DUUR­STE LEKKE NIE AL­TYD NO­DIG

Landbou Vee - - Kortliks - — MARLEEN S­MITH

Dr. Lie­sel Fos­ter het oor drie jaar na­vor­sing op haar bees­plaas Qu­ag­ga­fon­tein na­by Zas­tron ge­doen om te be­wys dat die in­slui­ting van na­tuur­li­ke pro­te­ïe­ne in ’n win­ter­lek nie e­ko­no­mies reg­ver­dig­baar is nie.

Sy het in die na­vor­sing vir haar dok­tors­graad drie ver­skil­len­de lekke se in­vloed op pro­duk­sie en wins­ge­wend­heid in haar boer­de­ry ver­ge­lyk.

Haar na­vor­sing het ge­wys dat ’n mens op goed be­stuur­de, ge­meng­de veld met ’n goeie sa­me­stel­ling van plant­soor­te en pro­duk­sie die hoog­ste wins be­haal met teel­koeie wat in die so­mer ’n mi­ne­raal­lek met 6% fos­faat ge­kry het, en ’n pro­te­ïen­lek met u­re­um in die win­ter. Die in­slui­ting van na­tuur­li­ke pro­te­ïe­ne in die win­ter­lek was nie e­ko­no­mies ge­reg­ver­dig nie (sien TA­BEL 1 ).

Haar stu­die het oor drie jaar ge­strek en het te doe­ne ge­had met 150 Dra­kens­ber­ger­koeie van ver­skil­len­de ou­der­dom­me. Lie­sel het die koeie e­we­kan­sig in drie groe­pe ver­deel, en op hul­le lekke ge­toets wat al­ge­meen deur voe­ding­kun­di­ges aan­be­veel word.

In die win­ter het ál drie groe­pe koeie ’n pro­te­ïen-mi­ne­raal­lek ge­kry, maar die be­stand­de­le het ver­skil. In groep 1 en groep 2 se lekke is ka­toen­o­lie­koek­meel as ’n na­tuur­li­ke pro­te­ïen­bron ge­bruik, en in groep 3 was die pro­te­ïen­bron u­re­um. Die vroeë en laat win­ter­lek­ke het die­self­de sa­me­stel­ling ge­had, maar in die laat­win­ter is 20% meer lek ge­gee.

TA­BEL 2 toon die sa­me­stel­ling van die drie groe­pe se so­mer­lek­ke en TA­BEL 3 die win­ter­lek­ke.

Drie jaar se nou­keu­ri­ge me­ting het geen be­te­ke­nis­vol­le ver­skil­le in drag­tig­heids­per­sen­ta­sie en kon­di­sie­tel­ling tus­sen die drie ver­skil­len­de groe­pe uit­ge­wys nie, sê Lie­sel. Sy skryf dit daar­aan toe dat koeie op ál drie die lek­be­han­de­lings hul tei­ken­ge­wig om drag­tig te raak, be­reik het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.