SMS

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Baie dan­kie, Kui­er, vir die sto­rie oor ADHD (Aan­dag op ADHD, 14 Ju­nie 2017). My kind is met ADHD ge­di­ag­no­seer en hy is dis­lek­sies. Baie men­se weet nie hoe seer hul­le jou as ou­er maak as hul­le sê jou kind is stout, nie nor­maal nie en moet ’n spe­si­a­le skool by­woon. As dit moont­lik is, kan

Kui­er be­rig doen oor dis­lek­sie­se kin­ders. Dit sal men­se ’n be­ter i­dee gee wat dit be­hels. DEIDERE , KLEINSEE

Dag­sê, Kui­er- men­sies. Dank­sy die ar­ti­kel oor die G­ril­l­fat­her SA (Die Don van

S­te­aks, 14 Ju­nie 2017) het ek ’n won­der­li­ke eet­plek­kie ont­dek. S­ha­ne se s­te­aks is tops! Die ru­briek Wat die hart van vol is (14 Ju­nie

2017), be­vat ook so­veel raak­pun­te. Ja, baie keer ver­geet ons ons roots en is dit mak­lik om God te speel. Ek bid vir meer buig­sa­me wet­ge­wing, wat an­der nie ver­der van hul mens­waar­dig­heid stroop nie. ELLA LIRRY, BELHAR

Junk sta­tus of nie, ek ver­trou op die Een wat voor­sien, be­taal God Sy tien­de en span­deer my pen­si­oen­geld ver­sig­tig. God bly in be­heer en ons moet Hom ver­trou. ELDENE

Dan­kie vir so ’n ou­li­ke tyd­skrif. Wat van ’n paar e­ko­no­mie­se re­sep­te vir ’n slow cook­er. Dit sal fan­tas­ties wees. Dan­kie. HELEN VAN DER WESTHUIZEN, KLERKSDORP

Ek stem saam met Keith Mey­er (Wat die

hart van vol is, 17 Mei 2017), ons as ou­ers sal ons als en al­les vir ons kin­ders gee en doen son­der om twee keer te dink. Maar só het ek ook ge­leer om aan an­der te gee waar die nood groot is. En dis ’n lek­ker ge­voel. Ek’t as en­kel­ma ’n goeie en duur les oor skuld ge­leer (Kui­er Co­ach, 28 Ju­nie 2017). Van­dag is ek skuld­vry en kan my kin­ders tou­wys maak hoe om uit die skuld te bly en te spaar. ROMA BAI­LEY, MACASSAR

Baie dan­kie vir so ’n lek­ker tyd­skrif met baie om te lees. Dan­kie vir die prag­ti­ge ge­sin­fo­to van Chris­to en sy ge­sin (Chris­to se klong, 14 Ju­nie 2017). En E­li­jah is só pho­to­ge­nic! DAWN VRY, KEMPTON PARK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.