KLIËNTETEVREDENHEID DIE BE­LANG­RIK­STE MAAT­STAF, SÊ SLAGTERS

Landbou Vee - - Bemarking -

Mnr. Ro­land Miller be­stuur al die af­ge­lo­pe 33 jaar hul fa­mi­lie­slag­huis, East G­ri­qua­land Me­ats, wat in 1967 deur sy ou­pa­groot­jie op Kok­stad ge­stig is. Hoe­wel die hui­di­ge klas­si­fi­ka­sie­stel­sel goed werk, meen hy daar is tóg leem­tes.

“Kli­ën­te vra ge­reeld hoe die die­re wie se vleis te koop is, ge­voer en ge­han­teer is. Vir par­ty is dit ’n be­gin­sel­voor­keur en vir an­der ’n smaak­voor­keur. Die klas­si­fi­ka­sie­stel­sel kan in hier­die op­sig ge­wy­sig word om die voe­dings- en slag­han­te­rings­me­to­des van vleis ook te weer­spie­ël. Só sal ’n ‘vry­loop’- of ‘geen-groei­be­vor­de­raar’-e­ti­ket ge­loof­waar­di­ger wees en waar­de tot die vleis toe­voeg,” ver­dui­de­lik Ro­land.

Ver­brui­kers wat Ro­land al leer ken het, is ook nie s­kaam om hul mis­noeë of te­vre­den­heid met hom te be­spreek nie. “Ons het ’n ge­val ge­had waar ’n boer met sy eie voer­kraal nie die voor­ge­skre­we ont­hou­dings­tyd­perk vir die groei­be­vor­de­raars toe­ge­pas het nie. Ons het ’n groot ho­tel-kli­ën­te­ba­sis en ál die ho­tel­le het op ’n streep daar­die vleis te­rug­ge­stuur. Dit was bloot te taai.”

Ro­land sê kli­ën­te ver­kies vleis van se­ke­re bees­ras­se bo an­der. “Die e­nig­ste ma­nier hoe ons dit weet, is deur hul te­rug­voer. ’n Gra­de­ring­stel­sel sal dus am­per oor­bo­dig wees, juis om­dat ons so af­hank­lik van kli­ën­te-te­vre­den­heid is. Ons kom­mu­ni­ka­sie (met hul­le) is ons gra­de­ring­stel­sel.”

Mnr. Edu Ha­ne­kom, ei­e­naar van The Boer & But­cher-slag­huis in Dur­ban­vil­le, stem saam met Ro­land. “Ons kli­ën­te sal meer dik­wels ’n klas B- en selfs ’n klas C-bief­stuk ver­kies bo ’n klas A, sui­wer van­weë eet­ge­hal­te. Ons ad­ver­teer nie die klas­se nie, want die kon­no­ta­sie aan ’n klas C teen­oor ’n klas A kan ’n on­ak­ku­ra­te be­oor­de­ling te­weeg­bring. Die werk­li­ke toets is of die kli­ënt te­rug­kom en vir nog vra.”

Vol­gens Edu lê daar dus baie waar­de in die eet­ge­hal­te van vleis wat tans nie in die klas­si­fi­ka­sie­stel­sel ver­vat word nie. “Hoe vleis­ge­hal­te doel­tref­fend op ’n su­per­mark­rak aan die ver­brui­ker oor­ge­dra kan word deur mid­del van ’n e­ti­ket, weet ek eg­ter nie,” sê Edu.

Mnr. Edu Ha­ne­kom

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.