Blok­raai

NR. 206

Kuier - - INHOUND -

DWARS

1. Ge­slag (4) 5. Graad in die reg­te (afk.) (2,1) 8. Groot, kat­ag­ti­ge roof­dier met ’n ge­streep­te vel (4) 12. Gla­se op voet­stuk­ke wat na bo wy­er uit­loop (5) 13. Groot Afrikaanse wilds­bok­ke (6) 14. Ten­nis se I­va­no­vić (3) 15. Gods­diens ge­stig deur Mo­ham­med (5) 16. Tyds­ver­loop van 24 uur (3) 17. Kor­t­a­se­mig­heid (4) 20. K­leur­sky­fie (3) 21. Be­hoef­ti­ge (4) 22. Werk­tuie waar­mee vloe­re ge­was word (5) 23. Be­val­ling (5) 25. Los kle­ding­stuk vir die boon­ste deel van die lig­gaam (4) 27. Taal ver­want aan Noord-Sotho (4) 29. Deur (3) 30. Graan­sui­ers (5) 32. Rug­graat­lo­se die­re in die grond (5) 35. Krup­pel (4) 38. Sit­plek op ’n fiets (4) 39. Boon­op (3) 40. Voor­deel (7) 42. Die he­le aan­tal (4) 45. Be­paal­de ruim­te (4) 46. X vir die Ro­mei­ne (4) 47. Van iets self (3) 48. Ne­der­land (afk.) (3) 49. Im­pa­la of e­land (3) 50. Buf­fel­ag­ti­ge mens (5)

AF

1. On­be­haag­lik en ver­leë voel (5) 2. Vier mi­nus drie (3) 3. Sluit­ha­kies vir ’n By­bel (5) 4. S­neeu­skoen (3) 5. Leer­sa­me voor­val (3) 6. Ge­brek­li­ke (6) 7. Blad­deel van ’n plant (5) 8. Vrees­lik groot (6) 9. Op­vat­tings laat pos­vat (5) 10. Bol­ron­de kaas (4) 11. Ge­sag uit­oe­fen oor (6) 18. On­ge­wo­ne woord vir slaap (4) 19. Ap­plous (afk.) (4) 20. Geld wat by ’n bank vir be­wa­ring in­be­taal word (8) 24. Kort no­ta (4) 25. Mens­lie­wend (6) 26. Wei­nig (3) 28. Meer on­ver­stan­dig (6) 29. Ten guns­te van (3) 31. Tot ver­ve­lens toe kla (5) 33. Lig ge­wa­pen­de Duit­se rui­ters (5) 34. Met een oog skeef (5) 36. Ka­rak­ter (4) 37. Sag­te mas­sa v­leis (4) 41. Troef­kaart nr. 9 (3) 43. Veeg met die tong (3) 44. Kluit­jies bak (3)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.