Vra Dr. Ge­ni­ne Soek jy raad oor ’n me­die­se pro­bleem?

Kuier - - DOKTERSADVIES -

Pyn­li­ke oor­in­fek­sie

Vraag VLOEISTOF LOOP UIT OOR Ek soek hulp vir my pyn­li­ke ore. Daar loop ’n deur­sig­ti­ge vloeistof uit. Dit af­fek­teer nou ook die bui­te­kant van my oor. Fi­nan­si­eel kan ek nie ’n dok­ter be­kos­tig nie. E­ni­ge ad­vies met dié pro­bleem sal waar­deer word. RAADOP My oor loop nou al vir ja­re uit en dit stink vrees­lik. Ek was al by ’n dok­ter, maar die pil­le help nie. Ek is nou al raadop met hier­die oor­pro­bleem. MOEDELOOS Ant­woord BES­TE RAADOP & MOEDELOOS Die oor be­staan uit drie de­le: 1. Bui­ten­ste oor/oor­ka­naal: Dit is die sig­ba­re deel van die oor en be­staan uit die uit­wen­di­ge oor­ka­naal wat in die oor­drom/trom­mel­vlies ein­dig. 2. Die mid­del­oor be­vat drie ge­hoor­been­tjies, twee spier­se­nings en twee se­nu­wee­bon­dels. Die Eus­ta­chi­us­buis ver­bind die mid­del­oor met die ag­ter­kant van die keel en sorg dat die druk­king tus­sen die mid­del­oor en ag­ter­kant van die keel ge­lyk is. 3. Die bin­ne­oor be­staan uit die ge­hoor­or­gaan en die ba­lans-or­gaan. Die oor­skulp vang klank op en lei dit deur die oor­ka­naal na die trom­mel­vlies wat vi­breer en die klank ver­plaas na die drie ge­hoor­been­tjies in die mid­del­oor. In die bin­ne­oor ont­leed die ge­hoor-or­gaan die klank en s­tuur die in­lig­ting met die ge­hoor­se­nu­wee na die brein. E­ni­ge af­skei­ding of vog wat uit die oor kom, staan be­kend as OTORREE. Dit kan deus­ky­nend wees of bloe­de­rig, et­te­rig, of selfs wit, geel, bruin of swart oor­was. Otorree kan van die bui­ten­ste of mid­del­oor kom. BUI­TEN­STE OOR-OTORREE: Die oor­sa­ke kan wees: In­fek­sie (a­kuut of chro­nies) of as ge­volg van ek­seem of pso­ri­a­se in die oor­ka­naal. Wan­neer ’n klein ab­ses in die oor­ka­naal vorm en dan bars, kan dit et­te­ri­ge vog af­gee. A­ku­te in­fek­sie het baie pyn, maar chro­nie­se in­fek­sie is ge­woon­lik pyn­loos en af­fek­teer al­bei ore. Jou dok­ter moet jou ore on­der­soek om ’n di­ag­no­se te be­ves­tig. Be­han­de­ling is die skoon­maak van die bui­ten­ste oor en an­ti­bi­o­ti­ka-oor­drup­pels of -me­di­ka­sie. Met ek­seem kan ’n ma­ti­ge ste­ro­ïe­de­room ge­bruik word. MIDDELOOROTORREE: A­ku­te mid­del­oor-in­fek­sie lei tot er­ge pyn. Die oor­drom kan bars om die vog in die mid­del­oor uit te laat, wat die pyn kan ver­lig. Die gaat­jie kan van­self toe­groei, maar as dit oop­bly, kan dit lei tot 'n ge­reel­de mu­kus-af­skei­ding wat sleg ruik as dit nie skoon­ge­maak word nie. Jou huis­dok­ter of kli­niek­ver­pleeg­kun­di­ge kan dit be­han­del en na ’n oor-neus-en-keel

spe­si­a­lis (ONK) ver­wys, wat sal aan­be­veel of jy ’n o­pe­ra­sie moet on­der­gaan om die gaat­jie in die oor­drom te her­stel. CHO­LES­TE­A­TOOM: Dit is ’n ab­nor­ma­le vel­groei­sel in die mid­del­oor, ag­ter die oor­drom/trom­mel­vlies. Her­haal­de­li­ke mid­del­oor-in­fek­sies, ’n skeur (of gaat­jie) in die oor­drom, of ne­ga­tie­we druk in die mid­del­oor wat ’n sist (sak­kie) in die mid­del­oor vorm, laat vel­sel­le­tjies in die mid­del­oor in­gaan. Soos vel­sel­le­tjies in die res van die lig­gaam, groei die sel­le­tjies en word dooie sel­le­tjies ge­stort. Om­dat die mid­del­oor klein is en die dooie vel­sel­le­tjies nie kan uit­kom nie, bou dit op en ver­groot die vel­groei­sel. Die groei­sel be­ska­dig die oor­drom, as­ook die been­tjies in die mid­del­oor, wat ge­hoor­ver­lies ver­oor­saak. Oor­in­fek­sie is baie al­ge­meen met cho­les­te­a­toom en kan ’n stink af­skei­ding ver­oor­saak wat bloe­de­rig kan wees. ’n ONK-spe­si­a­lis moet cho­les­te­a­toom di­ag­no­seer. ’n O­pe­ra­sie is no­dig om ’n cho­les­te­a­toom te ver­wy­der en die ge­hoor te her­stel. ’n In­fek­sie moet ook eers met an­ti­bi­o­ti­ka be­han­del en die oor skoon­ge­maak word. Ri­si­ko’s van ’n o­pe­ra­sie sluit in ge­hoor­ver­lies, dui­se­lig­heid en ge­raas in die oor (tin­ni­tus), ge­sigs­ver­lam­ming, en die ver­moë om te proe kan aan­ge­tas word. Jy moet ge­reeld jou ore laat on­der­soek om dié chro­nie­se toe­stan­de te voor­kom.

'n O­pe­ra­sie is no­dig om 'n cho­les­te­a­toom te ver­wy­der en die ge­hoor te her­stel. 'n In­fek­sie moet ook eers met an­ti­bi­o­ti­ka be­han­del word.

SMS KUI­ER DOK­TER en jou vraag na 37172 (R1 per SMS), of s­tuur ’n e-pos na kui­er@kui­er.co.za met DR GE­NI­NE in die on­der­werp­lyn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.