‘Daar sal ge­noeg ent­stow­we wees’

On­der­ste­poort Bi­o­lo­gie­se Pro­duk­te (OBP) het sy ver­se­ke­ring ge­gee dat boe­re nie van­jaar sal suk­kel om ent­stow­we be­tyds te be­kom nie.

Landbou Vee - - Inhoud - NA­VRAE: Web­werf: www.o­bp­vac­ci­nes. co.za

OPB is tans hard aan die werk om ge­noeg ent­stof teen vek­tor-ge­draag­de siek­tes vir die ko­men­de ent­tyd te ver­vaar­dig, sê dr. Jac o bM o­dum o, hoof van be­dryf sont­wik­ke­ling by die maat­skap­py.

“In die ver­le­de was daar ver­tra­gings met dié ti­pe ent­stow­we. Dit het tot groot on­te­vre­den­heid ge­lei. Ons werk nou vol­gens ’n 15 maan­de-pro­duk­sie­si­klus om te ver­se­ker dat ent­stow­we teen on­der meer blou­tong, drie-dae-sty­we­siek­te, knopvelsiekte en bos­luis­ge­draag­de siek­tes, soos a­na­plas­mo­se (gal­siek­te) en rooi­wa­ter, nie in die ko­men­de ent­tyd vir boe­re ’n pro­bleem word nie.”

Hy skryf te­kor­te aan van dié ent­stow­we vroe­ër van­jaar toe aan’ n streng ge­hal­te­be­heer­stel­sel wat daar­toe ge­lei het dat’ n aan­tal be­sen­dings ent­stow­we af­ge­keur is. Dit het tot ’n ga­ping van twee maan­de in die be­skik­baar­heid van se­ke­re ent­stow­we ge­lei.

“Ons ver­vaar­dig eg­ter nou meer van hier­die ent­stow­we in die aan­loop tot No­vem­ber, wan­neer die vraag ’n hoog­te­punt be­reik, om pro­duk­sie­ga­pings te voor­kom. Ter­self­der­tyd wil ons se­ker maak dat die ent­stow­we wat ons be­skik­baar stel, aan die hoog­ste stan­daar­de vol­doen. Met ver­be­ter­de ver­vaar­di­ging s ge­rie­we en ge­hal­te­be­heer kan ons se­ker maak dat ons ent­stow­we aan die hoog­ste stan­daar­de vol­doen, son­der dat pro­duk­sie­ga­pings voor­kom.”

Die maat­skap­py het ook sy sa­ke­mo­del aan­ge­pas om sy ver­sprei­ding reg oor die land te ver­be­ter. Daar was groot be­leg­gings in die koue ket­ting stel­sel om se­ker te maak die mid­dels vol­doen aan die streng­ste staan­daar­de en werk doel­tref­fend.

Wat ent­stow­we vir ska­pe be­tref, het die OBP sy kou­e­ket­ting tot 72 uur te rek. Dit be­te­ken hy kan nou sy sleu­tel­kli­ën­te in die ver­af­ge­leë de­le van die Wes-, Noor­den Oos-Kaap doel­tref­fend be­dien.

Die ver­pak­kings­ma­te­ri­aal van die ent- stow­we is ook ver­be­ter, wat mee­bring dat hy min­der te­rug­sen­ding as sy me­de­din­gers het, sê Ja­cob. “Ek meen dus wat diens be­tref, staan ons op ge­ly­ke voet met ons me­de­din­gers.”

PRI­VA­TE SEK­TOR

In­tus­sen is die pri­va­te sek­tor ook be­sig met na­vor­sing om ent­stow­we wat voor­heen eks­klu­sief deur OBP ver­vaar­dig is, te ver­vaar­dig en te ver­sprei. Ent­stow­we teen on­der meer knopvelsiekte, drie-da­esty­we­siek­te en slenk­dal­koors is reeds by an­der maat­skap­pye be­skik­baar.

Dr. Da­nie O­den­daal, di­rek­teur van die Vee­arts­net­werk, sê die maat­skap­py Design Bi­o­lo­gix en die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria het ’n pro­jek van sta­pel ge­stuur om bloed­mon­sters te ver­kry van ska­pe wat ver­le­de jaar met blou­tong ge­ï­den­ti­fi­seer is. “Dit is ge­doen so­dat be­paal kan word wat­ter se­ro­ti­pes ver­ant­woor­de­lik was vir die groot­skaal­se uit­bre­king van blou­tong in Suid-A­fri­ka. So­wat 50 werk­ba­re mon­sters is ver­kry.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.