E­S­KOM EN DIE WES-KAAP­SE REGERING GEE DIÉ WEN­KE OM KRAG TE BE­SPAAR:

Kuier - - GELDSAKE -

Die groot­te van jou pot wan­neer jy kook, moet die­self­de wees as die groot­te van die stoof se plaat. Dit kan jou tot 25% op e­lek­tri­si­teit spaar ter­wyl jy kook.

Maak se­ker die ys­kas se deur is reg toe wan­neer jy iets uit­haal.

Pro­beer om net die wa­ter te kook wat jy no­dig het, in plaas daar­van om ’n vol ke­tel te laat kook. Doen al jou stryk­werk ge­lyk. Moe­nie jou ys­kas oor­laai nie, dit ver­laag die kwa­li­teit van die kos en ge­bruik 10 tot 20% meer vir elke ek­stra pro­duk.

Ge­bruik ’n pres­su­re cook­er vir kos wat ’n lang tyd neem om gaar te word.

’n Ou­to­ma­tie­se was­ma­sjien ge­bruik die­self­de hoe­veel­heid e­lek­tri­si­teit vir ’n vol­le vrag was­goed as vir ’n en­ke­le i­tem. Wag dus tot wan­neer jy ’n groot bon­del het voor­dat jy was­goed was.

Sit jou ys­ter af as jy on­der­breek word ter­wyl jy kle­re stryk. Kon­tak jou plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit in­dien jy kwa­li­fi­seer vir ’n kor­ting. Kaap­se stads­raad se in­bel­sen­trum: 0860 103 089; Jo­han­nes­burg-stads­raad: 086 056 2874; Nel­son Man­de­la Bay Me­tro­po­li­taan­se Mu­ni­si­pa­li­teit: 041 506 5595.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.