Oep­sie in die bed

Kuier - - Seks -

Vraag WINDE LAAT HAAR BLOOS

An­tie Val, ek is baie skaam. Is dit nor­maal om wind­jies te los ty­dens seks? SKAAM

Ant­woord BES­TE SKAAM

Dit is heel nor­maal en so baie vroue on­der­vind dit. Jy moet ver­staan dat wan­neer jy seks het, be­weeg die pe­nis in en uit jou va­gi­na en dit kan soms ver­oor­saak dat wind in jou va­gi­na vas­ge­keer word. Wan­neer jy ’n or­gas­me kry, na­by daai punt is of selfs wan­neer die pe­nis uit jou va­gi­na kom, sal die wind ont­snap. Soms kan jy die ge­luid hoor. Jul­le twee moet net saam hier­oor lag of dit ig­no­reer.

Dit is dalk die per­fek­te tyd om uit te vind of jou maat sy sout werd is, want ’n op­reg­te ou sal nie iets hier­van maak of jou laat sleg voel nie. Al­mal weet dat dit eint­lik dood­nor­maal is en dat daar eint­lik niks is wat jy daar­aan kan doen nie.

As jy dalk voel dat dit meer as dit is en te veel ge­beur, moet jy ’n dok­ter gaan sien. Mens weet nooit nie en moet lie­wer ge­rus wees. Na­dat jy ’n pro­fe­si­o­ne­le me­die­se o­pi­nie ge­kry het, kan din­ge dalk be­ter sin maak.

Vraag KEGEL-OEFENINGE

An­tie, wat is kegel-oefeninge en hoe kan dit my help? NUUS­KIE­RIG

Ant­woord BES­TE NUUS­KIE­RIG

Kegel-oefeninge is die per­fek­te oefeninge om jou te help met die ver­ster­king van jou va­gi­na­le spie­re. Daar word ge­glo dat dit jou kan help om jou va­gi­na weer nou te maak. Mans kan ty­dens die oefeninge ook groot ple­sier er­vaar.

Dit is mak­lik om aan te leer. Om vas te stel wat­ter spie­re ge­bruik word, pro­beer dit wan­neer jy weer jou blaas moet leeg­maak. Be­gin om te pee, dan stop jy die pro­ses ná 3 tot 5 se­kon­des en pee dan ver­der. Stop die pee-pro­ses so­veel keer moont­lik. Die spie­re wat jy ge­bruik om jou pee te stop, is juis die spie­re wat jy ver­sterk. Ge­bruik net die toi­let­voor­beeld om se­ker te maak jy weet wat­ter spie­re ge­bruik moet word. Moe­nie dié oefeninge el­ke dag ty­dens ’n toi­let­ses­sie doen nie.

Die ke­gels is só mak­lik dat jy dit e­ni­ge tyd kan doen – selfs by die werk, op die sit­bank voor die TV, ter­wyl jy stort en op ve­le an­der plek­ke son­der dat ie­mand an­ders daar­van hoef te weet. Pro­beer om el­ke paar dae ’n se­kon­de by te voeg om jou oe­fe­ning te ver­leng en dit moei­li­ker te maak. Die oefeninge sal jou in die toe­koms help om jou kny­pers te ver­sterk. Ons weet die ou­men­se kla dat dit am­per van die eer­ste spie­re is wat gaan wan­neer die ou­der­dom ons vang. Ver­hoed dit som­mer nou al.

Vraag GROTERVAGINA PLA

Ek is nou swan­ger. Sal my va­gi­na gro­ter wees na­dat ek ’n ba­ba ge­had het? Sal dit ’n in­vloed het op my seks­le­we? SWAN­GER

Ant­woord BES­TE SWAN­GER

Ai, dit is nou reg­tig ’n vraag waar­oor so baie vroue s­tres. Ons is so bang dat die rek van ons va­gi­na ty­dens ge­boor­te kar­di­na­le en per­ma­nen­te ska­de sal aan­rig.

Ge­luk­kig kan jy hier­oor ont­span. Die rek van jou va­gi­na is dood­nor­maal en na­tuur­lik en dus gaan dit som­mer gou weer te­rug na sy oor­spronk­li­ke gro­te. Jou seks­le­we sal ska­de ly deur die koms van ’n ba­ba, as jy nie daar­teen waak nie. Jy en jou maat moet voor­be­reid wees en se­ker maak dat dit nie ag­ter­uit gaan nie. As jy dán voel dat jou va­gi­na nie meer die­self­de voel nie, moet jul­le nu­we po­si­sies en rit­mes pro­beer. An­ders bly dit net bo­ring en af­ge­saag. Maak moei­te om dit te voor­kom.

Doen nou al ook kegel-oefeninge om se­ker te maak dat jou spie­re in ’n goeie toe­stand is voor jy ge­boor­te gee. Dit is die­self­de met e­ni­ge spier wat al­tyd be­ter her­stel as dit van die be­gin af fiks was. Jou gyn­ae sal ook e­ni­ge vrae hier­oor kan be­ant­woord. As daar reeds ’n swan­ger­skap is, moet jy dit ge­niet en nie jou­self met on­no­di­ge din­ge ont­stel nie.

Stuur ’n SMS met die woor­de KUI­ER AN­TIE VAL ge­volg deur jou vraag na 37172 (R1 per SMS), of e-pos kui­er@kui­er.co.za met AN­TIE VAL in die on­der­werp­lyn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.