LEEF­STYL:

Al­les wat jy wil weet oor die link tus­sen drank en ge­wig

Kuier - - INHOUD -

met so­mer wat am­per hier is, gaan som­mi­ge men­se ’n ys­koue bier gryp om ver­lig­ting te soek van die hit­te en Kers­fees en die nuwe jaar met ’n glas (of vyf) von­kel­wyn vier. Dit is on­ge­luk­kig ook daai tyd van die jaar wan­neer baie van ons ge­wig op­tel om­dat ons dit oor­doen met te veel kos én drank.

En as jy ge­dink het jy kan heel­dag aan whis­key en so­da­wa­ter weg­lê son­der om ge­wig op te tel om­dat daar min sui­ker in is, moet jy weer dink. Want soos jy met baie din­ge in die le­we be­hoort te doen, moet jy al­ho­kol in ma­ti­ge hoe­veel­he­de drink om die vet­te weg te hou.

John van Rich­ter (29), oor­spronk­lik van Bonnievale in die Wes-Kaap, sê hy het 30 kg op­ge­tel se­dert hy di­rek ná skool“reg­tig be­gin drink het en ver­lief ge­raak het op bier”. Hy drink ook nou en dan ’n gla­sie wit­wyn, maar skryf sy ge­wigs­toe­na­me toe aan die feit dat hy ongeveer 18 bot­tels 750 ml bier per week drink. Ge­du­ren­de die week drink hy ses bot­tels en na­we­ke deel hy twee kis­te met sy vrien­de.“Hy (die bier) het net sy u­nie­ke soet smaak. I just love it,”ver­tel John. Hy sê eg­ter die bier maak hom nie baie hon­ger nie, want“die ko­ring daar­in dien as voe­ding”. Hy peu­sel net ge­woon­lik aan biltong en chips ter­wyl hy drink en kan oor die al­ge­meen nie baie eet nie, an­ders word hy naar. Hy was ak­tief en het rug­by ge­speel di­rek ná skool, maar is dees­dae nie meer so fi­sies ak­tief nie.

John se ge­wigs­toe­na­me met 30 kg het oor 10 jaar plaas­ge­vind, maar dit blyk baie drank oor ’n kort tyd­perk kan jou ook laat ge­wig op­tel.

Na­quita Hendricks (25) van Kaap­stad, sê dis pre­sies wat ver­le­de jaar ge­du­ren­de die fees­sei­soen met haar ge­beur het ter­wyl sy oor­see met va­kan­sie was. Sy het 8 kg bin­ne twee we­ke op­ge­tel om­dat sy baie cock­tails ge­drink het.“Ek het al­tyd ge­weet die sui­ker in cock­tails is sleg, maar die fees­sei­soen is die erg­ste tyd van die jaar om e­nig­iets op te gee,“ver­tel sy.

’n Jaar la­ter suk­kel sy steeds om die ge­wig af te skud, hoe­wel sy net na­we­ke een of twee cock­tails drink ter­wyl sy voor­heen

ongeveer tien tot twaalf oor ’n na­week ge­drink het. Sy het ook cock­tails met gin en to­nic so­wel as droë von­kel­wyn ver­vang, en sê hoe­wel to­nic wa­ter sui­ker be­vat, is dit ’n ge­son­der op­sie as cock­tails. Vir die ko­men­de fees­sei­soen be­plan sy om haar eie cock­tails met ge­son­der be­stand­de­le te maak. In plaas van Co­ke in haar Long Is­land I­ced Tea, gaan sy eer­der vars vrug­te en rooi­bos­tee ge­bruik.

Of dít gaan help, sal net die tyd leer. Drink slim Dit is nie net be­lang­rik hoe­veel al­ko­hol jy drink nie, maar ook wat­ter ti­pe. Al­ko­hol soos spi­rits wat tel­ke­maal met gas­koel­drank ge­meng word, be­vat baie sui­ker én ka­lo­rieë (kal.).

Ken­ners stel voor dat groot­men­se hul sui­ker moet be­perk tot ses le­pels per dag. Een blik­kie gas­koel­drank al­leen be­vat 9 le­pels sui­ker en dan moet jy nog die sui­ker in die bran­dy of rum ook by­tel.

Vol­gens A­ni­ka Bar­nard, ’n ge­re­gis­treer­de di­eet­kun­di­ge in Kaap­stad, word daar na al­ko­hol ver­wys as“leë ka­lo­rieë”om­dat dit min tot geen voe­dings­waar­de het nie.

Na­vor­sing toon dat swaar drin­kers mak­li­ker ge­wig op­tel as men­se wat net ma­tig drink. Daar is ver­skeie re­des hoe­kom al­ko­hol tot ge­wigs­toe­na­me kan lei, in­slui­tend die feit dat dit jou lig­gaam se ver­moë om vet te ver­brand, ver­laag.

Al­ko­hol ver­hoog ook jou eet­lus en jou im­pul­si­wi­teit om te eet. Dik­wels is dit ook wat men­se eet ter­wyl hul­le drink, wat aan­lei­ding gee tot oor­ge­wig.

Die re­de hoe­kom jy nie ’n groen­slaai gryp wan­neer jy baie drink nie, is om­dat drank jou lus maak vir kool­hi­dra­te. Dit de­hi­dreer (ont­wa­ter) jou ook wat dan maak dat jy lus word vir sout.

De­hi­dra­sie kan jou ook hon­ger­der laat voel en ie­mand wat hon­ger is, kies baie keer on­ge­son­der op­sies met gro­ter por­sies, sê A­ni­ka.

Sy voeg by drank kan lei tot meer vet on­der die vel. Mans tel mak­li­ker ge­wig op as vroue weens drank, maar daar is geen vas­te be­wy­se dat dit tot ’n bier­pens lei nie.

As jy te veel ka­lo­rieë in­neem – of dit in die vorm van al­ko­hol, sui­ker of vet is – sal dit lei tot ge­wigs­toe­na­me om jou maag.

Daar is ’n per­sep­sie dat dit oor­ge­wig men­se lan­ger vat om dronk te word.

Vol­gens A­ni­ka is dít ’n on­ak­ku­ra­te stel- ling, maar daar is eg­ter ver­skeie fak­to­re wat die ef­fek van drank en hoe men­se dit er­vaar, kan be­ïn­vloed.

“Hoe meer spier­mas­sa ’n per­soon het, hoe la­ers als y bloed al­ko­hol vlak­ke wees, en hoe vin­ni­ger sal al­ko­hol uit sy sis­teem ver­werk word. Ie­mand wat meer vet­mas­sa het, be­hou lan­ger ’n ho­ër bloedal­ko­hol­vlak en neem lan­ger om al­ko­hol te ver­werk. Dit is dus moont­lik dat oor­ge­wig per­so­ne lan­ger neem om die ef­fek van al­ko­hol te voel as men­se met meer spie­re en min­der vet.”

Al ooit ge­hoor hoe men­se sê jy moet ’n vloer lê (som­mi­ge ver­wys ook daar­na as ’n “li­ning”) voor jy drink?

As jy eet voor jy drink, sal dit lan­ger neem om dronk te word om­dat die kos ’n ver­sper­ring vorm wat daar­toe lei dat die al­ko­hol sta­di­ger ge­ab­sor­beer word.

“Kos­se wat ho­ër is in vet, bly lan­ger in die maag en sal dus ’n goeie op­sie wees om in te neem voor jy al­ko­hol drink, maar sal ver­der by­dra tot ver­hoog­de ka­lo­rie­in­na­me en ge­wigs­toe­na­me ,” sê A­ni­ka.

Ver­skil­len­de soor­te al­ko­hol het nie die­self­de ef­fek nie.

Vol­gens na­vor­sing kan bier en spi­rits soos vod­ka, gin en whis­key tot ge­wigs­toe­na­me lei, maar rooi­wyn in ma­tig­heid kan moont­lik ’n po­si­tie­we ef­fek op ge­sond­heid het.

Vol­gens die Hart-en-be­roer­te-stig­ting van Suid-A­fri­ka se web­tuis­te, word jy eg­ter nie aan­ge­raai om rooi­wyn te be­gin drink as jy dit nie drink nie, want daar is vei­li­ger en ge­son­der ma­nie­re om die po­ten­si­ë­le voor­de­le daar­van te kry soos om ge­reeld te oe­fen.

Al­ko­hol is dus nie no­dig vir ge­sond­heid nie, maar kan in ma­tig­heid ge­niet word.

Die aan­be­ve­ling is een een­heid al­ko­hol vir vroue per dag en twee vir mans. Een een­heid is ge­lyk aan: 125 ml wyn of 25 ml spi­rits of 330ml bier/ci­der.

“En nee, ’n mens mag nie jou daag­lik­se kwo­ta spaar vir na­we­ke nie,”waar­sku A­ni­ka.

Sy voeg by dis be­lang­rik om te ont­hou dat al­ko­hol nie die e­nig­ste ding is wat tot ge­wigs­toe­na­me kan lei nie, maar dat jou to­ta­le di­eet, in­slui­tend kos en nie-al­ko­ho­lie­se dran­kies ook ’n groot rol speel.

“Kies dus sui­ker­vrye men­gel­dran­kies en drink ten min­ste 250 ml wa­ter ná el­ke een­heid al­ko­hol om de­hi­dra­sie en hon­ger te ver­min­der.” Die Hart-en-be­roer­te-stig­ting gee ook die vol­gen­de raad om be­ter al­ko­hol­keu­ses te maak:

Vra vir dran­kies om in ’n lang glas met baie ys ge­meng te word.

Ge­bruik mixers wat min sui­ker het of sui­ker vry is soos so­da­wa­ter, di­eet gas­koel­drank of spar kling wa­ter.

Ge­bruik sui­ke­ri­ge- en sui­ker­vrye dran­kies half-half, by­voor­beeld pas­si­on­fruit of le­mo­na­de met die helf­te so­da­wa­ter dan drink jy nie net ’n dran­kie vol sui­ker nie. Kies sin­gle shots bo dou­ble shots. Nóg op­sies laag in ka­lo­rieë sluit in droë von­kel­wyn, te­qui­la, lig­te bier, droë rooi, wit of lig­te wyn.

Ge­bruik vars pro­duk­te soos li­me, suur­le­moen, le­moe­ne, bes­sies of kom­kom­mer om jou dran­kie lek­ker­der te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.