A­dult Si­blingRe­la­ti­ons­hips. Dit is ge­skryf deur Ge­of­frey L. G­reif en Mi­cha­el E. Wool­ley en is be­skik­baar by A­ma­zon.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.