Het ba­ba ver­loor

Kuier - - Doktersadvies -

Vraag PYN NÁ SWAN­GER­SKAP

Hoe ge­beur dit dat ’n ba­ba in jou tu­bes be­land? Ek was on­langs swan­ger en het my ba­ba op 10 we­ke weens ’n ec­to­pic preg­nan­cy ver­loor. Ek het ’n kei­ser­snee on­der­gaan en hel ge­had met wond-in­fek­sie. Ek moes weer twee keer o­pe­reer word om die wond skoon te kry. Ek is baie deur­me­kaar oor die he­le af­fê­re en ver­staan nog steeds nie wat ge­beur het nie. VER­WARD

Ant­woord BESTEVERWARD

Ek is reg­tig jam­mer dat jy hier­die ui­ters moei­li­ke en pyn­li­ke on­der­vin­ding moes deur­maak. Nie net fi­siek nie, maar ook siel­kun­dig.

’n Ek­to­pie­se swan­ger­skap (ec­to­pic preg­nan­cy) ont­staan wan­neer die be­vrug­te ei­er­sel /em­brio bui­te die baar­moe­der/ u­te­rus vas­heg. In 95% – 99% van ek­to­pie­se swan­ger­skap­pe heg die be­vrug­te ei­er­sel aan die wan­de van een van die twee Fal­lo­pi­us­bui­se vas. Dan word dit ’n buis­swan­ger­skap ge­noem, om­dat dit in die Fal­lo­pi­us­buis (Fal­lo­pi­an tu­be) vas­heg. In min­der as 5% van ek­to­pie­se swan­ger­skap­pe kan die be­vrug­te ei­er­sel ook in die buik­hol­te/ser­viks/ le­wer/maag/

milt vas­heg. Oor­sa­ke kan dalk wees: • ’n Be­ska­dig­de Fal­lo­pi­us­buis as ge­volg van ’n vo­ri­ge buis­swan­ger­skap. Pel­vie­se in­flam­ma­to­rie­se siek­tes, by­voor­beeld van die baar­moe­der/u­te­rus. Se­ke­re sek­su­eel oor­draag­ba­re siek­tes. Ab­nor­ma­li­teit aan die Fal­lo­pi­us­buis. Ver­groei­ings en ver­nou­ings van die lu­men (buis­hol­te) van die Fal­lo­pi­us­bui­se. Hor­mo­na­le voor­be­hoed­mid­dels. In­tra-u­te­ri­ne toe­stel­le. Baar­moe­der­mis­vor­ming. Soms is dit nie een van die bo­ge­noem­de oor­sa­ke nie, dit ge­beur maar net.

Die simp­to­me van ’n buis­swan­ger­skap kan die vol­gen­de wees: lig­te va­gi­na­le bloe­ding (am­per soos ’n lig­te maand­ston­de of“spot­ting”); naar­heid; pyn in die lae ge­deel­te van die buik of skerp kram­pe in die buik; pyn slegs aan die een kant van die buik; lig­hoof­dig­heid en ’n ge­voel van swak­heid. Daar kan ook pyn in die nek of rek­tum of skou­er wees – dit dui ge­woon­lik in­ter­ne bloe­ding aan: die bloed in die buik­hol­te ir­ri­teer die se­nu­wees, wat dan die pyn ver­wys na die skou­er of nek of rek­tum.

’n Buis­swan­ger­skap word ge­woon­lik ge­di­ag­no­seer deur ’n po­si­tie­we swan­ger­skaps­toets (u­ri­ne/bloed­toets) en ’n“leë” baar­moe­der wan­neer ’n so­nar/ul­tra­sound ge­doen word. Die so­nar kan dan die buis­swan­ger­skap in een van die bui­se lo­ka­li­seer.

In­dien die swan­ger­skap nog nie ver ge­vor­der het nie, kan dit deur mid­del van me­di­ka­sie be­ëin­dig word. Die em­brio kan ook met ’n la­pa­ro­sko­pie uit die Fal­lo­pi­us­buis ver­wy­der word as die swan­ger­skap nog nie die buis laat bars het nie. Die la­pa­ro­sko­pie doen min­der ska­de en die buis kan dan weer nor­mal funk­si­o­neer. In­dien die swan­ger­skap al ver ge­vor­der is, en die buis ge­skeur of selfs ge­bars het, móét ’n nood­o­pe­ra­sie ge­doen word om die in­ter­ne bloe­ding te stop. Ty­dens die o­pe­ra­sie word die em­brio en die ge­skeur­de of ge­bars­te buis ver­wy­der. Die o­pe­ra­sie wat jy on­der­gaan het, was dus nie ’n kei­ser­snit nie, maar wel ’n sal­pin­gek­to­mie (ver­wy­de­ring van een van die Fal­lo­pi­us­bui­se). Die ek­ster­ne snit/wond is die­self­de, maar die in­ter­ne o­pe­ra­sie ver­skil he­mels­breed. Die in­fek­sie wat jy in die wond op­ge­doen het, kan baie oor­sa­ke hê. Mis­kien is dit die haas waar­mee die nood­o­pe­ra­sie ge­doen is. Dis reg­tig jam­mer dat jy dit óók nog moes deur­maak, ver­al ná so ’n trau­ma­tie­se on­der­vin­ding. ’n Buis­swan­ger­skap be­te­ken nie dat jy nooit weer sal swan­ger raak nie. Soms is dit ’n ge­ï­so­leer­de ge­val. Jy moe­nie jou­self bla­meer ná ’n buis­swan­ger­skap nie. Daar is niks wat jy kon doen om dit te ver­hoed nie. Gaan spreek die maat­skap­li­ke wer­ker by die hos­pi­taal of kli­niek en vra dat sy/hy jou vir be­ra­ding ver­wys. Jou on­der­vin­ding was baie trau­ma­ties en jy het al die hulp no­dig om daar­deur te werk. Al­le s­terk­te.

SMS KUI­ER DOK­TER en jou vraag na 37172 (R1 per SMS), of stuur ’n e-pos na kui­er@kui­er.co.za met DR GE­NI­NE in die on­der­werp­lyn.

’n Ek­to­pie­se swan­ger­skap (ec­to­pic preg­nan­cy) ont­staan wan­neer die be­vrug­te ei­er­sel /em­brio bui­te die baar­moe­der/ u­te­rus vas­heg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.