Vra Dr. Ge­ni­ne

Soek jy raad oor ’n me­die­se pro­bleem?

Kuier - - DOKTERSADVIES -

Pe­nis wat pla Vraag

SUK­KEL MET EREKSIE Hal­lo Dok­ter. Ek is nou 55 jaar oud en suk­kel om ’n ereksie te kry. Ek is ’n di­a­beet, maar ek won­der of ek ooit weer my vrou sal kan ge­luk­kig maak in die bed. Is daar e­ni­ge me­di­sy­ne of pil­le wat ek kan ge­bruik? Help as­se­blief. HULPELOOS

Ant­woord

BES­TE HULPELOOS E­rek­tie­le Dis­funk­sie (ED) of Im­po­ten­sie is die on­ver­moë om ’n ereksie te kry of te be­hou ty­dens sek­su­e­le be­dry­wig­he­de.

’n Ereksie is die hi­drou­lie­se ef­fek van bloed wat in die spons­ag­ti­ge de­le van die pe­nis op­ge­neem en be­hou word. Die pro­ses word ge­woon­lik mee­ge­bring deur sek­su­e­le sti­mu­la­sie, wan­neer prik­kels van die brein na die se­nu­wees in die pe­nis ge­stuur word. Die be­lang­rik­ste fi­sie­se ED-oor­sa­ke: Bloed­vat­siek­tes (soos hoë bloed­druk, di­a­be­tes en ar­te­ri­o­skle­ro­se) wat die bloed na jou pe­nis be­perk. Par­ty­keer is ED ’n vroeë waar­sku­wing dat daar pro­ble­me is soos hart­vat­siek­tes en kan dus jou le­we red. Te­kort aan se­ke­re hor­mo­ne. Ne­we-ef­fek­te van se­ke­re me­di­ka­sies (pil­le vir hoë bloed­druk of an­ti­de­pres­san­te)

’n Neu­ro­lo­gie­se pro­bleem (soos trau­ma weens o­pe­ra­sies) of di­a­be­tes waar die se­nu­wees wat na die pe­nis gaan, ook ge­af­fek­teer word.

Pro­staat­pro­ble­me, ver­al ná ’n pro­sta­tek­to­mie kan e­ja­ku­la­sie be­lem­mer.

Rook en al­ko­hol­mis­bruik kan ook ED ver­oor­saak.

ED kan ook psi­go­lo­gie­se oor­sa­ke hê en om­stan­dig­he­de soos werk­ver­plig­tin­ge, moeg­heid, be­kom­mer­nis, stres, ge­brek aan pri­vaat­heid of ’n ba­ba en kin­ders kan die seks­drang af­fek­teer.

ED op sy eie is ’n be­kom­mer­nis en kan groot frus­tra­sie in ’n hu­we­lik of ver­hou­ding word – en hoe har­der hy pro­beer, hoe min­der kry hy dit reg. ’n Man wat on­se­ker is oor hom­self of self­be­wus is oor sy pe­nis (die groot­te daar­van of ’n on­sen­si­tie­we op­mer­king), kan ook aan ED ly.

Baie fiets­ry is ook reeds be­wys dat dit ED kan ver­oor­saak om­dat die druk­king van die fiets­saal die be­lang­ri­ke se­nu­wees van die pe­nis kan be­ska­dig.

Om­dat jy ’n di­a­beet is, moet jy met jou dok­ter praat. Be­han­de­ling vir ED be­hels nie net me­di­ka­sie nie. Ge­duld, aan­moe­di­ging, deer­nis en ’n stres­vrye om­ge­wing vir al­bei par­tye kan ED ver­be­ter. Om ’n ge­son­de di­eet te hand­haaf en oe­fe­ning help ook. Dit help met ge­wigs­ver­lies en kan bloed­vat­siek­tes (soos hoë bloed­druk en di­a­be­tes) ver­be­ter. Jy moet voor­ge­skre­we me­di­ka­sie ge­trou neem. Raad­pleeg jou dok­ter of ver­pleeg­kun­di­ge in­dien die ne­we-ef­fek­te van die me­di­ka­sie (ver­al be­ta-blok­kers vir hoë bloed­druk of an­ti­de­pres­san­te) ED ver­oor­saak. Die mees ef­fek­tie­we seks­sti­mu­lant vir ’n man is om nie op sy eie ereksie of or­gas­me te fo­kus nie, maar op die ple­sier wat hy aan sy vrou/seks­maat gee. In­te­res­san­te seks­teg­nie­ke, seks­speel­goed en me­ga­nie­se hulp­mid­dels kan ook ED ver­be­ter. Let wel dat por­no­gra­fie ’n ne­ga­tie­we uit­wer­king op jou seks­le­we kan hê om­dat dit moei­lik is om aan die on­re­a­lis­tie­se en ab­nor­ma­le beel­de te vol­doen. Daar is me­di­ka­sies in die vorm van pil­le, in­spui­tings of room wat e­rek­sies be­te­ke­nis­vol kan ver­leng. Dit kan net op dok­ters­voor­skrif be­kom word om­dat dit nie vir men­se met se­ke­re me­die­se toe­stan­de ge­gee kan word nie. Jou dok­ter of ap­te­ker moet ver­dui­de­lik hoe jy die voor­ge­skre­we me­di­ka­sie moet ge­bruik an­der­sins kan jy baie pyn ver­duur as die ereksie te lank aan­hou. Ke­gel­oe­fe­nin­ge kan ED ver­be­ter of her­stel. Hier­die oe­fe­ning is ook voor­de­lig vir ’n man om ster­ker e­rek­sies te kry en lan­ger uit te hou. Knyp ter­wyl jy u­ri­neer. Op dié ma­nier kan jy vas­stel waar jou ke­gel­spie­re is. Die metode is om te knyp en te hou vir 5 – 10 se­kon­des en dan ont­span. Doen 3 stel­le van 10 elk deur die loop van die dag. Ná so­wat 30 dae kan jy dalk re­sul­ta­te be­gin sien.

Be­han­de­ling vir ED be­hels nie net me­di­ka­sie nie. Ge­duld, aan­moe­di­ging, deer­nis en ’n stres­vrye om­ge­wing vir al­bei par­tye kan ED ver­be­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.