Sasha-Lee Da­vids is sin­gle en ge­luk­kig

Sasha-Lee Da­vis ken die hart­seer van ’n ge­bro­ke hart, maar sy glo nog in die lief­de en wag op haar Mr Rig­ht! DEUR Mar­te­li B­re­wis

Kuier - - Inhoud -

Sasha-Lee Da­vids (27), oor­spronk­lik van At­lan­tis in die Wes-Kaap, is beeld­skoon en kan mak­lik e­ni­ge man se voe­te on­der hom uit­slaan met daar­die sexy glim­lag en spran­kel in haar oë. Tog het haar hart ’n paar jaar ge­le­de in sker­we ge­spat ná ’n groot lief­des­te­leur­stel­ling en moes sy, nes die res van ons, die stuk­kies van haar le­we weer op­tel. En net soos baie sin­gle vroue, suk­kel Sasha-Lee ook soms met die druk van bui­te om ’n man te kry en met ’n gesin te be­gin. Maar sy het ge­leer om haar sin­gle-self nie hier­aan te steur nie en hier­die fa­se van haar le­we te ge­niet!

Sasha-Lee is al am­per twee jaar en­kel­lo­pend en is dol daar­oor! Ná I­dols SA in 2009 was haar le­we so be­sig dat sy nooit reg­tig tyd ge­had het vir haar­self of haar fa­mi­lie nie. Sy het baie ver­jaar­dae en ander spe­si­a­le ge­leent­he­de mis­ge­loop en dit het haar hart ge­breek. Van­dag, ter­wyl sy nie ie­mand spe­si­aals in haar le­we het nie, maak sy op daar­voor. Sy en haar men­se is nou heg­ter as ooit en sy het baie tyd om aan haar pas­sies en dro­me te wy.

Agt van die 10 Da­vids-kin­ders is sus­ters. Ses van hul­le is reeds ge­troud of in erns­ti­ge ver­hou­dings.“My ba­ba-sus­ter het ook ie­mand en ek het nie,”ver­tel sy eer­lik.

“Va­len­tyns­dag is mos maar al­tyd ’n bie­tjie sad as jy al­leen is. Maar by ons huis is daar so­veel lief­de dat dit meer as ge­noeg is!”

Maar selfs met al die lief­de in die huis, word Sasha-Lee nie ge­vry­waar van die “jud­ge­ments”oor haar sin­gle sta­tus nie. “Ons het nou on­langs drie ver­lo­wings ag-

ter­me­kaar ge­had in die huis. En daar is al­tyd ’n an­tie wat net moet sê‘Oe, dis se­ker jou beurt vol­gen­de,’of ‘Hel, gi­rl, wat’s dan fout met jou?’en ek háát dit!”ver­tel sy met groot oë. Dit was in ’n sta­di­um so erg dat sy be­sluit het om ’n ring na trou­es toe te dra.“Die erg­ste deel van ’n troue is wan­neer hul­le die bou­quet gooi, ver­al as daar nie baie sin­gle gi­rls is nie. Met ’n ring aan los men­se my uit,”bor­rel sy van die lag.

Tog laat sy dit nie toe om haar te veel te ont­stel nie, want sy weet wie sy is.“Ek is nie be­reid om te sett­le nie,”meen sy,“ek wag vir die één.”

ge­bro­ke hart

Maar net om­dat Sasha-Lee beeld­skoon en suk­ses­vol is, be­te­ken nie haar lief­des­le­we was al­tyd ’n spro­kies­ver­haal nie.

“Daar was een he­art­b­re­ak wat baie lank ge­vat het om te ver­werk,”er­ken sy.“Ek is nou daar oor, maar dit het de­fi­ni­tief ’n scar op my hart ge­los.”Sy ver­tel dit was haar eer­ste regte boyf­riend, ’n paar jaar ge­le­de.

“Hy het my voor­ge­stel aan wat dit is om reg­tig lief te hê en toe word dit weg­ge­ruk,” sê sy. Haar sus­ters het haar ge­help om die stuk­ke van haar ge­bro­ke hart op te tel.

“Hul­le het vir my ge­sê dis ou­kei, dis nie iets nuuts nie, dis deel van die le­we en jy sal daar­oor kom,”ont­hou sy.

Haar se­we sus­ters is haar bes­te vrien­din­ne. Hul­le is al­mal om­trent twee jaar uit­me­kaar ge­bo­re en is baie na aan me­kaar. Sy ver­tel haar ou­er sus­ter, Ter­ry, het vir haar die bes­te lief­des­ad­vies ge­gee wat sy steeds pro­beer volg:“Doen wat die bes­te is vir jou. Moe­nie net die goeie tye in ’n ver­hou­ding in ag neem nie. Kyk of jy meer lag of meer huil en volg jou hart daar­vol­gens.”

Dié me­de- I­dols- wen­ner het ver ge­kom se­dert ons haar as die skaam jong­mei­sie met ster­re in haar oë ont­moet het. Sy is dees­dae ou­er en wy­ser, ook oor wat die lief­de be­te­ken.

Sy het be­sluit dit help nie sy is ie­mand an­ders se weer­ga­we van per­fek nie. Sy moet wees wie sý is. Ver­al in haar mu­siek kan ’n mens dit raak­sien. Dees­dae ge­niet sy weer die ver­hoog en sing met haar ou spran­kel. Sy pro­beer ook om meer haar eie lied­jies te skryf – haar hart op pa­pier neer te pen. En ’n mens kan sien iets van haar nu­we le­wens­uit­kyk raak aan ander se har­te. Dit is vir haar lek­ker dat haar fans nou die regte Sasha-Lee leer ken.“Toe ek weer my­self be­gin word, het, het ek be­sef dít werk vir my,”ver­tel sy.

Een­dag word jy wak­ker en jy be­sef wat is werk­lik be­lang­rik en wat is on­be­nul­lig.

Dit help jou om be­ter be­slui­te te neem, meen sy, en vul jou met ’n self­ver­se­kerd­heid wat jy nie kan fa­ke nie. Sy het be­gin be­sef dit is nie no­dig om ander men­se die he­le tyd te­vre­de te pro­beer stel nie, ver­al nie ten kos­te van jou­self nie. Die le­we het haar har­der ge­maak – nie kou­er nie – maar eer­der ster­ker, om te glo in wie sy is en wat sy wil hê, al stem ander nie nood­wen­dig saam nie. “Ek maak be­slui­te wat reg voel en goed is vir my, wat mý ge­luk­kig maak,” sê sy.

En ná al­les waar­deur sy al in haar jong le­we is, dink Sasha-Lee ook nou an­ders oor die lief­de.“Dit be­te­ken baie din­ge vir my, maar ter­self­der­tyd die­self­de ding. Te veel men­se ba­seer lief­de op of jy ie­mand het of

nie. Lief­de is al­tyd daar, maar ’n mens moet dit wy­er de­fi­ni­eer so­dat jy ge­luk­ki­ger kan wees. Dit kom in baie pak­kies – lief­de vir jou fa­mi­lie, lief­de vir ’n man, lief­de vir jou­self, jou pas­sies. Op die oom­blik het ek lief­de vir my fa­mi­lie, my vrien­de en my­self. En dis ge­noeg vir nou. Ek em­bra­ce lief­de en die le­we.”

ge­pas­te man vir haar

Maar wie is die man wat uit­ein­de­lik Sas­haLee se voe­te on­der haar sal uit­slaan?“Ek is ’n rus­ti­ge mens. Hy moet meer out­going en con­fi­dent wees as ek.”Sy ver­tel sy was al so baie in haar le­we te­leur­ge­stel deur mans wat nie mans-ge­noeg was nie, wat nie sterk was nie, maar ag­ter haar rug ge­skuil het. “Ek kan nie met daai de­al nie,”lag sy.

“Ver­der moet my fa­mi­lie hom aan­vaar. Dit is ook be­lang­rik dat hy my aan­vaar vir wie ek is en dat ons die­self­de waar­des het,”sê Sas­haLee. Sy wil ’n man hê wat haar veilig laat voel, vir haar sal op­staan en be­skerm teen die aan­slae van die le­we. En as sy huil, moet hy be­reid wees om haar te troos.

Die lek­ker­ste ding van lief­de, meen Sasha-Lee, is daar­die ge­voel dat ie­mand vir jou so lief is soos jy vir hul­le. Ie­mand wat saam met jou wil wees. Moe­nie sett­le vir e­nig­iets wat jou in jou­self laat twy­fel nie. Lief­de moet jou sa­fe ha­ven wees, glo sy. Haar bes­te lief­des­ad­vies is om nooit jou­self vir ie­mand an­ders te ver­an­der nie, ten­sy dit jou ’n be­ter mens maak. Weet al­tyd ver­se­ker wie jy is en maak se­ker dis hoe jy is en dat hy lief is vir jou net soos jy is.

“Wan­neer Mr Rig­ht een­dag kom,” lag sy,“sal ek reg wees vir hom!”Maar tot dan fo­kus Sasha-Lee op die din­ge wat vir haar be­lang­rik is – haar fa­mi­lie, haar­self en om haar loop­baan te maak werk en el­ke stap daar­van te ge­niet!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.