HOE LYK P­DRI­NO SE I­DE­A­LE ME­RI­NO?

Landbou Vee - - Kleinvee -

Die stoe­te­ry se doel­wit is om die mees e­ko­no­mie­se skaap vir Suid-A­fri­kaan­se toe­stan­de te teel. P­dri­no-Me­ri­no meen die bou­ste­ne daar­voor is ’n fyn ba­lans tus­sen pre­mie-v­leis­pro­duk­sie en su­pe­ri­eu­re, ge­ne­tie­se fyn­wol, vol­hou­ba­re re­pro­duk­sie en aan­pas­baar­heid in al­le om­stan­dig­he­de.

Mnr. PD Ja­cobs se i­de­a­le Me­ri­no is ’n goed ge­ba­lan­seer­de skaap, en hoe­wel bou­vorm plaas­lik van groot be­lang is, moet die P­dri­no-ti­pe vol­doen­de, goeie vag hê. “Die wol­pro­du­sent se in­kom­ste hang van die wol se ge­hal­te en ve­sel­dik­te af. Dít be­in­vloed op sy beurt die skoon­op­brengs van die skeer­sel,” sê hy.

P­dri­no se ramme het ’n ruim ag­ter­kwart, wat hul­le in staat stel om be­hoor­lik op al vier be­ne te kan loop, en goeie aan­heg­ting van die le­de­ma­te om ’n een­vor­mi­ge ge­heel­beeld van die dier te ver­se­ker. Hul­le skeer el­ke agt maan­de. Die ge­mid­del­de Drie ge­bruiks­ram­me van die P­dri­no-Me­ri­no-stoe­te­ry van mn­re. PD Ja­cobs en Wil­lem Grob­be­laar van die plaas Vlak­fon­tein, Tromps­burg. Die P­dri­no-ti­pe is ’n goed ge­ba­lan­seer­de skaap wat aan die Me­ri­no se bou­vorm vol­doen en goeie vag het om ’n een­vor­mi­ge ge­heel­beeld van wol en vleis van die dier te ver­se­ker wol­pro­duk­sie is 4 kg per skaap met ’n skoon­op­brengs van so­wat 70% en ’n ge­mid­del­de ve­sel­dik­te van 18,2 mi­kron vir die skeer­sel. Jong ska­pe word voor­af ge­toets en met skeer­tyd vol­gens hul wol se mi­kron-groe­pe in­ge­deel om so­doen­de ba­le met ’n be­ter ge­klas­seer­de skeer­sel te le­wer.

Ty­dens die jaar­lik­se pro­duk­sie­vei­ling ver­dien hul ha­mels ’n pre­mie­prys te dan­ke aan die fyn­wol­vag met ’n ve­sel­dik­te van tus­sen 15 mi­kron en 18 mi­kron, wat ge­woon­lik ’n ho­ër prys as die heer­sen­de mark­prys ver­dien. Stoet­ooie word la­pa­ro­sko­pies ge­ïn­se­mi­neer en ooie met meer­lin­ge lam in lam­hok­ke.

Die be­set­ting­sy­fer van die stoet­ooie is 142% en die sy­fer van kud­de-ooie wat ge­sin­chro­ni­seer word, was al tot 181%. Voer­in­na­me in die hok­ke word aan­ge­te­ken en voer­kos­te word be­re­ken om die wins­ge­wend­heid van die stel­sel te mo­ni­tor. Hul­le se­lek­teer streng teen ooie met swak moe­der­ei­en­skap­pe en swak re­pro­duk­sie­re­kords.

Hul­le speen die lam­mers op vier maan­de, met ’n ge­mid­del­de speen­ge­wig van 30kgin die­kud­de en 32kgin die­stoe­te­ry.

Hul­le poog deur­lo­pend om ’n goeie ba­lans tus­sen mi­kron, leng­te, hoe­veel­heid, ge­hal­te, bou­vorm, vrug­baar­heid en ti­pe te hand­haaf. As een van dié ei­en­skap­pe te veel ge­wig dra, ly die an­der daar­on­der.

Ne­tjies uit­ge­vat vir die vei­ling. Die span wer­kers van Pdri­no-Me­ri­no met een van hul top-ram­me. Van links is mn­re. E­ric O­lip­hant, Pa­trick Mei, Jan­nie van Wyk, Brandon Leer (af­sla­er), Le­on Oer­son, Jan Oer­son en Jan de Wee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.