Be­gin só:

Kuier - - KUIERCOACH -

DIE PAD NA GE­NE­SING Dit is nie mak­lik om ná ’n ge­lief­de se self­moord aan te be­weeg nie. Dit ís eg­ter be­lang­rik om te be­sef dat jy steeds leef en ’n rol te speel het in die le­wens van jou ge­lief­des wat ag­ter­ge­bly het. In­dien jy jou ge­lief­de aan die an­der­kant sou vra of hul­le ver­kies dat jy vir e­wig stuk­kend en ge­bro­ke moet wees, sou hul ant­woord“nee”wees.

Tel só die stuk­ke op om te ge­nees en aan te be­weeg:

• Ont­hou dat jou e­mo­sies oor jou ge­lief­de se self­moord gaan wip­plank ry. Jy voel die een dag goed en as­of jy reg is om die seer te ver­werk, ter­wyl jy die vol­gen­de dag e­mo­si­o­neel heel­te­mal uit­me­kaar kan val.

• Die rou­pro­ses se tyds­duur ver­skil van mens tot mens. Nie­mand kan aan jou voor­skryf hoe lank jy moet rou nie.

• Wan­neer die rou­pro­ses eg­ter so lank duur dat dit la­ter jou he­le le­we in be­slag neem en jy nie ef­fek­tief kan funk­si­o­neer nie, moet jy pro­fes­si­o­ne­le hulp kry.

• Dalk suk­kel jy met ge­voe­lens van i­so­la­sie ge­du­ren­de jou rou­pro­ses. Dit is dan raad­saam om by ’n on­der­steu­nings­groep aan te sluit. So ’n groep sal daar­die ge­voel van i­so­la­sie help ver­lig en kan dit la­ter heel­te­mal laat ver­dwyn.

• In­dien daar nie ’n on­der­steu­nings­groep in jou om­ge­wing is nie, kan jy self een be­gin; of jy kan jou ge­loofs­ge­meen­skap vra om so ’n groep te be­gin.

• Dit sal baie help om te skryf oor jou pyn en die on­se­ker­he­de wat deur jou kop maal. In­dien jy nie oor jou ge­voe­lens van seer skryf nie, moet jy daar­oor praat. Dit is be­lang­rik om ’n uit­laat­klep te hê, an­ders kan jy e­mo­si­o­neel siek word; iets wat ook la­ter as ’n fi­sie­ke siek­te­toe­stand kan ma­ni­fes­teer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.