AUS­TRA­LIE­SE STEL­SEL VAT DIE RAAIWERK WEG

Landbou Vee - - Bemarking -

Me­at Stan­dards Aus­tra­lia (MSA) is ’n eet­ge­hal­te­pro­jek wat deur Me­at and Li­ves­tock Aus­tra­lia Li­mi­ted (MLA) ont­wik­kel is. Die MLA be­staan uit so­wat 47 500 vee­boe­re met be­lan­ge in die on­der­ne­ming. Die mees­te van die MLA se fi­nan­sie­ring kom van tran­sak­sie­hef­fings op die ver­ko­pe van le­wen­de ha­we. Die Aus­tra­lie­se re­ge­ring dra net so­veel by as wat die MLA uit die tran­sak­sie­hef­fings in na­vor­sing en ont­wik­ke­ling be­lê.

Die MSA-gra­de­ring­stan­daar­de is reeds 15 jaar ge­le­de ont­wik­kel deur 100 000 ver­brui­kers aan 700 000 bees- en skaap­vleis­mon­sters te laat proe en dit dan te be­oor­deel.

Die stel­sel be­oog om vir die ver­brui­ker die raaiwerk uit die koop en gaar­maak van rooi­vleis uit die weg te ruim. Die stel­sel ou­dit en ak­kre­di­teer al­le be­lang­heb­ben­des in die rooi­vleis­waar­de­ket­ting en kop­pel hul han­dels­merk aan al­le pro­duk­te wat in die pro­ses goed­ge­keur is. ’n Wye reeks pro­duk­sie­me­to­des, ver­wer­kings­prak­ty­ke, snit­te, ver­ou­de­rings­tyd­per­ke en gaar­maak­me­to­des vir bees en skaap is na­ge­vors om die in­vloed daar­van op die eet­ge­hal­te van die vleis te be­paal.

Al­le MSA-ge­gra­deer­de bees­vleis word on­der­soek en ge­gra­deer on­ge­veer 24 uur ná ’n dier ge­slag is. Die eet­ge­hal­te­gra­de­ring van bees­vleis deur die MSA word af­ge­lei van fak­to­re wat on­der meer ou­der­dom, hang­me­to­de, hor­moon-groei­be­vor­de­raars, been­ver­har­ding, mar­me­ring, vet op die rib­bes, vleis-pH en tem­pe­ra­tuur in­sluit. Die gra­de­ring word dan as ’n sy­fer tus­sen 0 en 8 uit­ge­druk, waar 0 op ’n uit­ste­ken­de eet­ge­hal­te dui en dit so op die ver­pak­king van die vleis aan­ge­dui word. ’n Aan­be­vo­le ver­ou­de­rings­tyd­perk en die i­de­a­le gaar­maak­me­to­de word ook op die ver­pak­king aan­ge­dui.

Die stel­sel word deur­gaans her­sien en be­mark. Die MSA het by­voor­beeld reeds drie sel­foon­toe­pas­sings ont­wik­kel om ver­brui­kers te help met die koop en gaar­maak van die per­fek­te stuk vleis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.