Me­de­wer­kers

Landbou Vee - - Medewerkers -

DR. VLOK FERREIRA (bl. 24) is die na­si­o­na­le teg­nie­se be­stuur­der vir her­kou­ers by die vee­voer­maat­skap­py RCL Foods se die­re­voer-af­de­ling, wat Mo­la­tek-pro­duk­te ver­koop. PROF. HEN­NIE SNY­MAN (bl. 26) is ’n wei­dings­kun­di­ge ver­bon­de aan die de­par­te­ment vee-, wild- en wei­ding­kun­de, U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat. Hy is on­der meer be­kend vir sy na­vor­sing oor die be­stry­ding van slang­bos.

DR. DIETMAR HOLM (bl. 44) is ver­bon­de aan die de­par­te­ment pro­duk­sie­dier­stu­dies, fa­kul­teit vee­art­se­ny­kun­de, U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria, en is ook voor­sit­ter van die Her­kou­er-ve­te­ri­nê­re Ver­e­ni­ging van

Suid-A­fri­ka. HEN­DRIK VAN P­LET­ZEN (bl. 77) is teg­nie­se be­stuur­der by Voer­mol Voe­re. Hy het al ver­skeie eer­be­wy­se vir sy werk ont­vang, on­der meer van Land­bou­skry­wers SA. GERRIT VAN ZYL (bl. 42, 47) van De­wets­dorp is die ei­e­naar van die Han­zylBons­ma­ra­stoe­te­ry en is ’n ge­reel­de ru­briek­skry­wer vir Land­bou­week­blad. Hy word as een van die land se top­bees­boe­re be­skou en is al ver­skeie ke­re ver­eer. DR. JO­HANN B­REY­TEN­BACH

(bl. 54) is se­dert 2011 een­heids­be­stuur­der van die her­kou­er­af­de­ling van MSD A­ni­mal He­alth na­dat hy voor­heen in ver­skeie hoe­da­nig­he­de vir In­ter­vet ge­werk het. Hy het ’n graad in vee­art­se­ny­kun­de aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria ver­werf. DR. BALTUS ERAS­MUS (bl. 56) was hoof van On­der­ste­poort Bi­o­lo­gie­se Pro­duk­te. Dié vi­ro­loog is be­trok­ke by die maat­skap­py Del­ta­mu­ne en boer dees­dae by Hei­del­berg, Wes-Kaap, met on­der meer turks­vye en avo’s.

DR. MI­CHA­EL BRADFIELD (bl. 60) is ’n be­ken­de in vee­kun­di­ge krin­ge, on­der meer as hoof van B­reed­plan SA, maar skryf in sy per­soon­li­ke hoe­da­nig­heid. Hy le­wer ge­reeld by­dra­es en ru­brie­ke in

Land­bou­week­blad.

PROF. JO­HAN WIL­LEM­SE (bl. 94), is ’n be­ken­de land­bou­e­ko­noom en ru­briek­skry­wer, ook vir

Land­bou­week­blad, wat ver­bon­de is aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat se de­par­te­ment landbou-e­ko­no­mie.

DR. WIL­LIE HARRIS (bl. 50) is ’n pri­va­te vee­arts van U­ping­ton. Hy werk eg­ter hoof­saak­lik met pro­duk­sie­die­re in ’n wye ge­bied in die Noord-Kaap.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.