Dien rant­soe­ne só toe

Landbou Vee - - Inhoud - Voer­kos­te is die groot­ste en­ke­le kos­te­fak­tor in ’n in­ten­sie­we skaap­pro­duk­sie­stel­sel, vol­gens die vee­kun­di­ge DR. JAS­PER COET­ZEE.

Die bes­te maat­staf om pro­duk­sie en doel­tref­fend­heid te meet, is vol­gens die ge­tal ki­lo­gram lam wat ge­pro­du­seer is per ki­lo­gram ooi­ge­wig wat per jaar ge­paar is. Die tei­ken­norm is 1 kg lam be­mark of vir ver­van­ging te­rug­ge­hou per ki­lo­gram ooi­ge­wig ge­paar per jaar.

Dit kan be­reik word met die toe­die­ning van p­re­si­sie rant­soe­ne. Die boer moet op die vol­gen­de klem lê: Groot­maak van jong ooie. Die reg­te rant­soe­ne ver­se­ker dat ooi­speen­lam­mers en jong ooie hul leef­tyd­pro­duk­sie en -re­pro­duk­sie­tem­po ver­hoog. Die tei­ken­ge­wig om mak­si­mum o­vu­la­sie­tem­po te ver­se­ker, is 70% van vol­was­se lig­gaams­ge­wig met pa­ring op 7-10 maan­de, 80% met pa­ring op 11-14 maan­de en 90% met pa­ring ou­er as 14 maan­de. Boe­re moet ge­noeg deur­vloei pro­te­ïe­ne aan­vul om spier groei te be­vor­der. Pro­te­ïen­bron­ne wat baie deur­vloei pro­te­ïen be­vat, is vis­meel en so­ja-en ka­toen o­lie­koek­meel. P­rik­kel­rant­soe­ne vir teel­ram­me. Die groei van tes­ti­kels en sperm­pro­duk­sie word met spe­si­aal ge­for­mu­leer­de ram­prik­kel-aanvulling tot die mak­si­mum ver­hoog. Die doel is om ’n hoë be­set­ting en baie meer l in g ge­boor­te ste ver­se­ker. Boe­re moet eg­ter groot hoe­veel­he­de mielies, klein­graan, sjo­ko­la­de­mie­lies en af­rond­kor­rels ver­my. Sperm­pro­duk­sie duur so­wat 60 dae. Daar­om moet ramme van twee maan­de voor paar­tyd ek­stra e­ner­gie­rant­soe­ne kry, ver­al baie deur­vloei pro­te­ïe­ne, om die groei van die tes­ti­kels en sperm­pro­duk­sie te ver­snel en die seks­drang te laat styg. Sperm­pro­duk­sie en -ge­hal­te kan nóg be­vor­der word deur ramme drie maan­de voor die paar­tyd ’n spoor­e­le­ment- en vi­ta­mien­aan­vul­ling te gee en 25 ml ko­ring­kie­m­o­lie per ram een of twee keer per week van­af twee maan­de voor die dektyd be­gin. Sorg dat die ramme top­fiks word. Doen vier tot ses we­ke voor die paar­tyd toet­se vir ge­slag ge­skikt­heid en­de k be­hen­dig­heid. P­rik­kel­voe­ding vir teel­ooie. P­rik­kel­rant­soe­ne ver­hoog die o­vu­la­sie­tem­po tot die mak­si­mum. In ’ n in­ten­sie­we lamstelsel moet lak­te­ren­de ooie se rant­soe­ne se­we dae voor speen­tyd tot drie tot vyf dae ná speen­tyd met ’n lae pro­te­ïen­rant­soen (s­legs ru­voer van ’n swak­ker ge­hal­te) ver­vang word. Die wa­ter­in­na­me kan ook oor­deel­kun­dig be­perk word. P­rik­kel­rant­soe­ne word weer 14 dae voor paar­tyd toe­ge­dien. Om ooie voor die paar­tyd meer rus en her­stel­kans te gee, word die paar­tyd met na­tuur­li­ke pa­ring tot 21 dae be­perk. Die boer moet met die rant­soen poog om die ooie in ’n puik kon­di­sie te kry (min­stens ’n 3,5-kon­di­sie­punt met na­tuur­li­ke pa­ring en 3 met la­pa­ro­sko­pie­se in­se­mi­na­sie. P­rik­kel­rant­soe­ne moet spe­si­a­le ru­men ak­ti­veer­ders voor­sien om hoë o­vu­la­sie te ver­se­ker. Gee ook spoor­e­le­men­te en vi­ta­mie­ne voor paar­tyd. Die in­na­me van té hoë vlak­ke op­los­ba­re pro­te­ïe­ne (u­re­um) en de­gra­deer­ba­re pro­te­ïe­ne (lu­pi­ne, ert­jies, so­ja­bo­ne en son­ne­blom-o­lie­koek­meel) kan die die­re se bloedu­re­um­vlak ver­hoog en die oor­le­wing van sperms, ei­sel­le en em­brio’s be­na­deel. Be­perk em­brio- en fe­tus­vrek­tes tot min­der as 2%. Oor­voe­ding net ná be­vrug­ting, as­ook on­der­voe­ding ty­dens drag­tig­heid kan ver­lie­se ver­oor­saak. Ver­laag die voe­dings­peil ná be­vrug­ting ge­lei­de­lik tot on­der­houds­peil en sorg dat ooie ná paar­tyd hul tei­ken ge­wig toe­na­me hand­haaf. In die twee­de en der­de maand van drag­tig­heid moet vol­was­se ooie met en­ke­ling­fe­tus­se so­wat 50 g/ dag groei, dié met twee­ling­fe­tus­se 80 g/dag en dié met drie­ling­fe­tus­se 100 g/dag. Jong ooie se ge­wig moet dien­oor­een­koms­tig met 100 g, 110 g en 140 g per dag styg. Skan­de­ring le­wer ’n be­lang­ri­ke by­drae tot wins­ge­wen­de skaap­boer­de­ry, want dit kan voer­kos­te ver­laag as die boer weet of die ooi drag­tig is en met hoe­veel lam­mers. La­moor­le­wing en -groei. Gee die ooie ’n “op­stoom­rant­soen” van­af drie tot vier we­ke voor lam­tyd om ’n hoë ge­boor­te­ge­wig (4,5 kg tot 5,9 kg) te ver­se­ker, as­ook mak­si­mum ui­er­ont­wik­ke­ling vir mak­si­mum pro­duk­sie van bies en om die ge­boor­te­pro­ses te ver­ge­mak­lik. Spoor­e­le­men­te en vi­ta­mie­ne moet in laat­drag­tig­heid aan­ge­vul word. So­dra die ooi ge­lam het, word haar rant­soen na ’ n lak­ta­sie­rant­soen ver­an­der om hoë melk­pro­duk­sie te ver­se­ker en te sorg dat die lam vin­nig groei, die ooi se ge­wig­ver­lies tot min­der as 40 g/dag te be­perk en die vol­gen­de lam­tyd ’n hoë lam­per­sen­ta­sie te ver­se­ker. Voor­sien kruip­voe­ding (18% pro­te­ïe­ne) aan suip­lam­mers so­dra die ooie die lam­hok­ke ver­laat. Mik vir groei van min­stens 300 g tot 350 g per dag so­dat lam­mers al op 60 dae op 25 kg ge­speen kan word. Deur lam­mers vroeg te speen en in ’n voer­kraal af te rond, kan meer ooie aan­ge­hou word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.