BOOD­SKAP: Jy as vrou kan die wê­reld ver­an­der net daar waar jy el­ke dag leef

Kuier - - Inhoud - DEUR EERW. WIL­SON E. P­RI­CE

Vrou­e­dag is al ’n jaar­lik­se in­stel­ling in Suid-A­fri­ka en tog op­nuut ’n ge­leent­heid om te fo­kus op ver­al die waar­des wat deur die By­bel­se vrou uit­ge­straal word. Hier dink ek ver­al aan Rig­ters 4:1 wat ver­klaar:“En sy het ge­sit onder die palm van De­bo­ra.”

Die ver­haal van De­bo­ra, ’n dood­ge­wo­ne huis­vrou, ont­vou in die tyd­perk van die Rig­ters – ’n tyd­perk wat ge­ken­merk word deur die volk Is­rael wat weer in die oë van die He­re ge­son­dig het. Die kin­ders van Is­rael het na De­bo­ra vir reg­spraak ge­gaan.

Een van die ju­weel­tjies in hier­die ver­haal is hoe die He­re ’n huis­vrou op­rig om die volk te ver­los uit die hand van die mag­ti­ge ko­ning Ja­bin. In daar­die tyd­vlak van die ge­skie­de­nis was hy die ko­ning van Ka­na­än. Ko­ning Ja­bin het 900 ys­ter­wa­ens ge­had en het die kin­ders van Is­rael 20 jaar lank swaar ver­druk. Hy het ook ’n le­ër­o­wer­ste ge­had met die naam Si­se­ra. Hy het stryd­wa­ens ge­had en ’n me­nig­te sol­da­te. Saam het hul­le dus ’n mag­ti­ge vy­and ge­vorm teen God se volk, die Is­rae­lie­te.

Teen dié ag­ter­grond ge­bruik die He­re ’n huis­vrou, De­bo­ra – die vrou van Láp­pi­dot – om as raad­ge­wer op te tree en om God se volk van hier­die mag­ti­ge vy­and te ver­los. Van­uit haar raad­saal, wat slegs onder ’n palm­boom was, gee sy aan Ba­rak, die seun van A­bi­no­am, op­drag om 10 000 man van die kin­ders van Ná­fa­ti en Sé­bu­lon met hom saam te neem om oor­log teen Ja­bin te gaan voer.

Ba­rak pleit by die pro­fe­tes De­bo­ra om saam na die ge­veg te gaan, maar sy pro­fe­teer dat hy nie die eer sal kry dat hy die mag­ti­ge vy­and dood­ge­maak het nie. De­bo­ra noem aan hom dat die He­re sal Si­se­ra in die hand van ’n vrou gee om Ja­bin dood te maak. In die hit­te van die ge­veg vlug Si­se­ra te voet en hy kom by die tent voor Ja­el aan. Ja­el was die vrou van He­ber.

Ons lees dan dat die huis­vrou Ja­el daar­na in haar tent in­nooi. Sy ver­steek hom deur hom met ’n kom­bers toe te maak. Hy raak aan die slaap en sy neem dan ’n tent­pen en ’n ha­mer en slaan dit deur sy slaap. Só kom nog ’n mag­ti­ge vy­and van God se kin­ders tot ’n ein­de, en twee dood­ge­wo­ne huis­vroue kry die eer dat hul­le God se vy­and oor­win het.

Vir God is nie net e­ni­ge ge­bou met prag en praal be­lang­rik nie, maar ook ’n dood­ge­wo­ne huis – selfs ’n tent – waar­in Hy aan­bid word. Vir Hom is ook nie net ’n ge­leer­de vrou al­leen be­lang­rik nie, maar ook ’n dood­ge­wo­ne vrou wat Hom dien en eer.

Ty­dens van­jaar se Vrou­e­dag-vie­ring word ons op­nuut daar­aan her­in­ner dat jy as vrou slegs ge­wil­lig hoef te wees dat Hy vir jou as werk­tuig in Sy diens kan ge­bruik. Jy as vrou het nie no­dig om die He­re in weel­de te dien nie. ’n Kom­buis­ta­fel is net so goed. Vir God die Va­der was ’n krip dan be­lang­rik, want daar­in het Sy Seun, Je­sus Chris­tus, aan die slaap ge­raak.

Jy as vrou kan ’n ver­skil maak in ons sa­me­le­wing. Daag­liks is daar dui­sen­de ge­wo­ne vroue wat kin­ders, mans, kol­le­gas en alle an­der men­se be­mag­tig om ’n ver­skil te maak. Jy as vrou kan ge­rus op hier­die Vrou­e­dag ont­hou dat jy deur God self uit­ver­kies is. Jy is werk­lik goed ge­noeg om ’n pro­fe­tes te wees onder jou eie De­bo­ra-palm. * Eerw. Wil­son E. P­ri­ce is die se­ni­or le­raar by E­be­ne­zer A.M.E.-kerk in Bell­vil­le-Suid.

“He­re, ons het baie De­bo­ras no­dig, want die Ka­na­ä­nie­te is steeds met ons. Help my, as vrou, om nie van die ver­druk­kers deel te vorm nie. Daar is so baie vroue wat U be­mag­tig het om deel van U ver­los­sings­plan te wees. Soms is dit no­dig om net so dras­ties op te tree soos ’n De­bo­ra en Ja­el. Va­der, as dit van U ver­los­sings­plan deel is, laat dit so ge­skied. Ons as vroue weet dat U ons ge­wa­pen sal ver­sterk in ons dras­tie­se sen­ding. Ver­los ons uit die eu­wels van ons tyd. A­men.”

Daag­liks is daar dui­sen­de ge­wo­ne vroue wat ’n ver­skil maak. Jy kan ook een van hul­le wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.