WINS PER KI­LO­GRAM

Landbou Vee - - Bestuur -

Die an­der be­lang­ri­ke maat­staf is die wins per kg wat jy pro­du­seer. Daar­mee kan jy re­a­lis­ties be­paal wat ’n ge­bied se po­ten­si­aal is. Die uit­da­ging is om die po­ten­si­aal met die groot­ste wins­mar­ge te be­reik. Jy kan ook die in­vloed van be­stuurs­aan­pas­sings meet na ge­lang van die uit­wer­king wat dit op die GPI het (sien TA­BEL 3 ).

Dit werk by­na soos ’n gholf­voor­gee. As ’n boer by Ka­ras­burg in Na­mi­bië 7,5 kg vleis per ha pro­du­seer, is hy net so doel­tref­fend soos ’n bees­boer van Mooi­ri­vier in K­waZu­lu-Na­tal wat 225 kg/ha pro­du­seer. Dit is net die dra­krag wat ver­skil.

Ek het nog min men­se te­ë­ge­kom wat hier­die kon­sep ge­bruik en be­ter as so­wat 50% vaar. Ek­self was by 39%, maar is ge­luk­kig nou by 106%.

Hoe vaar jy? Is jy be­ter of swak­ker? As jy swak­ker is, weet jy waar die fou­te lê? As jy be­ter vaar, gaan kyk wat maak die ver­skil en pro­beer selfs nóg be­ter doen.

NA­VRAE: Mnr. Ger­rit van Zyl, e-pos: ger­rit­van­zyl @mweb.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.