Kon­do­me in die klas?

Bin­ne­kort kan kin­ders so jonk as 12 gra­tis by sko­le kon­do­me kry, maar nie al­mal dink dis ’n goeie i­dee nie . . . .

Kuier - - Aktueel - DEUR ELMARINe ANT­HONY

Toe haar seuns 13 jaar oud ge­word het, het sy self vir hul­le kon­do­me ge­gee so­dat hul­le ten al­le tye ge­reed kon wees. Kim­ber­ley Fe­bru­a­ry* (41) van La­ven­der Hill in die Kaap, stem eg­ter nie saam dat kon­do­me in la­er­sko­le be­skik­baar moet wees nie.

Maar dis pre­sies wat wel eers­daags kan ge­beur na­dat die Suid-A­fri­kaan­se ka­bi­net ’n nu­we be­leid van die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys (DBE) goed­ge­keur het. Vol­gens die na­si­o­na­le be­leid oor MIV, STI’s (sek­su­eel oor­draag­ba­re siek­tes) en TB gaan kin­ders (mei­sies en seuns) van­af die ou­der­dom van 12 toe­gang tot on­der meer kon­do­me in sko­le hê. En hul­le gaan nie hul ou­ers se toe­stem­ming no­dig hê nie.

Kim­ber­ley meen om voor­be­hoed­mid­dels soos kon­do­me vry­lik aan sul­ke jong kin­ders be­skik­baar te stel, stuur die bood­skap uit dat seks op so ’n jong ou­der­dom ou­kei is. “Kin­ders moet op­ge­voed word oor kon­do­me, maar nou sê jy vir kin­ders dis ou­kei om seks te hê en dis nie ou­kei nie, want hul­le is kin­ders,”meen Kim­ber­ley.

As ie­mand wat op die ou­der­dom van 13 swan­ger ge­word het, weet sy al­te goed van die ve­le uit­da­gings waar­voor kin­ders wat kin­ders kry, te staan kom.

In­ge­vol­ge die wy­si­gings­wet op straf­reg (sek­su­e­le oor­tre­dings en ver­wan­te sa­ke) is dit eg­ter wet­tig vir kin­ders tus­sen die ou­der­dom­me van 12 en 16 om seks met me­kaar te hê as hul­le daar­toe in­stem.

Kim­ber­ley is eg­ter op 13 ver­krag en het die skool ver­laat om­dat sy swan­ger ge­word het.“Jy het nie ’n le­we nie. Jou ma is ’n ou­ma, maar is ook ’n ma vir jou kind. Ek het my kin­der­ja­re ver­loor. Jy kan die op­voe­ding doen rond­om seks en kon­do­me, maar moet dit nie be­skik­baar stel nie. Sê vir kin­ders‘ons wil nie hê jul­le moet seks hê op die ou­der­dom van 12 nie, maar daar is iets wat jul­le kan be­skerm in­dien dit sou ge­beur.’”Sy meen ook dat ou­ers hul kin­ders reg moet op­voed.

Kim­ber­ley praat nie net uit die oog­punt van ’n ma nie, maar ook as ’n voor­ma­li­ge la­er­skool­on­der­wy­ser. Sy het twee jaar ge­le­de ’n werks­win­kel oor die be­plan­de be­leid by­ge­woon.“Maat­skap­li­ke wer­kers het toe vir ons ge­sê:‘As ’n kind vir jou sê sy is swan­ger en wil ’n a­bor­sie hê, mag jul­le nie vir die ou­ers sê nie.’Ek het ge­voel as­of ons as on­der­wy­sers se han­de vas­ge­bind word. Ou­ers moet mos weet as hul kin­ders swan­ger is. Dis hoe­kom ek die on­der­wys ver­laat het,” ver­tel sy.

Dis eg­ter nie die eer­ste keer dat kon­do­me in som­mi­ge sko­le be­skik­baar gaan wees nie. Da­vid Fou­rie* (36) sê toe hy in die ja­re ne­gen­tig in Mit­chells Plain op ho­ër­skool was, was kon­do­me reeds in sy skool se toi­let­te en in die voor­lig­tings­on­der­wy­ser se kan­toor be­skik­baar. Hy sê dit was in die tyd toe al­mal baie bang was vir MIV/vigs.

Voor­ko­ming

E­li­jah Mhlan­ga, ’n woord­voer­der van die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys, sê hy is nie be­wus daar­van dat kon­do­me al voor­heen in som­mi­ge sko­le be­skik­baar was nie, maar sê dit was waar­skyn­lik die ge­meen­skap­pe self wat dit deur sko­le se be­heer­lig­ga­me ge­ïm­pli­men­teer het. Die nu­we be­leid be­te­ken kon­do­me gaan in al­le o­pen­ba­re la­er- en ho­ër­sko­le land­wyd be­skik­baar wees. Dit sluit kon­do­me vir mei­sies en seuns in.

Vol­gens die be­leid gaan die kon­do­me nie net voor die voet uit­ge­deel word nie. Dit sal ge­paard gaan met“ho­lis­tie­se in­lig­ting”oor hoe om man­li­ke en vrou­li­ke

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.