Lief­de vir ander men­se be­gin by jou­self

As ’n mens nie jou­self lief­het nie, hoe kan jy ie­mand an­ders lief­het? Hoe kan die lief­de van ons Heer Je­sus dan in jou wees?

Kuier - - Inhoud - Deur Ka­tie Ma­wat­la *Ka­tie Ma­wat­la is ver­bon­de aan die Be­tel E­van­ge­lie­se Bond.

Ek glo baie van die pro­ble­me wat men­se on­der­vind, hou ver­band met hoe hul­le oor hul­self voel. Baie men­se dra ver­wer­ping, skuld­ge­voe­lens of skaamte in hul in­ner­li­ke we­se. As ’n mens nie van jou­self hou nie, sal jy ook nie van ander men­se hou nie. So, al­les be­gin eers by jou­self. Ons moet daar­om leer om ons­self lief te hê en te aan­vaar soos die He­re ons ge­ska­pe het. Ons is van on­skat­ba­re waar­de, ons is spesiaal vir God en Hy het ’n wonderlike plan vir ons le­wens in ge­dag­te.

Kyk na die vol­gen­de ver­se oor die waar­de van die mens vir God en Sy lief­de:

“Want Ek weet wat­ter ge­dag­tes Ek aan­gaan­de julle koes­ter, spreek die He­re, ge­dag­tes van v­re­de en nie van on­heil nie, om julle ’n hoop­vol­le toe­koms te gee.” (Je­re­mia 29:11)

“Want julle is los­ge­koop met die kos­ba­re bloed van Chris­tus, die lam wat vlek­loos en son­der li­gaams­ge­brek is.”(1 Pe­trus 1:19)

“Want julle is duur ge­koop. Ver­heer­lik God dan in julle lig­gaam en in julle gees wat aan God be­hoort.”(1 Ko­rin­thi­ërs 6:20).

Hier­die waar­heid sal he­ling en vry­heid uit jou he­le mens­wees be­werk­stel­lig.

“As die Seun julle dan vry­ge­maak het, sal julle waar­lik vry wees.”(Jo­han­nes 8:36). Om hier­die deel te kan ge­niet, moet ons ’n ver­hou­ding met die He­re het.

“Maar as ons in die lig wan­del soos Hy in die lig is, dan het ons ge­meen­skap met me­kaar; en die bloed van Je­sus Chris­tus, Sy Seun, rei­nig ons van al­le son­de.”(1Jo­han­nes 1:7).

Self­lief­de is nie ’n mis­kien vir jou le­we nie, dis ’n moet van Je­sus af – dis ’n be­vel. God het Sy lief­de aan die wê­reld be­wys deur­dat Hy Sy e­nig­ge­bo­re Seun ge­gee het so­dat elk­een wat in Hom glo, nie ver­lo­re gaan nie, maar e­wi­ge le­we kan hê. Prys die He­re! Hy was nie net ge­krui­sig nie, maar Hy het ook op­ge­staan uit die do­de so­dat ons uit die dood van son­de kan op­staan.

Dan kry ons ’n ander deel van die lief­de, waar som­mi­ge men­se te van hul­self dink. Hul­le sal dui­sen­de ran­de op hul­self span­deer en dan sien hul­le neer op die­ge­ne wat dit nie breed het nie. Lees die vol­gen­de skrif­te: “Julle moet nie elk­een na sy eie be­lan­ge om­sien nie, maar elk­een ook na die ander s’n.”(Fi­lip­pen­se 2:4)

“Al­les wat julle dan wil hê dat die mens aan julle moet doen. Dit is tog waar­op dit neer­kom in die wet en die pro­fe­te.”(Matt­hé­üs 7:12)

“Want deur die genade wat aan my ge­gee is, sê ek vir elk­een wat on­der julle is, dat hy nie van hom­self meer moet dink as wat as wat ’n mens be­hoort te dink nie; maar dat hy daar­aan moet dink om be­sa­dig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elk­een toe­be­deel het.”(Ro­mei­ne 12:3)

Die hoog­ste be­wys van blo­te men­se­lief­de is om ie­mand so lief te hê dat jy jou le­we vir hom of haar sal af­lê. In Jo­han­nes lees ons,“Gro­ter lief­de het nie­mand as dit nie, dat hy sy le­we vir vrien­de gee.”.

Ons moet ook ont­hou dat die lief­de is nie voor­be­dag nie, dit is spon­taan, dit het nie no­dig om be­lof­tes te hê nie, want dit be­proef en doen wat vir God wel­be­haag­lik is.

Ons lees in 1 Jo­han­nes 4:7 – 13:

“Ge­lief­des, laat ons me­kaar lief­hê; want die lief­de is uit God, en elk­een wat lief­het, is uit God ge­bo­re en ken God.”

“Hy wat nie lief­het nie, het God nie ge­ken nie, want God is lief­de.”

“Hier­in is die lief­de van God tot ons ge­o­pen­baar.”

“Hier­in is die lief­de: nie dat ons God lief­ge­had het nie, maar dat Hy ons lief­ge­had het en Sy Seun ge­stuur het as ’n ver­soe­ning vir ons son­de.”

“Ge­lief­des, as God ons so lief­ge­had het, be­hoort ons me­kaar lief te hê.

“Nie­mand het God ooit aan­skou nie. As ons me­kaar lief­het, bly God in ons en het Sy lief­de in ons vol­maak ge­word.”

“Hier­aan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van Sy Gees ge­gee het.”

Vers 15:“Elk­een wat be­ly dat Je­sus die Seun van God is – God bly in hom, en hy in God.”

Vers 18 – 21:“Daar is geen vrees in die lief­de nie; maar die vol­maak­te lief­de dryf die vrees bui­te, want vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie vol­maak ge­word in die lief­de nie.”

“Ons het Hom lief, om­dat Hy ons eer­ste lief­ge­had het.”

“As ie­mand sê: Ek het God lief – en sy broe­der haat, is hy ’n leu­e­naar; want wie sy broe­der wat hy ge­sien het nie lief­het nie, hoe kan hy God lief­hê wat hy nog nie ge­sien het nie?”

“En hier­die ge­bod het ons van Hom dat hy wat God lief­het, ook sy broe­der moet lief­hê.”

Daar­om is my ge­bed: He­mel­se Va­der, Be­waar ons al­mal Heer Je­sus on­der U kos­ba­re bloed. Laat U lief­de deur ons werk.

A­men.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.