RAM­SEM: KI-EN-EM­BRI­O­SEN­TRUM

Landbou Vee - - Teling -

Ram­sem is in 1985 ge­stig met Taurus en BKB as aan­deel­hou­ers.

In 1992 het dr. Jo­han S­teyn die be­he­ren­de aan­deel ver­kry en in 1997 die sen­trum na Roode­wal by Bloem­fon­tein ver­skuif. Sy seuns, Fa­ni­een­T­ho­mas, het­ná­hul­stu­dies aan On­der­ste­poort by die on­der­ne­ming aan­ge­sluit.

Die diens wat hul­le ver­skaf, sluit on­der meer die be­vrie­sing en be­mar­king van ram­se­men, la­pa­ro­sko­pie­se in­se­mi­na­sie en em­bri­o­spoe­ling, -be­vrie­sing, -oor­pla­sing en -uit­voer in. Hul­le bied ook KI-kur­sus­se aan en ver­skaf sin­chro­ni­sa­sie­mid­del­sen­in­stru­men­te­vi­r­dieKI­van­klein­vee.

Met Ram­sem se se­men­ver­wer­kings­ma­sjie­ne word vars ge­tap­te se­men by 5 °C ou­to­ma­ties in ge­druk­te strooi­tjies op­ge- Die ei­e­naars van Ram­sem is, van links, drr. T­ho­mas, Jo­han en Fa­nie S­teyn van Bloem­fon­tein. suig en ver­se­ël. Die se­men word daar­na in ’n ge­vor­der­de be­vrie­sings­ma­sjien met be­hulp van ’n be­paal­de re­ke­naar­kur­we ge­vries. Op el­ke strooi­tjie is in­lig­ting oor die i­den­ti­teit van die ram, soos die naam en ras, as­ook die da­tum waar­op die se­men ge­tap is en die naam van die sta­sie waar dit be­vries is.

Be­vro­re se­men word in vloei­ba­re stik­stof in spe­si­a­le ter­mo­kan­ne teen -196 °C be­waar. Waar die af­koel­vlak­ke van die stik­stof kon­stant ge­hand­haaf word, is goeie re­sul­ta­te be­haal met se­men wat lan­ger as 30 jaar op­ge­berg was.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.